Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID mờ, HOT

Luận văn: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID mờ, HOT

1. Lý do chọn đề tài Hiện nay đến 90% các bộ điều khiển trong thực tế là dựa trên luật điều khiển PID. Sự thông dụng của bộ điều khiển PID là ở chỗ: đơn giản trong thiết kế và tính toán tham số cũng nhƣ quan điểm đánh giá tham số. Thuật toán PID đƣợc xây dựng từ nhiều hƣớng nhƣ theo kinh nghiệm hoặc phân tích. Tuy nhiên việc hiệu chỉnh các tham số của bộ điều khiển PID còn thụ động. Vì vậy việc nghiên cứu ứng dụng lý thuyết Mờ để xác định và hiệu chỉnh tham số cho bộ điều khiển PID cho phù hợp với các trạng thái làm việc là cần thiết và cần đƣợc tập trung giải quyết. Do vậy tôi đã lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID mờ ”. 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2.1. Ý nghĩa khoa học Khắc phục đƣợc nhƣợc điểm của hệ PID khi xác định các tham số. Làm tăng khả năng ứng dụng vào thực tiễn của lý thuyết Mờ. Nâng cao chất lƣợng của hệ điều khiển tự động. 2.2. Ý nghĩa thực tiễn Đáp ứng đƣợc yêu cầu của các hệ thực đòi hỏi chất lƣợng điều chỉnh cao. Đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn là cần xác định tham số của PID. Đề tài góp phần trong việc nghiên cứu nâng cao chất lƣợng hệ thống điều khiển khi kết hợp sử dụng bộ điều khiển mờ lai. Nó thích hợp cho hệ thống điều khiển tốc độ thông dụng, hệ thống tuỳ động và cả những hệ thống phản hồi tƣơng tự.
15. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID 1.1. CẤU TRÚC CHUNG CỦA HỆ ĐIỀU KHIỂN Cấu trúc chung của hệ thống điều khiển tự động nhƣ Hình1.1. Trong đó: ĐTĐT : Đối tƣợng điều khiển. TBĐK : Thiết bị điều khiển. TBĐL – CĐTH : Thiết bị đo lƣờng và chuyển đổi tín hiệu. U(t) : Là tín hiệu vào của hệ thống – còn gọi là tín hiệu đặt hay lƣợng chủ đạo để xác định điểm làm việc của hệ thống. y(t) : Tín hiệu đầu ra của hệ thống. Đây chính là đại lƣợng đƣợc điều chỉnh. x(t) : Là tín hiệu điều khiển tác động lên đối tƣợng. e(t) : Là sai lệch điều khiển. Z(t) : Là tín hiệu phản hồi. Thiết bị điều khiển là thành phần quan trọng nhất duy trì chế độ làm việc cho cả hệ thống điều khiển. 1.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN 1.2.1. Chỉ tiêu chất lƣợng tĩnh Chỉ tiêu chất lƣợng tĩnh đƣợc đánh giá bằng sai số xác lập (sai lệch tĩnh): là sai lệch của lƣợng ra so với yêu cầu khi quá trình điều khiển đã kết thúc. TBĐK ĐTĐK TBĐL CĐTH U(t) y(t) Z(t) e(t) x(t) Hình1.1: Cấu trúc hệ thống điều khiển
16. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 Sai số xác lập : Là sai số của hệ thống khi thời gian tiến đến vô cùng exl = )(lim te t  ↔ exl = )(lim ssE s  (1.1) 1.2.2. Chỉ tiêu chất lƣợng động Chất lƣợng động của hệ thống đƣợc đánh giá qua 3 chỉ tiêu cơ bản : – Lƣợng quá điều chỉnh. – Thời gian quá độ. – Số lần dao động. 1.2.2.1. Lƣợng quá điều chỉnh Lƣợng quá điều chỉnh: Là lƣợng sai lệch của đáp ứng của hệ thống so với giá trị xác lập của nó. Lƣợng quá điều chỉnh δmax ( Percent of Overshoot – POT ) đƣợc tính bằng công thức : δmax = xl xlma c cc x x100% (1.2) G(s) H(s) R(s) E(s) C(s) r(t) cht(t) e(t) exl exl t 0 Hình1.2: Thể hiện đặc tính của sai số xác lập t 0 cxl c(t) cmax cxl δmax Hình1.3: Thể hiện đặc tính của lượng quá điều chỉnh
17. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 1.2.2.2. Thời gian quá độ Thời gian quá độ ( tqd) : Là thời gian kể từ khi có tác động vào hệ thống (khởi động hệ thống) cho đến khi sai lệch của quá trình điều khiển nằm trong giới hạn cho phép ε % . ε % thƣờng chọn là 2% (0.02) hoặc 5% (0.05) 1.2.2.3. Số lần dao động n là số lần dao động của y(t) xung quanh giá trị yxl Giá trị n càng nhỏ càng tốt. Giá trị n do yêu cầu thiết kế đặt ra, thƣờng n ≤ 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 19117

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *