Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý trật tự, an toàn xã hội tại tỉnh Kiên Giang, HOT

Luận văn: Quản lý trật tự, an toàn xã hội tại tỉnh Kiên Giang, HOT

1. Lý do chọn đề tài luận văn Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng và duy trì cuộc sống trật tự, ổn định cho ngƣời dân và toàn xã hội không chỉ có ý nghĩa quan trọng bảo đảm sự phát triển kinh tế – xã hội một cách lành mạnh và bền vững, trật tự, theo đúng định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng cƣờng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nƣớc, vào chế độ XHCN. Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng và phát triển của nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam, vấn đề an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm, trong đó xây dựng lực lƣợng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bƣớc hiện đại, dựa vào chiến lƣợc an ninh nhân dân là một trong những nội dung chủ đạo, xuyên suốt. Do đó, quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của nhà nƣớc, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nƣớc. Công tác quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong quản lý xã hội của nhà nƣớc cũng nhƣ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội – an ninh- quốc phòng, mở rộng giao lƣu và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, thực tế xã hội cho thấy an ninh, trật tự, an toàn xã hội vẫn chƣa thực sự đƣợc bảo đảm, tình hình tội phạm vẫn có xu thế gia tăng và trở nên nguy hiểm hơn, tình trạng vi phạm trật tự, tệ nạn xã hội vẫn diễn ra phổ biến. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội. Kiên Giang có tổng diện tích khoảng 6.348,5 km2 với dân số khoảng trên 1,7 triệu ngƣời, cộng với khoảng trên 11 ngàn ngƣời lao động tự do từ các địa phƣơng
9. 2 khác đến lao động. Kiên Giang là một trong bốn tỉnh trọng điểm của vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, địa hình đa dạng, phong phú, nhiều tìm năng về tài nguyên, kinh tế biển, du lịch, với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử (Phú Quốc, Hòn Đất, Hà Tiên, U Minh Thƣợng), có 143 đảo nổi lớn, nhỏ, trong đó có 45 đảo có cƣ dân sinh sống, nhiều đảo có tiềm năng phát triển du lịch, vừa có tiềm năng phát triển kinh tế; có đƣờng biên giới trên bộ và trên biển giáp với nƣớc bạn Campuchia; hạ tầng giao thông thuận lợi (đƣờng bộ, đƣờng sông, đƣờng biển, đƣờng hàng không). Với vai trò, vị trí quan trọng trên, vấn đề an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi những nỗ lực to lớn của tỉnh nói chung và lực lƣợng công an tỉnh nói riêng. Trong thời gian qua, bên cạnh những thành công đạt đƣợc nhƣ trật tự, an toàn xã hội toàn tỉnh đƣợc bảo đảm, không có những diễn biến lớn và phức tạp, nhƣng tỷ lệ tội phạm, đặc biệt là các trọng án giảm dần từng năm,… cũng còn nhiều vấn đề tồn tại cần đƣợc giải quyết. Để tạo môi trƣờng an toàn, lành mạnh cho tỉnh, ngoài sự cố gắng nỗ lực của các lực lƣợng chức năng, trƣớc hết là lực lƣợng công an nhân dân, cần có sự tự giác vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Với yêu cầu cấp thiết của công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời cũng là một cán bộ hiện đang công tác trong lực lƣợng Công an nhân dân, xuất phát từ mong muốn góp phần tổng kết lý luận quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội và góp phần tăng cƣờng quản lý trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tôi chọn đề tài “Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý công của mình.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10483

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *