Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Vĩnh Phúc

Luận văn: Quản lý về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tính cấp thiết của đề tài Nông thôn nước ta có vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiền đề quan trọng để phát triển KTXH bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm An ninh – Quốc phòng. Chính sách phát triển Nông nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chú trọng ban hành để tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân. Trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm đặc biệt đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỉnh đã sớm ban hành nhiều chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2001-2005 đã đề ra 10 chương trình KTXH, trong đó có 4 chương trình liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn, Nghị quyết 10- NQ/TU ngày 01/11/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/12/2006 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006–2010, định hướng đến năm 2020. Thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc, phấn đấu đến 2020 có 100 số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM và tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh đạt chuẩn NTM. Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, qua 5 năm thực hiện xây dựng NTM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới, 05/12 xã đã đạt tiêu chuẩn xã NTM; cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; cứng hóa 100 đường liên xã; phổ cập giáo dục ở cấp trung học cơ sở, 85 số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 23 triệu đồng/người/năm, t lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,52%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai XD NTM tại huyện Tam Dương vẫn còn những hạn chế như: tiến độ xây dựng
8. 8 NTM còn chậm, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch chậm, cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ, đời sống của người dân nông thôn ở một số nơi còn khó khăn, giải quyết việc làm chưa thực sự bền vững, môi trường nông thôn tại một số nơi chưa đảm bảo, sự trông chờ lại của một bộ phận cán bộ cơ sở, dân cư khá lớn, vẫn tồn tại quan niệm “xin – cho”… Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nước về xây dựng NTM t i huy n Ta Dư ng t nh Vĩnh h c làm đề tài luận văn Thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đề tài nghiên cứu về quản lý nhà nước về xây dựng NTM đã được đề cập từ thể chế, chính sách, thực tiễn quản lý và bài học kinh nghiệm. Trong đó có thể kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu: – “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam sau hai mươi năm đổi mới – quá khứ và hiện tại” của tác giả Nguyễn Văn Bích, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2000. Cuốn sách này tác giả đã phân tích những thay đổi cơ bản trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn Việt Nam sau hơn hai mươi năm đổi mới; – “Xây dựng NTM những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Vũ Văn Phúc chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2012. Công trình là tập hợp các bài viết của các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, các ngành, các cấp về XD NTM, thực tiễn và kết quả bước dầu trong XD NTM ở một số địa phương, đặc biệt là một số địa phương làm thí điểm XD NTM. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 M c đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tiến hành thực hiện đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia XD NTM, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nh m nâng cao hiệu quả công tác QLNN về XD NTM tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10315

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *