Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Ninh

Luận văn: quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Ninh

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên c ứu: Thu gân sách nhà nước (NSNN) là hệ thống những quan hệ kinh tế giữa nhà nước và xã h ội phát sinh trong quá trình nhà nước huy động các nguồn tài chính để hình thành ên quỹ tiề n tệ tập trung của nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu c ầu chi tiêu của nhà nước. Một thực trạng đối với Ngân sách Việt Nam là luôn ở trong tình trạng bội chi với mức thâm hụt lớn. Cân bằng cán cân Thu – Chi ngân sách là m ột trong những mục tiêu phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta. Để cân bằng Thu – Chi, có hai hướng là tăng thu và giảm chi. Nhiều năm qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp như giảm thiểu chi hành chính, sự nghiệp, tăng cường chi c o đầu tư phát triển và xây d ựng cơ bản, chi đúng chỗ, chi hiệu quả, tiết kiệm. Đầu tư của Nhà nước vô cùng quan tr ọng đối với tăng trưởng và phát tri ển kinh tế – xã hội (KTXH), đặc biệt Việt Nam là nước đang phát triển, nên thâm h ụt ngân sách là không tránh kh ỏi, nhưng ở mức độ nào là hợp lý c ần nhiều nỗ lực. Đảm bảo cho nhu cầu chi rất lớn thì việ tăng thu NSNN rất cần thiết. Huyện Quảng Ninh, là một trong tám huyện, thành phố ủa t ỉ nh Qu ả ng Bình, huyện có 14 xã và 1 th ị trấn với diện tích hơn 1.191 km 2 , dân s ố năm 2015 là 89.908 người. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 13%/năm. Trong những ăm qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện luôn đạt và vượt kế hoạch do Hộ đồng nhân dân tỉnh, huyện giao. Tuy nhiên, huyện Quảng Ninh vẫn là một tro g những địa phương đang hưởng trợ cấp cân đối từ Ngân sách c ấp trên. Công tác qu ản lý thu ngân sách còn thi ếu tập trung, thống nhất; nhiều nguồn lực tài chính chưa được động viên vào NSNN, tình trạng thất thu vẫn còn x ảy ra; nguồn thu NSNN trên địa bàn hàng năm chưa đảm bảo tự cân đối chi, chủ yếu là từ nguồn cấp quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn còn có nh ững khiếm khuyết và hạn chế nhất định, chính quyền cấp xã và m ột số đơn vị có liên quan còn xem nh ẹ công tác thu ngân sách và coi đó là nhiệm vụ của riêng ngành 1
17. thuế. Do vậy, việc phát hiện và nuôi dưỡng các nguồn thu, triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu trong cân đối ngân sách để ổn định và phát triển KT- XH trên địa bàn vẫn còn nhi ều bất cập cần được giải quyết. Trước hững yêu cầu đặt ra về phát triển KT- XH địa phương trong thời kỳ mới, đòi h ỏi uồn thu ngân sách ph ải có s ự ổn định và được cải thiện theo thời gian nhằm đảm bả o nhi ệ m vụ nộp ngân sách c ấp trên, cung cấp nguồn lực thực hiện các hoạt động chi tiêu ph ục vụ tốt cho quá trình phát triển của địa phương. Điều này đòi h ỏi công tác qu ản lý ho ạt động thu ngân sách hàng năm ở huyện Quảng Ninh cần có được sự chính xác và đầy đủ, đồng thời phải tạo sự thông thoáng, minh b ạch và khách quan nh ằm khuyến khích và tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia đóng góp cho ngân sách. Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huy ện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ với mong muốn đóng góp một số ý kiến n ằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, từ đó góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho huyện nhà. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Vận dụng lý lu ận để đánh giá thực trạng công tác qu ản lý thu ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Ninh trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá những vấn đề lý lu ận và thực tiễn về quản lý thu ngân sách nhà nước. – Phân tích đánh giá thực trạng công tác qu ản lý thu ngân sách nhà n ước của huyện Quảng Ninh giai đoạn 2014-2016. – Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác qu ản lý thu ngân sách nhà nước của huyện Quảng Ninh đến năm 2020. 2
18. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác qu ản lý thu ngân sách nhà n ước huyện Quảng Ninh 3.2. Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi về không gian: nghiên c ứu được thực hiện tại huyện Quảng Ninh. + Phạm vi th ời gian: Nghiên cứu tiến hành đánh giá thực trạng công tác qu ản lý thu ngân sách huy ện giai đoạn 2014-2016. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu – Đối với dữ liệu thứ cấp: Đề tài thu thập số liệu thu NSNN và dự toán thu NSNN từ các báo cáo t ổng kết hàng năm g ai đoạ n 2014 – 2016 của Chi cục thuế, Phòng Tài chính-kế hoạch, Kho bạc nhà nướ c uyện Quảng Ninh, từ sách, báo và các trang web có t ư liệu liên quan đến chuyên đề ng iên cứu, các luận văn, luận án đã công b ố. Các dữ liệu thứ cấp sau khi thu thập đã được tổng hợp và hệ thống hoá những lý lu ận và thực tiễn kinh nghiệm từ các địa phương; phân tích và đánh giá thực trạng về công tác qu ản lý thu NSNN ở chương 2 và phương hướng dự báo ở chương 3. – Đối với dữ liệu sơ cấp: Nghiên cứu này tiến hành lấy ý ki ế n chuyên gia thông qua n ội dung phác thảo đã được chuẩn bị sẵn. Mục đích của phương pháp này nhằm tham khảo trực tiếp ý kiến của chi cục trưởng chi cục thuế, trưởng phòng tài chính, giám đốc kho bạc nhà nước huyện Quảng Ninh về các vấn đề: dự toán thu giao đầu năm, các căn cứ để giao dự toán; quy trình thu, quản lý thu, th ực hiệ , quyết toán và giám sát các kho ản thu; tình hình tổ chức thực hiện dự toán, tiến độ thực hiện dự toán, tình hình thực hiện một số khoản thu cụ thể như thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thu tiền cấp quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí, lệ phí các xã… Phương pháp này nhằm làm rõ h ơn các vấn đề về quản lý thu ngân sách của địa phương trong giai đoạn nghiên cứu, giúp cho tác gi ả có cách nhìn rõ ràng và sâu hơn về công tác qu ản lý thu NSNN t ại địa phương. Kết quả tổng hợp dữ liệu từ các ý ki ến chuyên gia trong nghiên cứu này góp ph ần khẳng định những nhận xét, đánh 3
19. giá về thực trạng ở chương 2 và luận giải một số giải pháp, kiến nghị được đề xuất ở chư ng

 

MÃ TÀI LIỆU: 0161

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *