Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn : Thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn

Luận văn : Thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn

1. Lý do chọn đề tài Nông thôn là một bộ phận không thể tách rời của đất nước chính vì thế việc phát triển nông thôn là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Mà một trong những mục tiêu quan trọng của phát triển nông thôn là lao động và việc làm cho lao động. Đây là một nhiêm vụ rất quan trọng bởi lực lượng lao động nông thôn chiếm gần 70% lực lượng lao động của cả nước. Theo số liệu thống kê thì tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động năm 2014 ở khu vực nông thôn là 3,01%, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,08% trong đó khu vực nông thôn là 1,47%, trong khi đó mỗi năm lại bổ sung thêm khoảng một triệu lao động tuy nhiên chỉ tạo thêm khoảng 400 ngàn chỗ làm việc mới. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì sẽ dẩn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội như tệ nạn xã hội, di cư hàng loạt lên thành phố gây quá tải đối với khu vực thành phố và thiếu hụt lao động ở nông thôn… Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước ta đang chú trọng tới chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bởi nó đã làm thay đổi bộ mặt của nông thôn trên nhiều phương diện. Trong đó có sự thay đổi về việc làm của lao động nông thôn. Trong khi đó lao động nông thôn có tác động rất lớn tới việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và việc xây dựng chương trình nông thôn mới cũng tác động lớn tới lao động. Chính vì thế mà việc tìm hiểu thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn để có giải pháp thúc đẩy và khắc phục tình trạng hiện tại của lao động càng quan trọng. Đồng thời thực tế hiện nay cho thấy, việc làm của người nông dân đang biến chuyển theo các hướng phát triển của đất nước tuy nhiên số này vẩn còn ít. Người nông dân hiện vẫn làm các công việc mang tính chất thủ công và thời vụ. Đúng vụ sản xuất nông nghiệp thì công việc của họ là thuần nông, ngoài thời vụ kể trên phần lớn là họ chuyển sang làm các công việc khác để tạo thêm thu nhập. Do tính chất công việc phổ thông, mang tính thời vụ nên thu nhập của họ không cao và không ổn định. Thực tế này dẩn tới thiếu bền vững và tiềm ẩn những bất ổn về việc làm đối với lực lượng lao động nông thôn nói chung, nông dân nói riêng. Nông dân thiếu việc làm ngày càng tăng về số lượng mà chất lượng cũng chưa được cải thiện. SVTH: Phan Thị Lựu 1
12. Khóa luận tốt nghiệp Không nằm ngoài những quy luật trên, lao động nông thôn xã Võ Ninh cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức đó. Là một xã đồng bằng, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trong khi đó quỹ đất nông nghiệp có hạn, dân số ngày càng tăng, chất lượng lao động còn thấp, năng suất lao động chưa cao. Những yếu tố đã làm cho thu nhập người dân trong xã còn thấp, mặc dù hiện nay đời sống của nhân dân trong xã được tăng lên nhờ nhiều chương trình, dự án của nhà nước, tuy nhiên thì vấn đề lao động việc làm của lao động nông thôn vẩn là một vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Thực trạng đó đặt ra một áp lực lớn cho việc phát triển kinh tế – xã hội xã Võ Ninh nói riêng cũng như huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình nói chung. Xuất phát từ những lý do đó mà tôi đã chon đề tài “Thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá được thực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn, từ đó đưa ra những giải pháp kinh tế xã hội nhằm góp phần giải quyết vấn đề việc làm, sử dụng hợp lý và khai thác hiệu quả nguồn lao động nông thôn của địa phương. Mục tiêu cụ thể – Góp phần hệ thống hóa về mặt lý luận và thực tiển vấn đề lao động và việc làm của lao động nông thôn. – Đánh giá thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn. – Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lao động và việc làm của lao động nông thôn. – Đề xuất một số giải pháp giúp giải quyết được vấn đề lao động và việc làm cho lao động nông thôn. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập số liệu 3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp là nguồn quan trọng nhất, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi như là phương pháp chủ chốt cho việc thu thập dữ liệu. SVTH: Phan Thị Lựu 2
13. Khóa luận tốt nghiệp Đầu tiên tôi tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẩn và tìm hiểu các tài liệu liên quan từ đó xây dựng nên bảng hỏi tiến hành điều tra thử rồi từ đó hoàn thiện bảng hỏi để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho bài nghiên cứu. Từ bảng hỏi tiến hành thu thập số liệu thông qua phỏng vấn trực tiếp các hộ dân. 3.1.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Các loại thông tin thu thập: – Thu thập, tổng hợp tài liệu có liên quan tới vấn đề sau: lao động, việc làm và giải quyết việc làm của lao động nông nghiệp thông qua các tài liệu từ sở ban ngành liên quan, từ bạn bè, người thân. Các tài liệu liên quan đến tài nguyên, văn hóa, dân cư tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. – Những số liệu liên quan thông qua cán bộ nhà trường. – Các số liệu thống kê từ UBND xã, huyện… Các nguồn thu thập chính: – Internet – Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình – Phòng nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình – Thư viện Trường Đại học Kinh tế Huế 3.2. Phương pháp chọn mẫu Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên (ngẫu nhiên đơn giản) thông qua việc phát bảng hỏi ngẫu nhiên cho các hộ gia đình tại đây. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, chi phí thấp, chủ động được thời gian, có thể áp dụng cho phạm vi nghiên cứu không quá rộng về mặt địa lý. 3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu Với số liệu sơ cấp đề tài đã phân nhóm theo tiêu thức phân tổ và tính toán các chỉ tiêu bằng bảng tính Excel. – Phương pháp so sánh Sử dụng phương pháp dãy số theo thời gian và so sánh các chỉ tiêu tinh toán giữa các ngành, giữa các vùng, giữa các nhóm lao động khác nhau để tìm ra những ngành, những vùng và những nhóm lao động có ưu thế và ngược lại, từ đó có những giải pháp cụ thể. SVTH: Phan Thị Lựu 3
14. Khóa luận tốt nghiệp – Phương pháp chuyên gia Đây là phương pháp tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các nhà khoa học và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Đề tài chủ yếu tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẩn. Cuối cùng là tổng hợp tất cả các số liệu thu thập được từ các phương pháp trên 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề liên quan đến vấn đề lao động và việc làm, tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài: do điều kiện về thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn chế nên trong đề tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng lao động, việc làm của người lao động nông thôn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình thực hiện khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, mong các thầy cô giáo và các bạn đọc thông cảm và góp ý để bản thân tôi được nâng cao kiến thức và vận dụng nó vào giải quyết việc làm ở nông thôn quê hương một cách tốt hơn. Phạm vi không gian: Nghiên cứu trên địa bàn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Phạm vi thời gian: Số liệu và thông tin được lấy để phân tích đánh giá trong bài được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014. 5. Kết cấu đề tài PHẦ I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Chương 2: Thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn ở địa bàn. PHẦN III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ SVTH: Phan Thị Lựu 4
15. Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Lý luận về lao động, việc làm của lao động nông thôn 1.1.1.1. Lao động, lao động nông thôn  Khái niệm về lao động Trong giáo trình Phân tích lao động xã hội của khoa Kinh tế lao động – Trường Đại học Kinh tế quốc dân viết: “Lao động là hoạt động có mục đích của con người, thông qua hoạt động đó con người tác động vào giới tự nhiên, cải biến chúng thành những vật có ích phục vụ nhu cầu của con người” Khái niệm này nhấn mạnh nhiều vào hoạt động sản xuất vật chất tạo của cải vật chất cho sự phát triển của xã hội. Thực tế, hoạt động lao động của con người được thực hiện trên nhiều lĩnh vực hết sức phong phú và đa dạng, như nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hoá nghệ thuật …Vì vậy, khái niệm này chưa thể hiện rõ được hết các hoạt động lao động của con người. Trong giáo trình: Kinh tế học chính trị Mác – Lênin viết: “Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ các nhu cầu của đời sống con người” Trong bộ luật lao động năm 1994 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết: “Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội” Hai khái niệm sau cơ bản giống nhau và khái quát được một cách toàn diện các hoạt động lao động phong phú của con người. Hoạt động lao động của con người có vai trò hết sức quan trọng. Trong lao động sản xuất ra của cải vật chất, con người luôn tác động vào các vật chất của tự nhiên, biến đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của con người. Trong quá trình đó, con người ngày càng phát hiện được những đặc tính, những quy luật của thế giới tự nhiên, từ đó họ cũng không ngừng thay đổi phương thức tác động vào thế giới tự nhiên, cải tiến các SVTH: Phan Thị Lựu 5
16. Khóa luận tốt nghiệp thao tác và công cụ lao động sao cho hoạt động của họ ngày càng hiệu quả hơn.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0382

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *