Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn Quản lý chất lượng đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản lý

Luận văn Quản lý chất lượng đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản lý

1. Lý do chọn đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Để thực hiện được chủ trương trên Trường CBQLNN & PTNT II phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, trong đó phát triển đội ngũ nhà giáo là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng nhất và là khâu then chốt quyết định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Một trong những biện pháp xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng ĐNGV là Trường CBQLNN & PTNT II phải làm tốt công tác quản lý chất lượng ĐNGV. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác quản lý, nâng cao chất lượng ĐNGV của Trường CBQLNN & PTNT II, Ban Giám Hiệu, các Khoa, các tổ chức và lực lượng có liên quan đã quan tâm đến việc quản lý ĐNGV một cách toàn diện, thông qua kết quả đào tạo của Trường CBQLNN & PTNT II và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quản lý chất lượng ĐNGV của Trường CBQLNN & PTNT II vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: tiềm lực, khả năng của đội ngũ có khoảng cách xa so với yêu cầu và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý ở bậc đại học và sau đại học của ngành và của xã hội ngày một gia tăng. Nhiều đơn vị, cá nhân đã đề nghị Trường đứng ra tổ chức các lớp đào tạo bậc đại học, sau đại học về quản lý nông nghiệp và trên thực tế, Trường đã liên kết với một số Trường đại học, cao đẳng trong nước mở được một số lớp để phục vụ nhu cầu này nhưng thật ra là phải “Thuê tư cách pháp lý của các Trường đó”. Mặt khác, do Trường CBQLNN & PTNT II không thuộc hệ giáo dục đại học nên GV Trường không được phong học hàm giáo sư, phó giáo sư và có các quyền lợi khác như GV của các Trường đại học. Trong khi đó, việc giảng dạy cho người 3
7. lớn tuổi có trình độ không đồng đều, đòi hỏi GV Trường phải thường xuyên học tập, NCKH nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức thực tế, thông qua các hình thức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao khoa học quản lý… Yêu cầu đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới khó khăn hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi cao hơn về phẩm chất và năng lực của ĐNGV trong tổ chức quản lý đào tạo cán bộ nông nghiệp, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa và vùng núi. Bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển, yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp, nông thôn của đất nước, đòi hỏi chất lượng ĐNGV của Nhà trường phải tiếp tục nâng cao hơn, phải đổi mới công tác tổ chức quản lý chất lượng ĐNGV Trường CBQLNN & PTNT II. Đứng trước tình hình này Trường CBQLNN & PTNT II phải giải quyết nhiều vấn đề then chốt trong công tác quản lý chất lượng ĐNGV của Nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Quản lý chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II hiện nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề quản lý ĐNGV nói chung, quản lý chất lượng ĐNGV nói riêng là vấn đề lớn, có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT trong các Nhà trường. Thực tế, đã có nhiều công trình trong nước và trên thế giới nghiªn cứu về biện pháp quản lý chất lượng ĐNGV, trong đó các tác giả đã chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý chất lượng ĐNGV của các Trường Cao đẳng, Đại học, Học viện. Có thể nêu ra một số đề tài tiêu biểu: Đề tài thạc sĩ “Các giải pháp phát triển ĐNGV đáp ứng nhu cầu nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp I thành Trường Đại học” của tác giả Trần Ngọc Huy, năm 2007 với mục đích là đào tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGV đáp ứng nhu cầu nâng cấp Trường thành Trường Đại học; 4
8. Đề tài thạc sĩ “Các biện pháp phát triển ĐNGV của Trường Cao đẳng Xây dựng” của tác giả Lê Văn Dũng, năm 2008 với mục đích là xây dựng ĐNGV đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay; Đề tài thạc sĩ “Thực trạng quản lý ĐNGV Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu” của tác giả Mai Thị Quế, năm 2010 đã căn cứ trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý ĐNGV Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ĐNGV Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đề tài thạc sĩ “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng ĐNGV Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình” của tác giả Trần Thu Huyền, năm 2011 đã căn cứ trên thực trạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đề xuất những biện pháp quản lý ĐNGV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường CĐSP Thái Bình, đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường và yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đề tài thạc sĩ “Biện pháp quản lý ĐNGV của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình giai đoạn 2011- 2020” của tác giả Vũ Thị Dung, năm 2011 đã đưa ra một số biện pháp quy hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng ĐNGV nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp Trường thành Trường Đại học và thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2011- 2020. Đề tài thạc sĩ “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ giảng dạy trong trường đại học” của tác giả Nguyễn Văn Thủy, năm 2010 thông qua nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn, tác giả bước đầu tìm hiểu và đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên trong trường đại học. Ngoài các công trình nghiên cứu trên, còn có nhiều bài viết của các nhà khoa học, các tác giả về công tác xây dựng, quản lý ĐNGV của các Trường Cao đẳng, Đại học đã được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0183

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *