Luận văn: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai  với đề luận văn là Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nRead More…

Luận án: Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai  với đề luận văn là Sử dụng tài nguyên đất và rừngRead More…

Luận văn: Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất đai làm cơ sở cho việc định giá đất tại quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp khác với đề tài là Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác Read More…

Đề tài: Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo về viễn thám và Hệ thông tin địa lý trong việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ lụt, lũ quét và trượt lở đất, nghiên cứu điển hình tại Vĩnh Phúc và Bắc Kạn

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai  với đề tài luận văn là Tăng cường năng lực nghiên cRead More…

Luận văn: Đặc điểm địa chất thủy văn trong mối liên quan với cấu trúc địa chất khu vực thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai với đề tài luận văn là Đặc điểm địa chất thủy văn trRead More…