Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú

Luận văn: Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua Ngành y tế Việt Nam đã cố gắng triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI nhấn mạnh: “Tập trung phát triển mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa y tế. Đảm bảo cung cấp dịch vụ công bằng, hiệu quả và có chất lượng…” Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm phiền hà luôn là mục tiêu vươn tới của các cơ sở khám chữa bệnh.Trong thực tế, người dân khi đến bệnh viện họ thực sự cần có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe và giải quyết nỗi lo bệnh tật. Tuy nhiên, với tình trạng dân số ngày càng tăng, bệnh tật phức tạp, y tế cơ sở còn thiếu thốn, nghèo nàn nên đa số bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và ngay cả tuyến huyện đang xảy ra tình trạng quá tải. Ngoài ra, cơ sở vật chất, nhân lực còn hạn chế, thiếu thốn, chính sách bảo hiểm y tế đang òn nhiều bất cập…Ngoài vấn đề quá tải ở các bệnh viện, vấn đề y đức cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi nền kinh tế thị trường và cũng có một số dư luận không đồng tình với một số việc làm liên quan đến vấn đề này. Do đó mức độ hài lòng của người bệnh bị suy giảm. Tiêu chí lớn nhất của các bệnh viện đang hướng tới hiện nay là sự hài lòng của bệnh nhân, yếu tố nào tác động đến sự hài lòng đó, việc làm thế nào để nâng cao sự hài lòng của người bệnh đã được nhiều bệnh viện trên cả nước quan tâm, khảo sát sự hài lòng người bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở y tế hiện nay, là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm. Kết quả khảo sát giúp các bệnh viện xác định được những vấn đề bất cập và triển khai các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện. Ngày 06 tháng 11 năm 2013, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 4448/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân 1
13. đối với các dịch vụ y tế” với mục tiêu là: “Tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân trên cơ sở đó khắc phục những bất cập trong cung cấp dịch vụ y tế”. Bộ y tế đã xây dựng thang đo sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng các dịch vụ y tế tại bệnh viên với 5 nhóm nhân tố, gồm Nhóm khả năng tiếp cận có 5 tiêu chí; Nhóm Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám chữa bệnh có 5 tiêu chí, Nhóm cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ khám chữa bệnh có 9 tiêu chí; Nhóm thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn có 7 tiêu chí và Nhóm kết quả cung cấp dịch vụ gồm 5 tiêu chỉ [7]. Kể từ đó, bộ tiêu chí này được áp dụng để đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ tại bệnh viện, bao gồm cả bệnh nhân khám bệnh và chữa bệnh nội trú. Bệnh viện Đ khoa tỉnh Quảng Trị là một bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Quảng Trị với quy mô 500 gường kế hoạch, thực kê hơn 1000 gường nhưng luôn trong tình trạng quá tải. Sự mất cân đối giữa nguồn lực đầu tư và nhiệm vụ được giao luôn là bài toán khó giải đối với bệnh viện, đòi hỏi bệnh viện luôn phải năng động, áp dụng đồng bộ các giải pháp từ nâng cao năng lực chuyên môn, chăm sóc, cải tiến các thủ tục hành chính… nhằm giảm sự phiền hà, nâng cao mức hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Mặc dù vậy, do khó khăn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ y tế, điều này đã ảnh hưởng lớn đế chất lượng khám chữa bệnh cũng như sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệ viện. Nhiều bệnh nhân điều trị chưa hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh vi n Đa khoa tỉnh Quảng trị. Đó cũng là điều trăn trở của Ban giám đốc bệnh viện trong thời gian qua. Từ thực tế đó, có thể khẳng định rằng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là chữa bệnh nội trú nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho người bệnh là vấn đề quan trọng, góp phần vào sự phát triển của bệnh viện. Các vấn đề lớn được đặt ra là thực trạng chất lượng và sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú như thế nào? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân? Và làm thế nào để nâng cao sự hài lòng đã trở thành một nhiệm vụ chính của bệnh viện? Từ những vấn đề trên tôi đã chọn đề tài: “Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị” 2
14. làm luận văn thạc sỹ với mong muốn là góp phần vào sự phát triển của bệnh viện trong thời gian tới. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích và đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dịch vụ y tế, sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế. – Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bênh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị; – Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú tại bệnh viện đa kh a tỉnh Quảng Trị. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú, Đối tượng khảo sát: Đối tượng là bệnh hân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú đồng ý nghiên cứu; bệnh nhân điều trị nội trú được phỏng vấn ngay sau khi hoàn thành thủ tục ra viện. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Không gian: Tại các khoa lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị: Khoa Nội tổng hợp, khoa Ngoại chấn thương bỏng, khoa Phụ sản, khoa Y học cổ truyền, khoa Mắt thuộc Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Đây là các khoa chính đại diện cho các hệ điều trị trong bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. – Thời gian: Số liệu thứ cấp từ 2014 – 2016 và số liệu sơ cấp Thời gian nghiên cứu từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2017. 3
15. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp và các phương pháp phân tích thông kê, cụ thể: 4.1. Phương pháp thu thập thông tin 4.1.1.Thông tin thứ cấp Thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tổng kết công tác hàng năm trong giai đoạn năm 2014-2016 ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, các tài liệu nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, của bệnh nhân. Tài liệu về cơ sở lý luận được thu thập từ thư viện của bệnh viện, các thông tư, nghị định của Bộ Y Tế Việt Nam cũng được thu thập làm cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên, do lĩnh vực nghiên cứu đặc thù là sự hài lòng của bệnh nhân khám chữa bệnh nội trú nên phần tài liệu th m khảo liên quan đến chủ đề nghiên cứu còn hạn chế. 4.1.2.Tài liệu sơ cấp Tài liệu sơ cấp thu thập là căn cứ cho việc đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. – Thiết kế bộ câu hỏi: Bản câu hỏi điều tra được thiết kế dựa hoàn toàn vào bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế tạ các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y Tế ban hành tại Quyết định số 4448/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế” gồm 5 nhóm nhân tố. Thang đo Likert 5 tiêu chí được sử dụng để đánh giá, trong đó: 1 – Hoàn toàn không hài lòng 2 – Không hài lòng 3 – Bình thường 4 – Khá hài lòng 5 – Rất hài lòng Bộ câu hỏi được thiết kế gồm ba phần chính như sau: + Phần 1: Thông tin chung về bệnh nhân. + Phần 2: bao gồm 30 câu hỏi liên quan đến sự hài lòng của người bệnh sử 4
16. dụng dịch vụ KCB tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng trị. Phần này sử dụng thang điểm Likert từ 1 đến 5 điểm với thang đo như được định nghĩa ở phần trên và một câu hỏi mở về những ý kiến đóng góp bổ sung của khách hàng nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh khi sử dụng dịch vụ KCB tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. + Phần 3: Câu hỏi mở để bệnh nhân có ý kiến khác. Xác định Cỡ mẫu và chọn mẫu: – Cỡ mẫu: Theo kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu sử dụng phương pháp ước lượng thì kích thước mẫu tối thiểu phải từ 100 đến 150 (Hair & Ctg 1988). Theo tác giả Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) thì kích thước mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho 1 tham số ước lượng. Với câu hỏi về đo lường chất lượng có 30 biến nên số lượng mẫu tối thiểu cho nghiên cứu này là 30 x 5 + (30*5*0,1) = 165 mẫu. Tuy n iên, để đảm bảo quy mô mẫu, nghiên cứu đã tiến hành điều tra phỏng vấn 200 bệnh nhân có điều trị bệnh nội trú tại bệnh viên. – Cách chọn mẫu: Mỗi tuần lấy khoảng 15 đến 20 mẫu, trong đó mỗi khoa lấy 3 đến 5 mẫu x 5 khoa từ danh sá h bệnh nhân ra viện của khoa để phỏng vấn cho đến khi đủ cỡ mẫu. Việc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp, các bệnh nhân được giải thích mục tiêu nghiên cứu và đồng ý tham gia khảo sát, tác giả sẽ điền thông tin người bệnh và phát bộ câu hỏi in sẵn cho người bệnh trực tiếp trả lời vào bộ câu hỏi, trường hợp người bệnh già yếu, dân tộc, không biết chữ thì tác giả sẽ phỏng vấn và tích câu trả lời của bệnh nhân vào phiếu.

 

MÃ TÀI LIỆU: 33977

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *