Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Nghiên cứu sự hài lòng của người khai hải quan đối với dịch vụ hải quan điện tử, HAY

Luận văn: Nghiên cứu sự hài lòng của người khai hải quan đối với dịch vụ hải quan điện tử, HAY

1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhiều quốc gia trên thế giới đã chuyển đổi dịch vụ từ dạng truyền thống sang dịch vụ điện tử. Bằng việc sử dụng mạng internet, các chính phủ có thể cung cấp các dịch vụ và thông tin của họ đến ngƣời sử dụng nhanh và thuận tiện vƣợt bậc (Mohammed và cộng sự, 2010). Những năm gần đây, với đƣờng lối đổi mới, chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nƣớc, nền kinh tế nƣớc ta đã không ngừng phát triển và đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Cùng với sự phát triển đó, tất cả các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có liên quan đến các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, đã và đang từng bƣớc đổi mới, cải tiến thủ tục hành chính nhằm theo kịp tốc độ phát triển và hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động nói trên có điều kiện phát triển. Với sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ, bộ Tài chính, ngành Hải quan đã có nhiều cố gắng và đạt đƣợc một số kết quả nhất định trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Hải quan.Trong đó, thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) là một bƣớc đột phá, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế trong nƣớc ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.Nghị định 87/2012/NĐ-CP ra đời, đi kèm với nó là Thông tƣ 196/2012/TT-BTC về việc quy định TTHQĐT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thƣơng mại, chính thức đƣợc áp dụng từ ngày 01/01/2013.Có thể thấy, TTHQĐT đã khẳng định tính ƣu việt của phƣơng pháp quản lý mới hiện đại, đủ sức thay thế một cách thuyết phục phƣơng pháp quản lý thủ công, truyền thống trƣớc đây; qua đó đã giảm thiểu tối đa giấy tờ, thủ tục hành chính không cần thiết.
11. 2 Việc làm này đã đƣợc cộng đồng doanh nghiệp, dƣ luận đánh giá cao và đây cũng là một đóng góp quan trọng, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế thế giới. Ngoài những ƣu điểm và thành tích đạt đƣợc, khi thực hiện thủ tục HQĐT vẫn còn những hạn chế, bất cập nhƣ: quy trình thủ tục vẫn còn rƣờm rà, hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan Hải quan hay gặp sự cố, một số công chức Hải quan nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp,… Từ những hạn chế, bất cập nhƣ đã nêu trên, ngoài việc làm gây khó khăn, chậm trễ cho doanh nghiệp(DN) trong hoạt động xuất nhập khẩu(XNK), còn làm ảnh hƣởng đến hình ảnh của ngành Hải quan, công cuộc cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan trong mắt ngƣời dân và DN. Nhằm xác định, đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của ngƣời khai Hải quan khi thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, từ đó đề xuất một số kiến nghị với Lãnh đạo Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum nhằm cải tiến quy trình thủ tục, nâng cao chất lƣợng phục vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho hoạt động XNK của thành phố, nâng cao sự hài lòng của ngƣời khai Hải quan nói riêng và DN nói chung về chất lƣợng dịch vụ (CLDV) và thủ tục HQĐT tại nơi tác giả đang công tác. Với lý do đó, tác giả đã chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của người khai Hải quan đối với dịch vụ Hải quan điện tử tại Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum” để thực hiện nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của ngƣời khai Hải quan về dịch vụ hải quan điện tử tại Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện .

 

MÃ TÀI LIỆU: 7260

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *