Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý về di tích lịch sử văn hóa tại Đắk Lắk, HOT

Luận văn: Quản lý về di tích lịch sử văn hóa tại Đắk Lắk, HOT

1. Lý do chọn đề tài Văn hóa có vai trò Ďặc biệt quan trọng trong Ďời sống xã hội; là năng lực sáng tạo, trí tuệ, tài năng, Ďạo Ďức của con người; trụ cột phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc và nhân loại. Ngày nay, trong bối cảnh Ďất nước Ďẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện Ďại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thì vai trò của văn hóa càng Ďược khẳng Ďịnh. Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý của cộng Ďồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Vấn Ďề bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Ďặc biệt là di tích lịch sử – văn hóa là một mục tiêu vô cùng quan trọng, Ďòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội, song quan trọng và quyết Ďịnh nhất vẫn là vai trò của Nhà nước. Nhà nước cần có những hành Ďộng thiết thực Ďể quản lý, huy Ďộng sự tham gia của các cấp, các ngành, các Ďịa phương và toàn xã hội trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tạo Ďộng lực cho việc thúc Ďẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong sự tồn tại và phát triển của văn hóa thì quản lý Nhà nước về di tích lịch sử – văn hóa Ďóng vai trò rất chính yếu, góp phần Ďịnh hướng, Ďiều chỉnh sự phát triển của di tích lịch sử – văn hóa quốc gia, giúp hiện thực hóa các chủ trương, Ďường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng cầm quyền, từ Ďó tác Ďộng Ďến mục tiêu, bản chất của văn hóa dân tộc. Đắk Lắk là tỉnh có tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú với nền văn hóa lâu Ďời và Ďộc Ďáo, văn học dân gian phát triển sớm với nhiều thể loại: Chuyện thần thoại, chuyện cười, cổ tích, ngụ ngôn… Những bản sử thi như trường ca Đam san, Xinh Nhã, Đam Kteh,… và di sản văn hóa cồng
8. 2 chiêng ở Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung là di sản quý báu của Ďồng bào các dân tộc thiểu số Ďã Ďược UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (25-11-2005). Đây không những là niềm tự hào của nhân dân Đắk Lắk – Tây Nguyên, mà còn là những viên ngọc quý trong kho giá trị di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa Ďó là các di tích lịch sử – văn hóa vô cùng Ďặc sắc như: nhà Ďày Buôn Ma Thuột – chứng tích về tội ác của Ďế quốc, thực dân, thể hiện khí phách kiên cường của các chiến sĩ cộng sản; Đình Lạc Giao, nơi ghi lại dấu chân của dân tộc Việt Ďịnh cư trên vùng Ďất mới cùng lời nguyện giao ước sống thuận hòa anh em với Ďồng bào Thượng… Hiện nay, các thiết chế văn hóa Ďịa phương, nhất là cấp tỉnh còn nhiều hạn chế trong việc gìn giữ, bảo vệ các di tích lịch sử – văn hóa Ďang bị xâm hại, xuống cấp. Có những giá trị văn hóa Ďã Ďịnh hình trong quá khứ Ďã và Ďang dần biến mất trong Ďiều kiện văn hóa hiện tại. Từ thực tế tại tỉnh Đắk Lắk, việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa chưa Ďược quan tâm thỏa Ďáng, các di tích lịch sử – văn hóa Ďang ngày càng bị lãng quên, xuống cấp và hư hại. Trong khi Ďó, công tác quản lý Nhà nước tại Ďịa phương chưa thể hiện tối Ďa vai trò, trách nhiệm về lĩnh vực này. Do vậy, Ďề tài “Quản lý Nhà nước về di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” là một Ďề tài có tính cấp thiết và mang ý nghĩa thực tiễn, hướng tới việc tìm ra nguyên nhân thực trạng cũng như Ďề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết vấn Ďề còn tồn tại trong công tác bảo tồn di tích lịch sử -văn hóa tại các Ďịa phương. Đồng thời phát huy vai trò của quản lý Nhà nước về di tích lịch sử văn hóa tại Ďịa phương, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện Ďại hóa và phát triển kinh tế, xã hội của Ďất nước.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10470

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *