Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố

Luận văn: Phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố

1. Lý do chọn đề tài Thực tiễn phát triển của các nước trên thế giới những năm qua đã chứng tỏ rằng việc thành lập các khu công nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng đối với việc đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Vận dụng kinh nghiệm thế giới vào thực tế Việt Nam, từ năm 1991, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương thí điểm và triển khai việc xây dựng các khu công nghiệp và khu chế xuất. Đến nay, các KCN đã và đang trở thành điểm thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài, đón nhận các tiến bộ khoa học – công nghệ và tạo ra những nhân tố quan trọng góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Quá trình xây dựng và phát triển các KCN, KCX và các CCN tại các địa phương trên cả nước trong những năm qua đã cho thấy những đóng góp quan trọng trong việc tăng tỷ trọng GDP, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động của các địa phương và trên cả nước. Những đóng góp tích cực của KCN, KCX và các CCN vào phát triển kinh tế, xã hội trong hơn 20 năm qua đã khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển KCN, KCX và các CCN. Thành phố Hà Nội với vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp nói chung và KCN, CCN nói riêng. Trong đó các KCN, CCN được coi là các trung tâm, là xương sống của nền công nghiệp Thủ đô và các tỉnh lân cận. Các KCN, CCN của Hà Nội đã phát triển một cách nhanh chóng, hiệu quả, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, làm tăng nhanh tốc độ CNH, HĐH và tăng trưởng kinh tế – xã hội của Thành phố Hà Nội và cả nước. Các KCN thành lập trong giai đoạn đầu đến nay cơ bản đã lấp đầy diện tích đất
7. công nghiệp, Hà Nội đã phát triển thêm một số KCN mới và các CCN nhằm tạo thêm quỹ đất thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Kết quả xây dựng và phát triển các KCN, CCN trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tạo dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Thành phố. Hoạt động của các KCN, CCN đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế – xã hội nói chung của Thành phố theo hướng CNH, HĐH. Sản xuất công nghiệp tại các KCN, CCN chiếm tỷ trọng lớn và quan trọng trong ngành sản xuất công nghiệp của Thành phố, cụ thể: Chiếm tỷ trọng hơn 60% giá trị sản xuất công nghiệp, hơn 50% giá trị xuất khẩu toàn Thành phố. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tại các KCN, CCN nghiệp đạt 75.000 tỷ đồng, tổng giá trị nộp ngân sách 1.500 tỷ đồng, tổng giá trị xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD, tổng số lao động đang làm việc tại các KCN, CCN hơn 200.000 lao động. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng thực tế trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp cho thấy chưa thực sự phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Thành phố. Mặt khác, kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khoá 12 về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội, các yếu tố, điều kiện kinh tế – xã hội có sự thay đổi lớn, đặc biệt là sự mở rộng quỹ đất phát triển công nghiệp, đây là cơ hội có tính đột phá để phát triển các khu, cụm công nghiệp của Thành phố Hà Nội. Đó chính là lý do chủ yếu để học viên quyết định lựa chọn đề tài “Phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ – chuyên ngành Kinh tế chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Từ khi Đảng và Nhà nước đề ra chủ trương phát triển các KCN đến nay đã có các cuộc hội thảo liên quan đến đề tài và đặc biệt là có một số công trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ nghiên cứu về hiệu quả
8. kinh tế – xã hội của các KCN, các giải pháp phát triển KCN ở một số địa phư- ơng, tác động của phát triển các KCN đến các vấn đề xã hội hoặc nghiên cứu vấn đề việc làm và thu nhập của người dân bị thu hồi đất để xây dựng KCN, vấn đề nhà ở cho người lao động làm việc tại KCN. Dưới dạng sách nghiên cứu, hội thảo, bài viết tham luận tại các hội thảo chuyên đề có các công trình: “Kinh nghiệm thế giới về phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất và đặc khu kinh tế” của Viện Kinh tế học năm 1994; “Khu công nghiệp,khu chế xuất các tỉnh phía Nam” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xuất bản năm 2002, nhằm đánh giá khái quát về những thành công và hạn chế của các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh phía Nam nước ta. Năm 2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam” nội dung của đề tài là nhằm mục đích giới thiệu kinh nghiệm quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất của nước ngoài, đánh giá những mặt tốt và những hạn chế của mô hình quản lý hiện đang áp dụng tại Việt Nam, đồng thời đề xuất một số mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất trong những năm tiếp theo. Năm 2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tạp chí Cộng sản và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh phía Bắc – những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại Thanh Hóa đã có 40 bài tham luận gửi đến Hội thảo. Các bài viết đã tập trung vào một số vấn đề cơ bản, như vị trí, vai trò của các KCN, KCX; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển KCN, KCX, một số vấn đề lý luận, quy hoạch phát triển các KCN, KCX; các chính sách liên quan đến phát triển KCN, KCX; những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém phát triển của các KCN phía Bắc so với các KCN phía Nam; Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với các KCN, KCX và vấn đề tạo động lực cho các KCN, KCX. Tháng 7/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội nghị – hội thảo quốc gia 15 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở
9. Việt Nam” tại Long An nhằm đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế và kinh nghiệm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta, kiến nghị phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các KCN, KCX. Dưới dạng luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học có một số công trình: Luận án Tiến sỹ kinh tế (năm 1994): “Những biện pháp phát triển và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp ở Việt Nam” của tác giả Lê Tuyển Cử. Luận án đã nghiên cứu thực trạng hình thành và phát triển của các KCN ở Việt Nam. Đánh giá những ưu, nhược điểm đã đạt được trong hoạt động phát triển và công tác QLNN các KCN, chỉ ra những yếu kém và nguyên nhân của chúng. – Luận án tiến sỹ kinh tế (năm 2007): “Hoàn thiện chính sách và mô hình tổ chức quản lý nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp Việt Nam – Thông qua thực tiễn các khu công nghiệp miền Bắc” của tác giả Lê Hồng Yến.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0226

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *