Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý chất lượng đào tạo ở trường trung cấp văn hóa nghệ thuật

Luận văn: Quản lý chất lượng đào tạo ở trường trung cấp văn hóa nghệ thuật

1. Lý do chọn đề tài 4
5. Chất lượng đào tạo là sứ mệnh, là vấn đề hàng đầu của một Nhà trường, là uy tín đào tạo, là đòi hỏi của xã hội, của người học và của nhà tuyển dụng lao động. Chất lượng đào tạo bậc TCCN góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực trình độ trung cấp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước, trong đó có đào tạo nhân lực ngành VHNT. Luật Giáo dục 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, xác định mục tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: Nhằm tạo ra con người có kiến thức, kỹ năng, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng tìm việc làm, đáp ứng thị trường lao động. Trong quản lý đào tạo gồm nhiều nội dung, với những phương thức, yêu cầu quản lý khác nhau; trong đó quản lý chất lượng chất lượng đào tạo luôn là vấn đề trọng tâm, một nhiệm vụ then chốt của mọi nhà trường với mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Do đó, việc nghiên cứu quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Trung cấp VHNT Bạc Liêu không những có ý nghĩa đối với chính Nhà trường mà còn có ý nghĩa đóng góp quan trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục TCCN đào tạo của tỉnh Bạc liêu và vấn đề nghiên cứu còn góp phần làm rõ hơn, cụ thể hóa lý luận giáo dục chuyên nghiệp hiện nay – một lĩnh vực còn ít được quan tâm nghiên cứu ở nước ta vào một trường TCCN cụ thể của một địa phương. Trong khi đó, tại Trường Trung cấp VHNT tỉnh Bạc Liêu là một trường chuyên đào tạo đội ngũ những người làm công tác VHNT, du lịch cho Bạc Liêu và các tỉnh vùng bán đảo Cà Mau; tuy nhiên chất lượng đào tạo hệ TCCN ở đây còn nhiều bất cập như: mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo chưa sát với yêu cầu thực tế, phương pháp đào tạo chưa được đổi mới mạnh mẽ, đội ngũ giáo viên còn thiếu và chưa đồng bộ, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo mặc dù đã được đầu tư trang bị, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong tình hình phát triển của ngành hiện nay; công tác quản lý đào tạo còn nhiều yếu kém, bất cập đang cần được cải tiến, thay đổi… 5
6. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo của Nhà trường là một mâu thuẫn cần được sớm giải quyết. Đã có một số công trình ở các cấp độ nghiên cứu, các khía cạnh nghiên cứu khác nhau như đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; quản lý quá trình, quản lý hoạt động dạy học, đào tạo ở đại học, cao đẳng; nhưng cho đến nay chưa có những công trình nghiên cứu một cách hệ thống, chuyên sâu về quản lý chất lượng đào tạo trình độ TCCN các chuyên ngành VHNT; nhất là nghiên cứu vấn đề này tại Trường Trung cấp VHNT Bạc Liêu. Với lòng nhiệt huyết và mong muốn của bản thân góp sức vào giải quyết vấn đề này, nên học viên đã chọn vấn đề “Quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu” làm đề tài nghiên cứu với tâm huyết làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Trung cấp VHNT Bạc Liêu, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của Nhà trường đi lên và góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nhân lực ngành Văn hóa, du lịch của tỉnh Bạc Liêu nói riêng cũng như cho các tỉnh lân cận. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Ở các nước Châu Âu, đã có nhiều công trình nghiên cứu về đào tạo TCCN, đề cập đến các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, đó là tác phẩm “Cơ sở giáo dục học nghề nghiệp” của X.I.Batusep và Saporinxki đề cập tương đối toàn diện đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện và đội ngũ giáo viên trong các trường đào tạo TCCN ở Liên Xô cũ. Nghiên cứu về phương pháp giảng dạy mới và sử dụng các phương tiện dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong các trường dạy kỹ thuật viên có tác phẩm “New learning Technologies” của tác giả Unpacked Western Melbourne Institute of Tafe, 1997. Về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, trên thế giới cũng có một số công trình nghiên cứu như “Accrediting occupational training programs” (kiểm định các chương trình đào tạo) của 6
7. Roland VStoodley. Jr ở Mỹ đề cập hình thức, nội dung thành phần của công tác kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo, qua đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo tại các bang nước Mỹ. Ngoài những công trình nêu trên, còn nhiều các công trình khác trên thế giới đề cập đến các nội dung khác nhau về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Ở Việt Nam, đã có nhiều công trình nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về sự phát triển giáo dục chuyên nghiệp nói chung và quản lý chất lượng giáo dục TCCN. Tiêu biểu có một số công trình nghiên cứu sau: Đề tài: “Nghiên cứu sự thay đổi diện đào tạo và cơ cấu ngành đào tạo Trung học chuyên nghiệp ở nước ta trong thời gian tới” của tác giả Nguyễn Đức Trí, năm 1998 đã xác định qua các thời kỳ sự thay đổi các ngành nghề cũng như xu thế phát triển của diện đào tạo và cơ cấu ngành nghề đào tạo TCCN và những định hướng xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo TCCN. Đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy học trong các trường Trung học chuyên nghiệp” do tác giả Nguyễn Thị Hải làm chủ nhiệm năm 2003, đã nghiên cứu thực trạng các phương pháp dạy học truyền thống đang sử dụng, các phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp tiên tiến trên thế giới, trên cơ sở đó đề xuất tăng cường vận dụng một số phương pháp dạy học hiện đại vào Việt nam: Phương pháp dạy học nêu vấn đề, phương pháp học nhóm, phương pháp hợp tác… Đề tài: “Đổi mới phương thức quản lý của Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp đáp ứng sự thực hiện chiến lược Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2001 – 2010” mã số B2002-49-32 của tác giả Nguyễn Viết Sự, năm 2004, đã nêu lên cơ sở lý luận các ưu điểm của phương thức quản lý của Hiệu trưởng, thực trạng công tác quản lý trong các trường TCCN, tồn tại và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề xuất phương thức quản lý mới giúp Hiệu trưởng điều hành hiệu quả và thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình quản lý trên thế giới. Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng 7
8. cao chất lượng đào tạo của các trường Trung học chuyên nghiệp Hà Nội” mã số 01X-06/01-2002-2 do tác giả Vũ Đình Cường làm chủ nhiệm, năm 2004. Đề tài dựa trên cơ sở nghiên cứu chất lượng đào tạo của 20 trường Trung học chuyên nghiệp và Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội trên mọi lĩnh vực ngành nghề, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo hệ thống các trường TCCN. Đề tài: “Các giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực có trình độ Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam” mã số B2003-52-TĐ50 của tác giả Phan Văn Kha, năm 2006, trên cơ sở lý luận về tầm quan trọng và các điều kiện đảm bảo cho mối quan hệ, thực tế sự lỏng lẻo của mối quan hệ này tác động đến chất lượng đào tạo TCCN, nhất là trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ đó. Đề tài “Quản lý quá trình huấn luyện ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội” của tác giả Phan Mạnh Cường, luận văn thạc sỹ Quản lý giáo dục năm 2012, đã nêu ra một số biện pháp về nâng cao nhận thức, quản lý nội dung, chương trình, qui trình huấn luyện; về quản lý hoạt động dạy, hoạt động học và phương tiện kỹ thuật dạy học. Bài báo khoa học “Một số vấn đề quản lý đào tạo”của tác giả Tô Bá Trượng, (Tạp chí Giáo dục, số 192/2008). Công trình nghiên cứu đã chỉ ra bản chất, chức năng của quản lý đào tạo, đồng thời còn chỉ ra năng lực quản lý đào tạo và các con đường hình thành năng lực quản lý đào tạo của người quản lý trên cơ sở phân tích những yếu tố tác động, các loại năng lực như: kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng tổ chức, kỹ năng chỉ huy chỉ đạo, kỹ năng tổ chức giám sát kiểm tra. Tóm lại, các công trình nêu trên đã tập trung nghiên cứu các hướng và nội dung nghiên cứu chính sau đây: 8
9. Một số đề tài đã tập trung nghiên cứu dạy học dưới góc độ là hoạt động dạy học, là một quá trình, một nội dung, nhiệm vụ trọng yếu của hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường. Một số đề tài đã đi sâu giải quyết những nội dung nhất định ở các khía cạnh nâng cao chất lượng, cơ cấu ngành đào tạo, phương thức quản lý của hiệu trưởng trường TCCN, đổi mới phương pháp dạy học, quản lý quá trình dạy học ở đại học quân sự…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0236

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *