Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lí các trường ĐH ngoài công lập tại TPHCM, HAY

Luận văn: Quản lí các trường ĐH ngoài công lập tại TPHCM, HAY

1. Lý do chọn đề tài Ngay từ những năm cuối của thế kỷ XX, thế giới đã chứng kiến sự phát tri n vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, nó đã đưa nhân oại bước vào thời kỳ quá độ của nền kinh tế tri thức và nó cũng tạo ra làn sóng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ trên toàn thế giới. Thành tựu cũng như thất bại của các dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của thế kỷ XX đã àm cho c c nhà ãnh đạo quốc gia thực sự thức tỉnh về vai trò của giáo d c đại học mà đặc biệt là giáo d c đại học ngoài công lập trong công cuộc phát tri n quốc gia. c c nước trên thế giới, trong hệ thống giáo d c và đào tạo từ âu đã ra đời, tồn tại và phát tri n một hệ thống các trường đại học ngoài công lập, khu vực này đã đóng góp to ớn vào quá trình phát tri n của cả hệ thống giáo d c quốc dân và trở thành một trong các nguồn cung cấp nhân lực có trình độ cao cho nền kinh tế. Tại Việt Nam hệ thống c c trường đại học ngoài công lập được hình thành và phát tri n từ những năm 1990 và đã có những đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp phát tri n giáo d c nước nhà. Thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo d c của ảng và Nhà nước, ngành giáo d c và đào tạo đã sớm tri n hai đa dạng hóa các loại hình trường đại học như bán công, dân lập, tư th c ở các cấp học và trình độ đào tạo (gọi chung à trường đại học ngoài công lập) nhằm đ p ứng nâng cao dân tr , đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo điều kiện và cơ hội học tập và học tập suốt đời cho mọi người dân [18] C c trường đại học ngoài công lập cùng song song hoạt động với c c trường đại học công lập và có nghĩa v , quyền lợi bình đẳng như nhau Thành phố Hồ Chí Minh, với đặc đi m là trung tâm kinh tế của cả nước, trong nhiều năm qua với sự ra đời, phát tri n nhiều trường đại học ngoài công lập. Có th khẳng đ nh, hệ thống trường này cùng với c c trường đại học công
10. 2 lập đã tham gia và đào tạo phần lớn nguồn nhân lực và đa dạng các ngành nghề cho ao động của cả nước. Bên cạnh những thành tựu nêu trên, có th thấy c c trường đại học ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế, như: – Chưa hoàn toàn đ p ứng được những kỳ vọng của xã hội. Hệ thống các trường đại học ngoài công lập chưa bắt k p được sự phát tri n của nền kinh tế, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. – Nhiều trường có quy mô nhỏ, ĩnh vực đào tạo hẹp (chủ yếu là các ngành đào tạo về quản tr kinh doanh, tin học, ngoại ngữ), nhiều trường còn hoạt động một cách tạm bợ với cơ sở vật chất – kỹ thuật nghèo nàn, đội ngũ giảng viên cơ hữu mỏng dẫn đến chất ượng đào tạo chưa đạt chuẩn. – Chất ượng đào tạo nhìn chung còn thấp, chưa theo p đ i hỏi phát tri n kinh tế xã hội của đất nước. – Bộ máy quản lý yếu ém, thương mại hóa đào tạo, nhiều mâu thuẫn từ chiến ược đến hoạt động đào tạo. Những hạn chế nêu trên xuất phát bởi nhiều nguyên nhân, nhưng có th khẳng đ nh nguyên nhân có ảnh hưởng trực tiếp và to lớn đến hệ quả trên đó là cơ chế quản lý của nhà nước đối với c c trường đại học ngoài công lập còn nhiều bất hợp éo dài, chưa tạo ra động lực đủ mạnh đ ph t huy năng ực sáng tạo và sự tự ch u trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, các nhà quản lý và sinh viên đ đổi mới mạnh mẽ, căn bản giáo d c đại học ngoài công lập nói riêng và giáo d c đại học nói chung. Hướng đến hoàn thiện quản nhà nước đối với c c trường đại học ngoài công lập, tôi chọn đề tài “Quản nhà nước đối với c c trường đại học ngoài công lập tại Thành phố Hồ Ch inh” àm nội dung nghiên cứu cho luận văn bậc cao học của mình nhằm giải quyết các hạn chế nêu trên.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10496

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *