Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên, 9đ

Luận văn: Quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên, 9đ

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Luật giáo dục Việt Nam năm 2005 nêu rõ: “ Mục tiêu giáo dục là phát triển con người toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành phẩm chất nhân cách và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 đưa ra mục tiêu “Trong vòng 20 năm tới, phấn đấu xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc, làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế; nền giáo dục này phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Những nội dung trên thể hiện việc quan tâm đầu tư của Đảng và Chính phủ trong việc phát triển nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay không thành công trong phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Ngoài gia đình và xã hội thì nhà trường là nơi giúp cho người học hình thành và phát triển nhân cách một cách khoa học và đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của xã hội. Những yếu tố góp phần hình thành nên phẩm chất nhân cách con người khi học tập không chỉ là những giờ học trên lớp mà còn thông qua các hoạt động thực tiễn, được rèn luyện và củng cố bằng những hoạt động giáo dục khác mà quan trọng nhất là hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã nêu rõ: “ Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà
9. 2 nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu. Xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong điều kiện mới. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị kỹ thuật từng bước hiện đại.” Là trường trọng điểm ở phía Nam của Bộ Công an, trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ An ninh, Đại học An ninh nhân dân luôn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như công tác quản lí giáo dục học viên nhằm phát triển một cách toàn diện nhất phẩm chất và nhân cách của học viên đảm bảo đáp ứng kịp thời cho đất nước những con người vừa hồng vừa chuyên. Với những đặc thù như 100% sinh viên ở nội trú, mọi sinh hoạt của sinh viên đều theo lịch trình cụ thể, công tác đánh giá sinh viên được chú trọng trên mặt học tập cũng như rèn luyện thì hoạt động ngoài giờ lên lớp luôn là một trong những nội dung được nhà trường quan tâm, đầu tư nhằm giúp sinh viên hoàn thiện hơn kiến thức chuyên môn đã học trong giờ lên lớp, phát triển kĩ năng sống và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên. Trong những năm qua trường đại học ANND đã không ngừng quan tâm đến hoạt động ngoài giờ lên lớp và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều cán bộ, giáo viên và sinh viên chưa nhận thức được sâu sắc được tầm quan trọng của hoạt động ngoài giờ lên lớp, chưa huy động hết được các nguồn lực của nhà trường trong công tác quản lí cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo còn thiếu chặt chẽ, chưa phối hợp đồng bộ các lực lượng trong tổ chức hoạt động, công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm còn sơ sài chưa được quan tâm đúng mức.

 

MÃ TÀI LIỆU: 11574

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *