Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Quản lí về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai, HAY

Luận văn: Quản lí về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai, HAY

MỞ Đ U 1 T n c p t iết c t i Tha h i u đó g vai trò qua trọ g tro g ịch s đấu tra h dự g ƣớc v giữ ƣớc của dâ tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Mi h đã kh g đị h: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” [21]; ph i đị h hƣớ g, độ g vi đú g cách thì tha h i mới say sƣa với tƣở g số g cao đ p, phát huy t i ă g, tí h sá g tạo, sẵ s g hy si h vì đại ghĩa. Tro g suốt quá trì h ã h đạo đất ƣớc, Đ g Cộ g s Việt Nam u đặt iềm ti v o tha h i v quyết tâm bồi dƣỡ g, giáo dục, tạo mọi điều kiệ để tha h i g y c g phát triể , xứ g đá g với sứ mệ h ịch s vẻ va g m Đ g v hâ dâ trao cho. Nghị quyết Đại hội Đ g to quốc ầ thứ XI đã chỉ rõ: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tao điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. Việt Nam đa g tro g thời kỳ “cơ cấu dâ số v g” với tỷ ệ tha h thiếu i cao hất tro g ịch s khi hóm dâ số từ 10-29 tuổi chiếm kho g 33% dâ số v dự kiế thời kỳ y sẽ kéo d i cho đế ăm 2040 [4]. Đây cơ hội ớ để Việt Nam có thể phát triể ki h tế – xã hội v phát huy tối đa tiềm ực của đất ƣớc bằ g đẩy mạ h vai trò của ực ƣợ g tha h i . Qu h ƣớc về c g tác tha h i càng có ghĩa qua trọ g, kh g chỉ xuất phát từ y u cầu của sự ghiệp c g ghiệp hóa, hiệ đại hóa m cò đòi hỏi của giá trị co gƣời cầ hƣớ g tới tro g thời kỳ đổi mới.
11. 2 Thực tế tại địa b si h số g tỉ h Gia Lai có hữ g đặc điểm đặc thù về ki h tế-xã hội. Các chƣơ g trì h do Chí h quyề địa phƣơ g v các cơ sở Đo tổ chức đã đạt đƣợc hiệu qu hất đị h. Tuy hi , tỷ ệ tha h i có việc m ổ đị h, thu hập tốt, hất tha h i ở các xã vù g sâu, vù g xa, vù g dâ tộc thiểu số vẫ chƣa cao. Có rất hiều guy hâ dẫ đế tì h trạ g thất ghiệp của tha h i tại địa phƣơ g. Đa số tha h i tr địa b , đặc biệt tha h i dâ tộc thiểu số cò hiều hạ chế về hậ thức v ti h thầ chủ độ g ập ghiệp. Một số si h vi sau khi tốt ghiệp, mặc dù có bằ g cấp hƣ g thiếu kiế thức thực tiễ , gại khó, gại khổ kh g đáp ứ g đƣợc y u cầu c g việc của các doa h ghiệp, cơ qua , dẫ đế tì h trạ g một bộ phậ tha h i kh g m đú g g h ghề mì h theo học m chuyể sa g m hữ g c g việc thời vụ, ao độ g phổ th g. B cạ h đó, tâm “ y g hƣ g kh g y hƣơ g” c g h hƣở g rất ớ đế cơ hội tìm kiếm việc m của tha h i g th v việc tạo điều kiệ đi ao độ g có thời hạ ở ƣớc go i hay tă g cƣờ g i kết với các doa h ghiệp ở các th h phố ớ c g kh g mấy kh qua Tro g thời kỳ hội hập quốc tế, m i trƣờ g vă hóa g th c g bị xáo trộ , điều kiệ học tập v r uyệ ở địa phƣơ g chƣa đầy đủ, b cạ h đó kh g có việc m hoặc việc m kh g ổ đị h, tác độ g ti u cực đế ối số g v hậ thức của tầ g ớp tha h i kh g chỉ ri g tro g địa b tỉ h. Chí h vì vậy, hơ úc o hết các cấp chí h quyề , đo thể cầ có sự qua tâm hơ ữa đế vấ đề qu h ƣớc về c g tác tha h i , m chủ yếu c g tác gi i quyết việc m cho tha h i , ổ đị h đời số g, xây dự g sâ chơi vă hóa, thể thao h mạ h, â g cao điều kiệ chăm sóc sức khỏe v việc giáo dục đị h hƣớ g co gƣời tha h i thời kỳ đổi mới chứa đự g các yếu tố dâ tộc, hâ vă , dâ chủ, v khoa học. Với hữ g do tr , tác gi chọ đề t i G m đề t i uậ vă của mì h.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10384

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *