Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu, HAY

Luận văn: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu, HAY

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Việt Nam gia nhập gia nhập WTO, đó là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm nhiều khách hàng, đối tác hơn. Tuy nhiên, cũng có những thách thức không kém. Các doanh nghiệp phải tự đổi mới bản thân đề ra những chiến sách, sách lƣợc phù hợp với môi trƣờng quốc tế, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Bên cạnh đó,nền kinh tế nƣớc ta là một nền kinh tế đang phát triển. Các hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Do đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề rất cấp thiết. Vì dựa trên những chỉ tiêu, kế hoạch, doanh nghiệp có thể định trƣớc khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Thông qua việc đánh giá đúng đƣợc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đƣa ra các quyết định kinh tế thích hợp, xác định đƣợc đúng phƣơng hƣớng, sử dụng và quản lý một cách tiết kiệm và có hiệu quả về vốn và các nguồn nhân lực, vật lực để đầu tƣ một cách hợp lý, để doanh nghiệp có thể đạt đƣợc những kết quả cao trong kinh doanh. Muốn làm đƣợc điều đó, doanh nghiệp cần nắm rõ nguyên nhân, nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này đƣợc thực hiện trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang đƣợc viết tắt là ANGIMEX đã không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, đề ra những đƣờng lối đúng đắn, phƣơng án kinh doanh, chiến lƣợc phù hợp trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, thị trƣờng đƣợc mở rộng và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng gay gắt hơn. Trong điều kiện phát triển chung, bên cạnh những thuận lợi để phát triển, công ty cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do đó, em thực hiện đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (ANGIMEX)”. Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu ANGIMEX, từ đó đƣa ra các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
15. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc 2 SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang ANGIMEX, từ đó đề xuất các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang ANGIMEX từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2010.  Những thuận lợi và khó khăn ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.  Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Phạm vi về không gian: đề tài đƣợc thực hiện nghiên cứu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang ANGIMEX. Số liệu nghiên cứu đƣợc thu thập từ phòng kinh doanh, phòng tài chính – kế toán của công ty.  Phạm vi về thời gian: đề tài đƣợc thực hiện từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010.  Đối tƣợng nghiên cứu: quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010. 1.5. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Lý Thùy An (2008), luận văn tốt nghiệp Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Bảo Việt Vĩnh Long . Kết quả nghiên cứu: + Phân tích thực trạng, hiệu quả hoạt động của công ty từ năm 2004 đến năm 2007. + Phân tích doanh thu, lợi nhuận của công ty từ năm 2004 đến năm 2007. + Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2004 đến năm 2007. Đề tài sử dụng phƣơng pháp so sánh : số liệu tƣơng đối và tuyệt đối, phƣơng pháp chi tiết : chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu, chi tiết theo thời gian, địa điểm và phạm vi kinh doanh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7237

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *