Luận văn: Phát triển chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng, HAY!

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt”. Chin lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, đã định hướng một trong ba chiến lược đột phá là:“Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân.[11,tr.1-5]. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 xác định: “Nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chậm được đổi mới. Nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết, phương pháp dạy học lạc hậu, chưa phù hợp với đặc thù khác nhau của các loại hình cơ sở giáo dục, vùng miền và các đối tượng người học; Nhà trường chưa gắn chặt với đời sống kinh tế, xã hội; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội; chưa chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên” [11,tr.1-tr.5] Thực trạng lạc hậu về chương trình đào tạo có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất cơ bản là công tác quản lý giáo dục, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển chương trình đào tạo nhiều năm qua chưa được quan tâm đúng mức, việc thiết kế chương trình đào tạo ở các cấp còn sao chép, nặng về kinh nghiệm, thiếu đội ngũ chuyên gia làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực quan trọng này. Cần thay đổi, từ đổi mới chương trình đào tạo và người thầy phải “không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ”[12,tr.10 – 17].
6. 6 NQ 46- NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” xác định: “Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”[4,tr.1-tr.7] Những năm gần đây, Bộ giáo dục – đào tạo, Bộ Y tế, các trường có đào tạo CN Điều dưỡng trình độ đại học, đang triển khai phát triển chương trình đào tạo CNĐD theo “Chuẩn năng lực điều dưỡng”. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực của CNĐD về: thái độ, kiến thức, kỹ năng. Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại họcY Dược TPHCM là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực CNĐD có trình độ và chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của các tỉnh phía Nam. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế, Đại học Y Dược TPHCM cấp thiết phải phát triển chương trình đào tạo CNĐD.Vì chương trình đào tạo CNĐD là một trong những thành tố quan trọng, góp phần quyết định chất lượng đào tạo Cử nhân Điều dưỡng ở Đại học Y Dược TP HCM; Nhằm đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ nhân lực CNĐD chuẩn mực, chất lượng, chuyên nghiệp. Để chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng ở ĐHYD TP HCM hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cần chú trọng tạo được cấp độ khác biệt về nhân cách, năng lực theo tiến trình đào tạo, phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ đào tạo Cử nhận ĐD trình độ đại học của Đại học Y Dược TP HCM. Nghề điều dưỡng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (CSSK) con người, là nghề vừa mang tính khoa học kỹ thuật ứng dụng vừa mang tính nghệ thuật, vừa có giá trị nhân văn, vừa có khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhu cầu
7. 7 CSSK của xã hội Việt Nam và xu thế phát triển nghề Điều dưỡng thế giới, đều đang cần nhiều CNĐD có chất lượng cao, đạt trình độ đại học để CSSK cộng đồng, với khả năng thích ứng nhu cầu việc làm một cách linh hoạt ở trong nước và quốc tế. Nhưng nguồn nhân lực CNĐD sau tốt nghiệp do Đại họcY Dược TP HCM đào tạo hiện nay, khi ra trường chưa đáp ứng những chuẩn năng lực nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội cần, chưa phù hợp xu thế toàn cầu hóa, nhằm đảm bảo cho an toàn sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy, cần “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”, với chiến lược “đột phá vào quản lý giáo dục”, chú trọng phát triển chương trình đào tạo sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội. Từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: Phát triển chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng ở đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh làm luận văn tốt nghiệp, sau khi học chương trình cao học Quản lý Giáo dục. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Trên thế giới và tại Việt Nam, đã có rất nhiều kết quả nghiên cứu về chương trình đào tạo nói chung, cũng có nhiều nhà nghiên cứu đã tham gia nghiên cứu về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Kết quả nghiên cứu vừa phản ánh lịch sử phát triển, tính kế thừa kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo đồng thời luôn điều chỉnh, sửa sai, đổi mới để phát triển chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn, bám sát nhu cầu thực tiễn về chất lượng đào tạo nói chung và lĩnh vực đào tạo CNĐD bậc đại học. Theo Wentling (1993) thì: “chương trình đào tạo là một bảng thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (đó có thể là một khóa học kéo dài vài giờ, một ngày, một tuần hoặc một vài năm). Bảng thiết kế tổng thể đó cho biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ ra những gì có thể trong đợi ở người học sau khóa học, nó phác họa ra qui trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo, nó cũng cho biết các phương pháp đào tạo và các cách thức kiểm
8. 8 tra đánh giá kết quả học tập, và tất cả các cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ”. [17, tr.1] Các kết luận và khuyến nghị được đưa ra tại Hội đồng Pháp ngữ về Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề (GDKT & DN) ở Ba-ma-ko năm 1998 và Hội nghị quốc tế về GDKT & DN lần 2 tại Seoul năm 1999, đã thể hiện sự thống nhất cao độ của các nước về tầm quan trọng của GDKT & DN, các nguyên tắc và định hướng cải cách GDKT & DN.Văn bản hội nghị, xác định: “Quá trình cải cách được thực hiện thông qua việc mở rộng và đa dạng hóa chương trình đào tạo cung ứng cho thị trường lao động,trong đó ưu tiên hợp tác các chương trình GDKT & DN. Điều đó là đồng nghĩa xóa bỏ mọi ngăn cách giữa các hệ thống chương trình đào tạo, chương trình đào tạo chính quy và chương trình đào tạo không chính quy…Xây dựng chương trình mềm dẻo tập trung mục tiêu hướng tới các năng lực”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0440

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *