Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục với đề luận văn là Tổ chức hoạt động trải nghiệm Read More…

Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Biện pháp quản lý giáo dục kRead More…

Quản lí hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Quản lí hoạt động dạy họcRead More…