Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn : Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng

Luận văn : Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng

1. Lý do chọn đề tài Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước; Đầu tư XDCB là kênh đầu tư gắn với việc sử dụng lượng vốn lớn để xây dựng các công trình hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống dân sinh, tạo ra những điều kiện tốt nhất để bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần đó, việc sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB nếu không đạt hiệu quả cao thì không chỉ lãng phí NSNN, mà còn làm chậm tiến trình phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu khác. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Thanh Xuân lần thứ III xác định “Công tác đầu tư XDCB là khâu đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội” [32, tr.27]. Nhiều năm qua, cùng với ngân sách Thành phố cấp, Quận Thanh Xuân đã sử dụng một lượng ngân sách không nhỏ để đầu tư xây dựng, cải tạo trường học, hình thành nhiều tuyến đường giao thông, khu đô thị mới,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và tạo nên vẻ đẹp mới của Quận ngày càng khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc sử dụng NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn Quận còn có biểu hiện kém hiệu quả. Cùng với thực trạng trên, theo dự báo, những năm tới, nhu cầu đầu tư XDCB trên địa bàn Quận còn nhiều, trong khi xu hướng nguồn NSNN dành cho đầu tư XDCB chững lại do ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế thế giới. Theo trên, Quận Thanh Xuân đang đứng trước thách thức không nhỏ về sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB, tạo lập hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển. 3
6. Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã chọn vấn đề: “Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề hiệu quả sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB ở cấp quận, huyện nói chung, Hà Nội nói riêng đã được nhiều tác giả bàn luận đến ở các khía cạnh khác nhau. Dưới góc độ luận văn, luận án. Tháng 6 năm 2009, Hoàng Vũ Diệu Thúy đã bảo vệ thành công đề tài luận văn thạc sỹ “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” tại Trường Đại học Xây dựng. Trong đề tài này, tác giả đã hệ thống hóa, phân tích khá sâu về đầu tư, đầu tư XDCB, nghiên cứu thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Về mặt lôgic hình thức, đối tượng nghiên cứu trong đề tài của Hoàng Vũ Diệu Thúy rất gần với đề tài luận văn thạc sỹ của tác giả. Tuy nhiên, Hoàng Vũ Diệu Thúy không nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình dưới góc độ khoa học kinh tế chính trị. Thêm vào đó, thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội không giống với Thanh Xuân – một quận trẻ của Thủ đô Hà Nội. Cùng với Hoàng Vũ Diệu Thúy có thể kể đến một tác giả khác là Nguyễn Hoàng Lê với đề tài luận văn cao học “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua”. Tác giả luận văn đã đề cập đến những vấn đề lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản bắt đầu từ việc phân tích, làm rõ các khái niệm về xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản, đặc điểm chung của đầu tư xây dựng cơ 4
7. bản, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến việc chỉ ra các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư XDCB. Trên cơ sở đó, tác giả luận văn đã đánh giá thực trạng về đầu tư XDCB ở tỉnh Phú Thọ trong những năm qua và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư XDCB ở tỉnh Phú Thọ trong những năm tới. Tất cả các nghiên cứu trên đây của Nguyễn Hoàng Lê thể hiện khá rõ góc độ nghiên cứu chuyên sâu về ngành mà chưa đứng trên giác độ kinh tế chính trị. Việc phân định nguồn vốn đầu tư được tác giả quan niệm gồm: vốn cho thiết kế, lắp đặt, xây dựng, … mà chưa đề cập trực tiếp đến nguồn vốn là NSNN. Hơn thế nữa, Phú Thọ là một tỉnh trung du có nhiều nét khác biệt so với Thanh Xuân là một quận của Hà Nội về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, quan điểm đầu tư – những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và nâng cao hiệu quả đầu tư XDCB nói chung, từ nguồn vốn là NSNN nói riêng. Cũng dưới góc độ luận văn, luận án. Tác giả Trần Ngọc Dũng đã bàn đến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam”; Nguyễn Thị Hạnh với “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô”. Tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010, tác giả Lê Minh Tuấn đã công bố kết quả đề tài “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Quận Cẩm Lệ – Thành phố Đà Nẵng” … tất cả các công trình khoa học này đều có liên quan đến đề tài luận văn của tác giả nhưng chỉ trong một phạm vị hẹp đó là vấn đề thẩm định dự án đầu tư – một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án nói chung – giống như đề tài “Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội” của tác giả Vũ Khắc Phương và một số đề tài khác chỉ đề cập đến góc độ quản lý nhà nước hay một góc độ nhỏ nào đó đối với đầu tư XDCB từ NSNN. 5
8. Dưới góc độ các bài báo khoa học. Tháng 1/2007, Tạp chí Cộng sản điện tử có đăng bài của tác giả Nguyễn Sinh Hùng bàn về “Quản lý và sử dụng NSNN trong tiến trình cải cách tài chính công”. Trong bài viết này, tác giả đã nêu bật một số vấn đề mới xung quanh hoạt động quản lý NSNN và sử dụng NSNN trong tiến trình cải cách tài chính công. Mặc dù có điểm tương đồng với đề tài luận văn của tác giả là cùng nghiên cứu về NSNN nhưng có thể thấy nghiên cứu của Nguyễn Sinh Hùng nghiêng nhiều về góc độ tài chính, kế toán trên phương diện cả nền kinh tế chứ không phải là kinh tế chính trị, trong khuôn khổ một quận của thành phố như đề tài luận văn đề cập. Cùng với Nguyễn Sinh Hùng có thể kể đến Phan Hùng với “Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư XDCB” đăng trên Báo Nhân dân điện tử ở địa chỉ http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/cung-suy-ngam/item/11805702-.html. Trong bài viết này, tác giả đã đề cập đến hiệu quả của việc sử dụng các nguồn vốn nói chung trong đầu tư XDCB mà không bàn trực tiếp đến nguồn vốn là NSNN và trên một địa phương cụ thể. Cùng với hướng nghiên cứu của Phan Hùng nhưng cụ thể hơn là việc sử dụng nguồn vốn là NSNN, tác giả Nguyễn Văn Cảnh đưa ra quan niệm về hiệu quả sử dụng NSNN, đề xuất các giải pháp về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc chi NSNN và trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định sử dụng NSNN trong bài viết “Nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN”. Tuy nhiên, cần thấy rằng, Nguyễn Văn Cảnh đã bàn đến hiệu quả sử dụng NSNN trong các hoạt động nói chung mà không nghiêng nhiều về hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư XDCB. Cùng với các công trình nêu trên, còn có một số công trình khác cũng bàn đến những khía cạnh khác nhau của vấn đề sử dụng NSNN, hay hiệu quả đầu tư XDCB, tiêu biểu như: Thu Hằng với “Khắc phục triệt để tình trạng lãng phí lớn do chủ trương đầu tư không đúng”; Minh Khánh bàn về “Tăng cường quản lý, sử dụng NSNN”; Công Hưng và “Hiệu quả đầu tư XDCB Khánh Vĩnh”; Bộ Tài chính với“Sử dụng NSNN còn lãng phí và thất 6
9. thoát” hay “Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư XDCB” ở http://old.voer.edu.vn/module/khoa-hoc-xa-hoi/cac-chi-tieu-phan-anh-hieu- qua-dau-tu-xay-dung-co-ban.html;… Ở Thu Hằng, với cách đặt vấn đề là khắc phục triệt để tình trạng lãng phí lớn do đầu tư không đúng đã nêu bật một thực trạng xã hội hiện nay trong vấn đề đầu tư, trong đó có đầu tư XDCB là đầu tư không đúng hướng, không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng nhu cầu … thì tất yếu dẫn đến lãng phí, hiệu quả đầu tư thấp. Tác giả Minh Khánh có hướng nghiên cứu khác với Thu Hằng ở chỗ bàn đến mục tiêu quản lý, sử dụng NSNN phải đạt hiệu quả cao cho dù lượng NSNN đó được dùng vào bất kỳ hoạt động nào chứ không phải là bàn riêng về sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB. Bài viết “Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư XDCB” đã bàn đến một cách chung nhất về hiệu quả đầu tư XDCB nhưng không đề cập cụ thể đến nguồn vốn là NSNN và trên một địa phương cụ thể. Những dẫn luận trên đây cho thấy, mặc dù có nhiều công trình đã được công bố có liên quan đến đề tài luận văn nhưng chưa có bài viết hay công trình nào bàn đến một cách trực tiếp về vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB ở Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB, từ đó đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, dự báo xu hướng, đề ra quan điểm và các giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB ở Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. *Nhiệm vụ nghiên cứu – Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng NSNN trong đầu tư XDCB ở Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 7

 

MÃ TÀI LIỆU: 0191

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *