Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý về giáo dục tiểu học tỉnh Đăk Lăk, HAY

Luận văn: Quản lý về giáo dục tiểu học tỉnh Đăk Lăk, HAY

1. Lý do chọn đề tài: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ngay sau Cách mạng tháng 8 – 1945 thành công. Người xem việc nâng cao dân trí là “một công việc cần phải thực hiện cấp tốc” để làm cho “mọi người Việt Nam, ai cũng đều có kiến thức để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà” [28, tr.118]. Tiếp tục thực hiện tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục – đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, giáo dục phổ thông (trong đó có giáo dục tiểu học) được Đảng và Nhà nước ta xác định là bậc học có tầm quan trọng đặc biệt góp phần hình thành và phát triển nhân cách của trẻ một cách toàn diện nhất. Ở tuổi này, trẻ em là những trang giấy trắng, trên đó cha mẹ, thầy cô giáo là những người trực tiếp vẽ lên những nét đầu tiên của cuộc đời, từ đó giúp các em phát triển những nhân tố sẵn có của bản thân. Trong các nội dung cần phát triển, việc tiếp thu những kiến thức mà thầy cô giáo truyền đạt là việc rất quan trọng, nhưng việc khơi dậy và bồi dưỡng tình cảm, đạo đức càng hết sức cần thiết và không kém phần quan trọng. Qua đây giúp các em trở
10. 2 thành những người con có hiếu với cha mẹ, biết yêu thương bạn bè và những người xung quanh, yêu quê hương đất nước, sống hòa bình hữu nghị với mọi đất nước trên thế giới. Từ khi hai miền thống nhất, non sông quy về một mối, đặc biệt là trong gần một thập kỷ qua, sự nghiệp giáo dục phổ thông đã có những thành tựu vô cùng to lớn: Quy mô giáo dục không ngừng được mở rộng, chất lượng ngày một được nâng cao và từng bước đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng không nhỏ của giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện để giáo dục bậc tiểu học có được sự đổi mới và phát triển vững chắc. Trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk trong thời gian 5 năm từ 2011 – 2016, ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng đã thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển. Đội ngũ giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường lớp có sự phát triển đáng kể, chất lượng về chuyên môn tốt, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được đầu tư thích đáng, tạo ra những điều kiện thuận lợi để giáo dục tiểu học phát huy thế mạnh tiềm năng của mình. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, sự nghiệp giáo dục bậc tiểu học ở huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk vẫn còn tồn tại những yếu kém, bất cập, thể hiện ở những điểm như: chất lượng giáo dục ở các trường còn chưa đồng đều, dạy và học ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất ở một số đơn vị trường còn thiếu, lạc hậu. Bên cạnh đó, năng lực trình độ tổ chức quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng còn chậm so với yêu cầu thực tế của xã hội, và yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong thời kỳ mới. Đó là những vấn đề đặt ra cần sự đầu tư giải
11. 3 quyết kịp thời nhằm giúp giáo dục tiểu học đạt được những kết quả vững chắc hơn nữa. Từ những vấn đề còn khó khăn nêu trên, việc thực hiện mục tiêu chiến lược giáo dục huyện nhà giai đoạn 2011 – 2016, trong đó giáo dục tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc làm cơ sở nền tảng, cung cấp nguồn nhân lực, càng trở thành vấn đề có tầm quan trọng hơn bao giờ hết, và trở thành vấn đề đòi hỏi cao của thực tế. Để hình thành góc nhìn tổng quan nhất về vấn đề QLNN đối với ngành giáo dục nói chung và giáo dục bậc Tiểu học nói riêng, qua đó có hướng cải thiện thật chủ động và sáng tạo hoạt động QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện, tôi chọn vấn đề “Quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk” làm đề tài luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công để nghiên cứu khoa học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài GD&ĐT hiện nay là một vấn đề được nhiều nhà quản lý và nhà nghiên cứu quan tâm. Trong những năm gần đây, cũng có nhiều luận văn thạc sỹ, tiến sỹ, những công trình nghiên cứu khoa học về giáo dục với phạm vi quốc gia hoặc tại từng địa phương cụ thể. Có thể kể đến một số đề tài và các công trình nghiên cứu tại Việt Nam như: “Quản lý nhà nước nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Luận văn thạc sỹ Quản lý hành chính công của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương (2011). Luận văn đã trình bày nội dung QLNN trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, và đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện QLNN về nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội [31].
12. 4 “Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông Tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Nguyễn Duy Dương (2011). Luận văn đã nêu các vấn đề lý luận về giáo dục và đào tạo, nói lên thực trạng giáo dục Việt Nam nói chúng và tỉnh Bắc Giang nói riêng. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện GD&ĐT tại địa phương [27]. “Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo– Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” của tác giả Hoàng Thị Tú Oanh (Luận văn thạc sĩ quản lý Hành chính công, 2007). Luận văn đã nêu các vấn đề lý luận về giáo dục và đào tạo, nói lên thực trạng giáo dục Việt Nam. Sau đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện GD&ĐT nước ta [32]. Ngoài ra cũng có nhiều luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học khác, nghiên cứu về giáo dục tiểu học, nhưng tập trung chủ yếu vào các nội dung về phương pháp giảng dạy và các hoạt động quản lý khác. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống nội dung QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk”

 

MÃ TÀI LIỆU: 10434

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *