Home / De tai GD / Luận văn: Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử, HAY

Luận văn: Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử, HAY

MỞ ĐẦU 1. Lí do và mục đích biên soạn tài liệu Nghiên cứu khoa học là một phần quan trọng trong chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Lịch sử ở bậc đại học và sau đại học. Đối với chƣơng trình đào tạo đại học, sinh viên bắt đầu tập làm quen với công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc làm tiểu luận môn học, niên luận và đến năm thứ tƣ, những sinh viên khá, giỏi sẽ đƣợc thực hiện khóa luận tốt nghiệp (với khối lƣợng công việc tƣơng đƣơng từ 6 đến 8 tín chỉ) để bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Đối với bậc sau đại học, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lại càng đƣợc đặc biệt chú trọng hơn. Bên cạnh việc làm tiểu luận môn học, sau khi học xong các môn học của chƣơng trình đào tạo, học viên cao học phải thực hiện một luận văn thạc sĩ (với khối lƣợng công việc tƣơng đƣơng 12 tín chỉ) và bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ để đƣợc công nhận học vị Thạc sĩ. Đây là một công việc còn khá mới mẻ, cho nên trong quá trình thực hiện, các sinh viên và học viên cao học thƣờng tỏ ra lúng túng, chƣa nắm rõ quy trình thực hiện, cấu trúc cơ bản, hình thức trình bày một công trình khoa học, chƣa thành thạo trong quá trình viết các nội dung của phần mở đầu, kết luận, tóm tắt,… nên phải viết đi, viết lại nhiều lần. Đồng thời trong quá trình hƣớng dẫn, giảng viên cũng mất nhiều thời gian và công sức để chỉnh sửa những lỗi hình thức, bố cục và nội dung,… do sinh viên và học viên chƣa nắm vững những quy định chung về hình thức cũng nhƣ vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu trong khoa học lịch sử. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học nói chung và làm niên luận, khóa luận, luận văn, luận án nói riêng thuộc chuyên ngành lịch sử, chúng tôi tiến hành biên soạn tài liệu Phương pháp nghiên cứu trong khoa học lịch sử nhằm trang bị cho sinh viên, học viên chuyên ngành lịch sử những kiến thức, quy định và kĩ năng nghiên cứu khoa học cơ bản để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ chuyên ngành lịch sử, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử tại Trƣờng Đại học Sài Gòn.
5. 5 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến tài liệu tham khảo Hiện nay, nhiều công trình về “phƣơng pháp nghiên cứu khoa học” đã đƣợc xuất bản, tiêu biểu nhƣ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học của Vũ Cao Đàm (Nxb Khoa học & Kĩ thuật, 2007), của Nguyễn Văn Hộ và Nguyễn Đăng Bình (Đại học Thái Nguyên, 2004); Lôgic học và phương pháp nghiên cứu khoa học của Lê Tử Thành (Nxb Trẻ, 1991); Đi vào

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1283

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *