Luận văn: Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – công ty con

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế với đề tài luận văn là Xây dựng báo cáo tài chính hợp Read More…

Luận văn: Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 ở Việt Nam hiện nay

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế với đề tài luận văn là Chế độ tài sản của vợ chồng theo thRead More…

Luận văn: Tranh chấp về ranh giới quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế với đề tài luận văn là Tranh chấp về ranh giới quyền sử dRead More…

Luận văn: Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế với đề tài luận văn là Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đRead More…

Luận văn: Pháp luật về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế với đề tài luận văn là Pháp luật về hỗ trợ khi nhà nước thuRead More…