Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng AGRIBANK

Luận văn: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng AGRIBANK

1. Tính cấp thiết của đề tài Tính đến đầu tháng 1/2017 thì Việt Nam có gần 95 triệu dân và dự kiến đến 2025 sẽ đạt 100 triệu dân. Dân số đông và sự phát triển nhanh chóng của hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ… phát triển góp phần đưa thị trường bán lẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng. Bởi lẽ đây là cơ hội lớn để các ngân hàng cơ cấu lại nguồn thu, dịch chuyển dần thu từ hoạt động tín dụng sang thu dịch vụ thông qua phát triển mạnh cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đáp ứng nhu cầu giao dịch thanh toán của người dân. Việt Nam đang thực hiện quá trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế, sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài lớn, có kinh nghiệm và lợi thế về tài chính, kỹ thuật, công ngh ệ và nhân s ự đang tích cực hoạt động tại thị trường ngân hàng bán l ẻ (NHBL) Việt Nam sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn Việt Nam (Agribank) nói riêng. Tình hìnhđó buộc các NHTM phải có những bước cải cách mạnh mẽ trong định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của mình, thiết kế các sản phẩm dịch vụ và phương thức giao dịch với khách hàng. Điều đó thể hiện rõ nét, khi các NHTM b ước vào cuộc cạnh tranh để phát triển và cung cấp các sản phẩm như : dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, kiều hối, cho vay tiêu dùng, d ịch vụ thẻ và các ti ện ích gia tăng của thẻ,… Để thực hiện chiến lược đó, các NHTM tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao thương hiệu thông qua quảng bá và chăm sóc khách hàng… Dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng và s ự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các ngân hàng muốn không bị thụt lùi và m ất thị phần buộc phải đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Agribank là một trong những NHTM quốc doanh của Việt Nam có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời cùng v ới mạng lưới hoạt động rộng khắp trên toàn qu ốc thực sự là thế mạnh cũng như là lợi thế trong việc phát triển mô hình ngân hàng bán lẻ. Là một NHTM 100% vốn nhà nước đang trong quá trình tái cơ cấu để chuyển đổi thành một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa năng cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng với chất lượng cao. Trong những năm qua, Agribank đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa về 1
13. sản phẩm dịch vụ (SPDV), tiện ích ngân hàng cho các doanh nghi ệp, mọi tầng lớp dân cư với mục tiêu đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với khách hàng là cá nhân mà nh ất là người dân vùng sâu, vùn g xa định hướng trở thành ngân hàng bán l ẻ tốt nhất, hiện đại nhất. Với nội lực vững mạnh, tận dụng nền tảng công nghệ hiện đại, Agribank không ngừng nỗ lực đổi mới, để mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ ưu việt nhất giữ vững vai trò ch ủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ hiện đại tiện ích, đạt tiêu chuẩn quốc tế; định vị giá trị thương hiệu Agribank và toàn cầu về ngân hàng cung cấp dịch vụ bán lẻ tốt nhất. Quảng Bình là một tỉnh thuần nông với gần 80% là kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Tuy nhiên những năm gần đây ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp và du lịch đã được tỉnh Quảng Bình hết sức quan tâm, quảng bá qua các kênh thông tin trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Quảng Bình còn được đánh giá là tỉnh đang có bước chuyển mình tăng trưởng về kinh tế khá nhanh. Vậy nên người dân cần rất cần tiếp cận với các dịch vụ của ngân hàng như: dịch vụ tiền gửi và thanh toán, d ịch vụ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán không dùng ti ền mặt… Nhận thức được những vấn đề trên và xuất phát từ thực tiễn phát triển dịch vụ ngân hàng bán l ẻ tại Agribank Quảng Bình, tôi đã chọn đề tài “Phát tri ển dịch vụ ngân hàng bán l ẻ tại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ Kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Dựa trên cơ sở lý luận dịch vụ NHBL và phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ NHBL từ đó đề ra những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại Agribank Quảng Bình trong những năm tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ ngân hàng bán l ẻ. – Phân tích thực trạng dịch vụ ngân hàng bán l ẻ, đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn h ạn chế tại Agribank Quảng Bình giai đoạn năm 2014 – 2016. – Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại Agribank Quảng Bình. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu là các ho ạt động dịch vụ NHBL. – Đối tượng khảo sát: các khách hàng đến giao dịch tại Agribank . 2
14. 3.2. Phạm vi nghiên cứu : – Về không gian nghiên cứu: nghiên cứu tại Agribank Quảng Bình. – Về thời gian: phân tích thực trạng giai đoạn 2014 – 2016, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài: 4.1. Phương pháp thu thập thông tin số liệu: – Đối với thông tin, số liệu thứ cấp: + Phần số liệu được thu thập từ báo cáo tổng kết hàng năm của Agribank Quảng Bình (2014-2016), Ngân hàng nhà nước (NHNN) Tỉnh Quảng Bình. + Phần thông tin thu thập là các công trình nghiên c ứu, các bài vi ết trên các t ạp chí Khoa học, Tạp chí Ngân hàng; các đầu sách về Ngân hàng, Dịch vụ… và các quy định liên quan đến dịch vụ NHBL của Agribank. – Đối với thông tin, số liệu sơ cấp: Tác giả soạn ra bảng hỏi gồm có 4 mẫu khảo sát tương ứng với 4 dịch vụ chính của dịch vụ NHBL đó là : dịch vụ tiền gửi và thanh toán, d ịch vụ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ kiều hối. Do thời gian và khả năng để khảo sát có hạn nên tác giả đã lựa chọn 200 mẫu phiếu khảo sát, mỗi mẫu có số lượng là 50 phiếu và chỉ khảo sát được trên địa bàn thành ph ố Đồng Hới. Tổng số lượng phiếu phát ra là 200 phiếu được phát tận tay khách hàng sử dụng dịch vụ NHBL của Agribank Quảng Bình tại Hội sở Tỉnh và 04 chi nhánh loại 3 trực thuộc trên địa bàn thành phố Đồng Hới – Quảng Bình. Thời gian khảo sát từ tháng 1/ 2018 đến tháng 2/2018. Mặc dù ph ạm vi khảo sát chưa được lớn trên khắp địa bản toàn tỉnh, tuy nhiên thành ph ố Đồng Hới là địa bàn có mật độ dân số cao trong tỉnh, tập trung dân cư làm nhiều ngành nghề, từ đó nhu cầu của người dân đối với các dịch vụ của ngân hàng sẽ thể hiện rõ r ệt hơn so với các địa bàn khác trong tỉnh. Từ đó khi thu thập số liệu tác giả sẽ có cái nhìn khái quát hơn từ ý kiến của người dân. 4.2 Phương pháp tổng hợp và phân tích thống kê, mô tả: Sau khi thu thập các bảng hỏi đã phát đến từng khách hàng với số lượng là 200 phiếu với 4 mẫu phiếu khảo sát, để hoàn thành m ục tiêu nghiên c ứu đặt ra, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phân tích, chọn mẫu, so sánh, tổng hợp… Đồng thời chú tr ọng đến việc kết hợp với quan sát các hoạt động thực tiễn, phỏng vấn trực tiếp khách hàng đến giao dịch. 3
15. 5. Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, các danh mục: tài liệu tham khảo, chữ viết tắt, sơ đồ, bảng biểu, biểu đồ và phụ lục. Nội dung luận văn có gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán l ẻ tại Agribank Quảng Bình Chương 3: Định hướng và giải pháp phát tri ển dịch vụ ngân hàng bán l ẻ tại Agribank Quảng Bình. 4
16. PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VÀ TH ỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN L Ẻ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng bán l ẻ của ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái ni ệm về Ngân hàng thương mại 1.1.1.1. Khái ni ệm Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát tri ển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát tri ển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày cà ng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM: Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh ti ền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghi ệp dịch vụ tài chính. Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nh ận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”. Ở Việt Nam, theo Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010: Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các ho ạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận. Từ những nhận định trên có th ể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội. Dịch vụ ngân hàng được hiểu là các nghi ệp vụ ngân hàng về vốn, tiền tệ thanh toán…mà ngân hàng cung c ấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh sinh lời, tiêu dùng,…và ngân hàng thu chênh l ệch lãi suất, tỷ giá, hay, phí thông qua các dịch vụ được cung cấp. Qua các khái ni ệm trên có th ể thấy Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường.

MÃ TÀI LIỆU: 0392

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *