Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phát triển làng nghề ở huyện Thường Tín, RẤT HAY, HOT

Luận văn: Phát triển làng nghề ở huyện Thường Tín, RẤT HAY, HOT

1. Lý do chọn đề tài Nông thôn Việt Nam đã tồn tại những làng nghề truyền thống có bề dày lịch sử hàng trăm năm, và với nhiều loại sản phẩm nổi tiếng bởi tính độc đáo và độ tinh xảo cao. Làng nghề truyền thống và sản phẩm của nó tạo nên bản sắc riêng, do vậy việc giữ gìn, kế thừa, hiện đại hoá ngành nghề truyền thống có ý nghĩa cả về kinh tế, xã hội và văn hoá. Trong lịch sử lâu dài, trong hiện tại cũng như trong tương lai các làng nghề truyền thống có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống kinh tế của nông thôn. Nó có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội nông thôn theo hướng CNH- HĐH đất nước. Các làng nghề truyền thống đã thu hút được một khối lượng lớn lao động cho xã hội, góp phần tích cực vào việc giải quyết tình trạng thất nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Thường Tín là huyện thuộc châu thổ sông Hồng, nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội từ xưa đã nổi tiếng với rất nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống như: tiện Nhị Khê, thêu Quất Động, sơn mài Duyên Thái, điêu khắc Nhân Hiền, bông len Trát Cầu…. Từ năm 1986, chuyển sang nền kinh tế thị trường với cơ chế phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, các làng nghề truyền thống dần dần được hồi sinh. Nhiều làng trở thành làng nghề mới như: làng nghề mộc Vạn Điểm, bông len Trát Cầu, thêu ren Thắng Lợi, Dũng Tiến…. Hiện nay Thường Tín có 126 làng nghề (làng cổ) trong đó đã có 46 làng nghề đã được UBND tỉnh Hà Tây và UBND Thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Các làng nghề đã tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá của huyện. 4
6. Được may mắn phụ trách và làm việc tại Phòng Công thương trước đây, nay là Phòng Kinh tế của huyện Thường Tín, tôi đã có nhiều năm gắn bó với các làng nghề, cùng trăn trở nghiên cứu tìm giải pháp để đẩy mạnh ngành nghề thủ công của huyện, nâng cao thu nhập, đời sống người thợ và ít nhiều cũng đã đóng góp cho sự phát triển hiện nay các làng nghề của huyện. Vì thế tôi chọn đề tài: “Phát triển làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Làng nghề là mảng đề tài không phải quá mới mẻ nên đã có nhiều nghiên cứu liên quan tới đề tài. a. Các công trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài ở nước ngoài Awgichew, “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển các làng nghề”, 2010. Bài nghiên cứu của tác giả trong Hội thảo quốc tế về các chính sách phát triển làng nghề đã đề cập tới các kinh nghiệm của Chính phủ Ethiopia trong việc chú trọng nâng cấp, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng giúp các làng nghề phát triển. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (Trung Quốc), Dự án: “Tìm hiểu và Thương mại hóa nghề thủ công ở tỉnh Vân Nam”, 2011. Dự án đã đưa ra biện pháp cải thiện thu nhập của phụ nữ ở huyện miền núi Malutang bằng cách thương mại hóa sản phẩm thêu truyền thống. b. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam có liên quan tới đề tài Bùi Văn Vượng, “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam”, NXB Thống kê, 1998. Tác giả đã tập trung trình bày các loại hình làng nghề truyền thống như: đúc đồng, kim hoàn, rèn, gốm, trạm khắc đá, dệt, thêu ren, giấy dó, tranh dân gian, dệt chiếu, quạt giấy, mây tre đan, ngọc trai, làm trống. Ở đây chủ yếu 5
7. giới thiệu lịch sử, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, tư tưởng, kỹ thuật, các bí quyết nghề, thủ pháp nghệ thuật, kỹ thuật của các nghệ nhân và các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Dương Bá Phượng, “Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình CNH, HĐH”, NXB Thống kê, 2001. Tác giả đã đề cập khá đầy đủ từ lý luận đến thực trạng của làng nghề: từ đặc điểm, khái niệm, con đường và điều kiện hình thành làng nghề, tập trung vào một số làng nghề ở một số tỉnh với các quan điểm, giải pháp và phương hướng nhằm phát triển các làng nghề trong CNH, HĐH. Tập thể tác giả Học Viện Tài Chính, đề tài khoa học “Hoàn thiện các giải pháp kinh tế tài chính nhằm khôi phục và phát triển làng nghề ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng”, 2004. Đề tài tập trung làm rõ lý luận về làng nghề ở nông thôn, đánh giá thực trạng phát triển làng nghể ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng và đi sâu vào các giải pháp kinh tế, tài chính nhằm khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống này. “Nghiên cứu qui hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng CNH nông thôn Việt Nam” của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2002) đã đạt được một số kết quả sau: + Lập bản đồ ngành nghề thủ công trên toàn quốc. + Đánh giá hiện trạng các mặt hàng thủ công như: cói, sơn mài, chạm khắc đá… + Đánh giá hiện trạng các vấn đề nguyên liệu, điều kiện làm việc, tài chính, vốn… + Đặc biệt, đưa ra vấn đề hỗ trợ của chính phủ cho sản xuất nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự hỗ trợ trên các phương diện: hỗ trợ trực tiếp vốn, hỗ trợ gián tiếp về thực hiện thương mại bình đẳng, năng lực quản lý kinh doanh. 6
8. GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh, “Phát triển làng nghề ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng”, 2005. Tác giả đã phân tích vai trò của làng nghề và những nhân tố tác động đến sự phát triển của làng nghề. Dựa trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển làng nghề đề tài đã đi sâu khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ở đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay. Từ đó, đề xuất hệ quan điểm và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và tính hiệu quả của các làng nghề ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới. Liên Minh, “Một số vấn đề bảo tồn và phát triển làng nghề’ tại Hội thảo ‘Nghề và làng nghề thủ công truyền thống: Tiềm năng và định hướng phát triển’ được tổ chức tại Thành phố Huế (6/2009). Ông đã đưa ra được những nhận định về việc bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công truyền thống nói chung ở Việt Nam và chủ trương, chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong lĩnh vực này. Đồng thời, ông đã đưa ra những quan điểm; mục tiêu; định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề theo vùng lãnh thổ; nội dung bảo tồn và phát triển làng nghề và một số giải pháp thực hiện bảo tồn và phát triển làng nghề. Tuy nhiên, hạn chế của bài viết chỉ nêu khái quát tình hình mà chưa có nghiên cứu sâu về thực trạng các làng nghề. Do đó, các giải pháp đưa ra cũng chỉ mang tính định hướng là chính mà không có tính chiến lược cho từng địa phương cụ thể. – Mai Thế Hởn với đề tài ” Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình CNH,HĐH vùng ven thủ đô”, LATS trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2000. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình CNH, HĐH. Đồng thời luận án cũng nghiên cứu kinh nghiệm phát triển làng nghề truyền 7
9. thống tại các quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở này, luận án đánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình CNH, HĐH vùng ven thủ đô từ năm 1994 – 1999 và đề xuất giải pháp phát triển làng nghề truyền thống trong thời gian từ 2000 – 2005. – Trần Minh Yến với đề tài: “Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH”, LATS trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2003. Luận án cũng đã trình bày đầy đủ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH. Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển làng nghề trong giai đoạn từ 1997 – 2002 tại nông thôn Việt Nam, tác giả đã đề xuất các giải pháp phát triển làng nghề nông thôn trong quá trình CNH, HĐH. Nguyễn Trọng Tuấn : “Nghề truyền thống trên địa bàn Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, LVTHS kinh tế, năm 2006. Luận văn đã trình bày đầy đủ những vấn đề lý luận cơ bản về nghề truyền thống. Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ 2000 – 2005, tác giả đã đề xuất các giải pháp phát triển nghề truyền thống trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế. – Trần Văn Chăm: “Tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh trong quá trình CNH, HĐH”, LVTHS kinh tế năm 2006. Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng tiểu thủ công nghiệp. Trên cơ sở này, luận văn đánh giá thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bản tỉnh Bắc Ninh trong quá trình CNH, HĐH và đề xuất giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp trong thời gian tới. Ngoài ra, trong nước và trên thế giới còn có nhiều bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu về làng nghề và phát triển làng nghề. 8

 

MÃ TÀI LIỆU: 0239

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *