Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Nghiên cứu giảm nghèo của các hộ nông dân, 9 ĐIỂM, HOT!

Luận văn: Nghiên cứu giảm nghèo của các hộ nông dân, 9 ĐIỂM, HOT!

1. Tính cấp thiết của đề tài Tình trạng nghèo đói từ lâu đã trở thành vấn đề cấp thiết của mọi quốc gia trong đó có Việt Nam, giải quyết vấn đề đói nghèo chính là giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội đảm bảo cho sự hưng thịnh của một quốc gia. Trong khi Việt Nam đang trên con đường trở thành m ột quốc gia có m ức thu nhập trung bình thì việc đảm bảo rằng không có đối tượng nào trong xã h ội bị tụt hậu ngày càng tr ở nên quan trọng. Cái nghèo đã ăn sâu bám rễ nhất là những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong các nhóm đồng bào dân t ộc thiểu số, sự bất bình đẳng và mất cân đối trong thu nhập cũng như khả năng tiếp cận các cơ hội và dịch vụ cần phải được giải quyết. Mấu chốt của vấn đề này chính là một hệ thống an sinh xã hội toàn diện và hòa nh ập, cùng v ới một chương trình mục tiêu và t ập trung về xóa đói giảm nghèo để giải quyết tình trạng nghèo đói cho người dân. Công tác gi ảm nghèo là vấn đề đang và luôn được ưu tiên trong chương trình làm việc của Chính phủ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới chứ không ch ỉ riêng ở Việt Nam. Ở nước ta có 62 huy ện nghèo theo tiêu chu ẩn của Bộ LĐTB & XH thì trong 62 huyện nghèo có huy ện Minh óa c ủa tỉnh Quảng Bình. Huyện Minh Hóa là m ột huyện miền núi ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình.Đây là huyện nghèo nhất Quảng Bình và là một trong 62 huyện nghèo nhất nước ta. Trong những năm qua, việc giảm nghèo ở huyện Minh Hóa đã đạt được một số kết quả nh ất định nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Quá trình giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nh ưng vẫn nằm sát mức chuẩn nghèo với tỷ lệ còn l ớn, tỷ lệ hộ tái nghèo cao, đời sống người dân trên địa bàn nhìn chung vẫn còn nhi ều khó khăn, nhất là những xã biên gi ới có đại bộ phận là người đồng bào dân t ộc thiểu số. Thực trạng nghèo ở huyện Minh Hóa đang là vấn đề bức xúc, luôn đặt ra thách thức lớn đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Minh Hóa c ũng như tỉnh Quảng Bình trong mục tiêu phát tri ển kinh tế – xã hội hiện nay và những năm tới. 1
12. Để đảm bảo mục tiêu phát tri ển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2021 cho huyện Minh Hóa nói riêng và t ỉnh Quảng Bình nói chung việc nghiên cứu, phân tích, luận giải một cách có h ệ thống, đánh giá đúng thực trạng nghèo, từ đó đề xuất một số giải pháp đúng đắn nhất, hiệu quả nhất để giúp người dân thoát nghèo m ột cách ổn định và bền vững. Có như vậy nền kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Minh Hóa m ới có cơ hội phát triển. Xuất phát từ lý do đó, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu giảm nghèo của các h ộ nông dân ở huyện Minh Hóa, t ỉnh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn góp m ột phần nào đó trong công cuộc giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, Qu ảng Bình trong thời gian đến. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng đói nghèo của các hộ nông dân ở huyện Minh Hóa, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm giảm nghèo cho các h ộ nông dân huyện Minh Hóa t ỉnh Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về giảm nghèo – Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nghèo, giảm nghèo của các hộ nông dân ở huyện Minh Hóa, t ỉnh Quảng Bình. – Đề xuất định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo cho các hộ nông dân ở huyện Minh Hóa, t ỉnh Quảng Bình. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các h ộ nghèo và các v ấn đề liên quan đến nghèo và gi ảm nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Nghiên c ứu được triển khai trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Về thời gian: Nghiên cứu trong giai đoạn từ 2013 – 2017, điều tra số liệu sơ cấp năm 2018, và đề xuất giải pháp đến năm 2022. 2
13. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp: Đề tài sử dụng các số liệu thứ cấp đã được công b ố như: niên giám thống kê, các báo cáo v ề công tác gi ảm nghèo trên địa bàn huyện Số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để phỏng vấn các hộ gia đình bao gồm: + Quy mô m ẫu: Khảo sát 120 đối tượng + Cách chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên + Sử dụng bảng câu hỏi để điều tra về những thông tin có liên quan đối với các hộ dân trên địa bàn. 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phân tích so sánh, thống kê, lý lu ận gắn với thực tiễn, điều tra xã hội học, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu điều tra. 4.3. Phương pháp phân tích số liệu – Sử dụng phương pháp thống kê mô t ả để mô t ả để mô t ả thực trạng công tác giảm nghèo. – Sử dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để so sánh ý ki ến đánh giá về các tiêu chí điều tra đề tài. – Vận dụng phương pháp dùng dữ liệu thời gian để nghiên cứu sự biến động theo thời gian từ đó đề ra các định hướng và giải pháp.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0426

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *