Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Phát triển làng nghề truyền thống huyện Triệu Phong, HAY!

Luận văn: Phát triển làng nghề truyền thống huyện Triệu Phong, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài Việc hình thành và phát triển các làng ngh ề truyền thống (LNTT) luôn chi ếm vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội, văn hóa tinh thần ở các vùng quê Việt Nam. Đó cũng là một trong những nội dung chính của công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Nhờ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua sự phát triển làng nghề (LN) đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp ph ần làm thay đổi nhanh chóng b ộ mặt nông thôn. Có th ể nói, s ự phát triển làng nghề đã đem lại thành quả về nhiều mặt, không chỉ góp ph ần phát triển kinh tế, mà còn góp ph ần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Thực tế cho thấy, việc phát triển làng nghề giúp t ạo việc làm, tăng thu nhập ở nông thôn, đóng vai trò l ớn trong công cu ộc xóa đói giảm nghèo, góp ph ần thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại với sản phẩm mũi nhọn là các m ặt hàng thủ công m ỹ nghệ, sản xuất nông s ản và cũng là thực hiện mục tiêu ly nông b ất ly hương ở nông thôn. Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh của cơ chế thị trường, của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhiều làng nghề truyền thống đang phải đối đầu với những khó khăn to lớn khiến các làng ngh ề dần bị mai một. Do vậy, công tác b ảo tồn, khôi ph ục và phát tri ển các làng ngh ề truyền thống đang rất được quan tâm ở những địa phương có tồn tại làng nghề. Triệu Phong là huyện đồng bằng nằm phía Đông – Nam Quảng Trị gồm 19 xã, thị trấn, với diện tích lớn và mật độ dân số, lao động khá cao. Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về việc phát triển công nghiệp nông thôn nói chung, cũng như giữ gìn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống, huyện Triệu Phong đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khôi ph ục và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống, hướng tới xây dựng nông thôn m ới phồn vinh. Hiện nay, huyện có 12 làng nghề, trong đó được tỉnh công nh ận 04 làng nghề truyền thống. Các làng ngh ề góp ph ần giải quyết việc làm cho 91.990 lao động với thu nhập bình quân đầu người là 36 triệu/người/năm. Chính sự phát triển làng nghề, 1
13. làng nghề truyền thống ở huyện Triệu Phong trong thời gian qua đã góp ph ần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân và ổn định xã hội. Tuy nhiên, quá trình phát triển của các LNTT trên địa bàn huyện thời gian qua còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần giải quyết như: lao động tại các làng nghề đa phần là lao động nông nhàn và thi ếu lao động trẻ, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao ; năng lực về vốn sản xuất còn h ạn chế ; quy mô khoa h ọc – công nghệ chưa đáp ứng được quá trình phát triển của làng nghề ; tình trạng ô nhi ễm môi trường tại các làng ngh ề còn ph ổ biến… Đây là những vấn đề đang được các cấp chính quyền và nhân dân c ủa huyện quan tâm, vì vậy việc nghiên cứu thực trạng và tìm ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện là yêu c ầu hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Phát triển làng ngh ề truyền thống ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Phát triển làng nghề truyền thống là một nội dung quan trọng có ý ngh ĩa lý luận và thực tiễn trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Chính vì vậy, đã có r ất nhiều công trình nghiên cứu với nhiều góc độ và cách ti ếp cận khác nhau, hướng đến giải quyết những mục tiêu khác nhau đối với LNTT, cụ thể như sau: Mai Thế Hởn (2000), “Phát triển làng ngh ề truyền thống trong quá trình công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa ở vùng ven th ủ đô Hà Nội”, Luận án Tiến sĩ kinh tế. Tác giả đã đi sâu phân tích, đánh giá tiềm năng, thực trạng của việc phát triển LNTT cả về thành tựu lẫn hạn chế. Đồng thời đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển LNTT vùng ven th ủ đô Hà Nội theo hướng CNH, HĐH. Trần Minh Yến (2003), “Phát triển làng ngh ề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa”, Luận án Tiến sĩ kinh tế. Tác giả đã hệ thống hóa nh ững vấn đề lý lu ận và thực tiễn về LNTT và làm rõ vai trò c ủa LNTT ở nông thôn. Ngoài ra, lu ận án còn nêu lên xu h ướng vận động của LNTT dưới tác động của quá trình CNH, HĐH nhằm đưa ra những giải pháp cơ bản phục vụ cho công tác phát tri ển LNTT ở nông thôn trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. 2

 

MÃ TÀI LIỆU: 0429

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *