Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, HOT

Luận văn: Quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, HOT

1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng của đất nước và chế độ. Quan điểm đó luôn được khẳng định trong các văn kiện của Đảng: Cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải được đào tạo lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; Phải đẩy mạnh, phát triển nâng cao chất lượng nguồn lực gắn với việc đổi mới toàn diện, phát triển nhanh giáo dục, đào tạo nhằm phát triển đất nước trong thời kỳ mới, coi đó là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hết sức coi trọng công tác cán bộ, Người luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Người nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” [30, tập 5, tr.269]. Người đặt ra yêu cầu cao và chỉ rõ trách nhiệm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước của Ngành giáo dục và cán bộ quản lý giáo dục: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta” [30, tập 5, tr.273]. Xuất phát từ vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ nên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng là gốc của mọi công việc là công việc gốc của Đảng. Trải qua 60 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, Học viện chính trị – Hành chính khu vực I đã có nhiều đóng góp to lớn trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận vào thực tiễn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành từ Trung ương đến các địa phương. Hàng chục vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực công tác đảng, quản lý nhà nước, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo chỉ huy lực lượng 3
5. vũ trang qua đào tạo, bồi dưỡng đều đã trưởng thành và phát triển, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng đất nước trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới hiện nay. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua đã chứng minh vai trò không thể thiếu được của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống các trường Đảng và Học viện chính trị – Hành chính khu vực I. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, công tác đào tạo bồi dưỡng, quản lý học viên tại Học viện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế: Nội dung giảng dạy vẫn nặng về lý thuyết, thiếu tính nâng cao chưa chú trọng quan điểm lý luận gắn với thực tiễn; nhận thức về vị trí vai trò công tác quản lý học viên, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch quản lý học viên của các chủ thể quản lý còn hạn chế; công tác quản lý học viên có nơi có lúc chưa được chú trọng đúng mức vẫn chủ yếu quản lý theo kinh nghiệm và thiên về quản lý hành chính; năng lực công tác, trình độ chuyên môn, phương pháp quản lý của các lực lượng quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp còn có mặt chưa đáp ứng được so với yêu cầu và nhiệm vụ. Một số học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị chưa thực sự chủ động, tự giác trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo của Học viện. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo cán bộ của Học viện, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả ở tất cả các nội dung, các thành tố của quá trình giáo dục, đào tạo; trong đó nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Học viện. Hiện nay Học viện đang đứng trước những yêu cầu đổi mới và phát triển mạnh mẽ để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao cả trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các loại hình. Việc nghiên cứu tìm ra những biện pháp đúng đắn, khoa học, phù hợp, để quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I là yêu cầu khách quan và mang tính cấp thiết. Do đó tác giả đã lựa chọn vấn đề: 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 10204

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *