Luận văn: Nâng cao hiệu quả kiểm tra trị giá hải quan trong hoạt động kiểm tra sau thông quan, HAY

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài. Ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 có hiệu lực; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cũng được ban hành và thực hiện. Theo đó, một số nội dung rất quan trọng của Luật Hải quan được thay đổi, trong đó có nội dung về công tác kiểm tra sau thông quan; trong đó lĩnh vực xác định trị giá tính thuế trong Công tác Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) có sự thay đổi toàn diện, hướng đến giá trị thực của hàng hóa, hạn chế và từng bước kiểm soát hành vi gian lận, trốn thuế qua khai báo trị giá. Trong thực tế công tác tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan – Cục Hải quan TP Hải Phòng tôi đã nghiên cứu, áp dụng kiến thức đã được học vào công việc và tôi thực sự quan tâm đến hoạt động kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả kiểm tra trị giá Hải quan trong hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng” để làm đề tài tốt nghiệp. Đề tài nhằm phân tích thực trạng của hoạt động KTSTQ trong lĩnh vực trị giá tính thuế để thấy tầm quan trọng của hoạt động này cũng như các vấn đề tồn tại trong khâu tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm kiểm soát hành vi gian lận về trị giá khai báo hải quan của doanh nghiệp, nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời một phần nào đó cũng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.
12. 10 2. Tổng quan các Công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 2.1. Tổng quan các công trình trong nước Tại Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu khoa học cấp ngành, một số luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ nghiên cứu trong lĩnh vực kiểm tra trị giá trong hoạt động Kiểm tra sau thông quan, cụ thể như: – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành: “Xác định lộ trình tiến tới thực hiện Hiệp định trị giá GATT/WTO và các giải pháp thực thi” (Năm 2000) do Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu thuộc Tổng Cục Hải quan thực hiện; – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học Viện: Đề tài khoa học “Kiểm tra trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu”, (năm 2012) của Th.s Nguyễn Thị Lan Hương – Th.s Phạm Thị Bích Ngọc, Học viên tài chính; – Đề tại khoa học “Các giải pháp chống thất thu thuế Nhập khẩu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” (2012), TS Vương Thu Hiền, Học viện Tài chính. – Luận văn thạc sĩ kinh tế “Quản lý giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay” (năm 2011) của tác giả Mai Thị Vân Anh, Học viện tài chính; – Luận văn thạc sĩ luật học “Trị giá hải quan của WTO, thực trạng và áp dụng tại Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” (năm 2012) của tác giả Đào Ngọc Thành; – Luận văn thạc sĩ “Quản lý giá tính thuế hàng hóa tại Cục Hải quan Tỉnh Quảng Trị” (năm 2012) của tác giả Đinh Ngọc Thanh; Ngoài ra, tác giả còn tham khảo các bài báo, bài viết được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, các bài hội thảo có liên quan đến trị giá hàng hóa nhập khẩu, pháp luật về trị giá hải quan. 2.2. Tổng quan các công trình ngoài nước Theo nghiên cứu, tìm hiểu của tác giả, trên thế giới hiện nay có nhiều tài liệu, đề tài liên quan tới hoạt động kiểm tra sau thông quan trong lĩnh vực trị giá hải quan. Một số nghiên cứu của tác giả nước ngoài như:
13. 11 – ASEAN Customs Valuation Guild, ASEAN Secretariat, 2003 (Hiệp hội định giá hải quan Asean); – The Brussels Definition of Value and the GATT Valuation Agreement (Định nghĩa giá trị Brussels và Hiệp định giá trị GATT); – A comparison, Doc.31480/Rev.1, Valuation Directorate, Brussels, 1985; – ASEAN Post-Clearance Audit Manual-The Final Draf 2004, Jakata; Igara K (Sổ tay kiểm tra sau thông quan); – Seminar on Risk Management and Post- Entry Audit, 7-10 June 2005, Zhenzhen (Hội thảo về quản lý rủi ro); – Computer Assisted Audit, Asean PCA Trainer 20 February 2006; – Colloque international sur l’evaluation en douane (Tuyển tập quốc tế về định giá hải quan), Tổ chức hải quan thế giới, 1995; Các tài liệu được nêu trên đều để cập đến một số khía cạnh của công tác kiểm tra sau thông quan trong lĩnh vực trị giá hải quan, hầu hết các tài liệu đều nghiên cứu trong bối cảnh tự do hóa thương mại trên các quốc gia khác nhau phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng quốc gia, đây sẽ là các tài liệu tham khảo tốt nhằm hoàn thiện việc nghiên cứu tổng hợp trong phần lý luận của đề tài này. 2.3. Nội dung kế thừa và khoảng trống nghiên cứu Từ các tài liệu thu thập được, tác giả đã hệ thống, nghiên cứu và có một số đánh giá như sau: Các bài viết, các đề tài đã đề cập cụ thể đến khái niệm về Kiểm tra sau thông quan, công tác kiểm tra trị giá trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó các tài liệu còn đề cập đến đặc điểm, vai trò của của KTSTQ và Trị giá hải quan theo quan điểm của quốc tế, pháp luật của một số quốc gia và pháp luật Việt Nam. Một số công trình đã phân tích chi tiết quá trình thực hiện công tác KTSTQ và trị giá hải quan của Hải quan các nước trên thế giới. Phân tích hiệu quả cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện công tác KTSTQ, đặc biệt về lĩnh vực trị giá ở các nước khác nhau để rút ra những bài học trong quá trình thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá tại Việt Nam.
14. 12 Các đề tài nghiên cứu cấp Học Viện, cấp Bộ, cấp Tổng Cục đã phân tích mố số kỹ thuật nghiệp vụ KTSTQ như sử dụng một cách hiệu quả các công cụ kế toán, kiểm toán, kiểm tra hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và xây dựng hệ thống phân mềm thu thập, khai thác thông tin để phục vụ công tác KTSTQ. Hầu hết các đề tài, công trình nghiên cứu đều đưa ra kiến nghị về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác KTSTQ và công tác TGHQ, chủ yếu tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính sau: (I)- Kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý về kiểm tra sau thông quan và trị giá hải quan; (II)- Hoàn thiện về quy trình thủ tục kiểm tra sau thông quan và trị giá hải quan; (III)- Nâng cao năng lực, trình độ của CBCC trong quá trình thực hiện nghiệp vụ KTSTQ; (IV)- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đối tượng chịu sự kiểm tra sau thông quan; (V)- Tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin với các cơ quan khác trong và ngoài ngành. Có thể thấy mỗi tác giả đều nêu các giải pháp trên các khía cạnh khác nhau, đã tập trung vào phân tích đáp ứng như cầu phát triển nghiệp vụ KTSTQ trong ngành hải quan nói chung và công tác kiểm tra trị giá nói riêng, áp dụng vào thực tế tại thời điểm nghiên cứu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tình trạng chuyển giá diễn ra khá phổ biến gây nhiều bất lợi cho công tác kiểm tra cũng như việc thu thuế đúng và đủ cho ngân sách nhà nước. Việc nghiên cứu làm rõ thực trạng công tác KTSTQ về trị giá để từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để kịp thời khắc phục những bất lợi hiện nay vẫn là vấn đề thời sự. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài – Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm tra giá trị Hải quan và KTSTQ. – Nghiên cứu quy trình KTSTQ trong lĩnh vực trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng (mã loại hình A11). – Đánh giá tình hình thực hiện quy trình KTSTQ trong lĩnh vực trị giá tính thuế tại Cục Hải quan TP Hải Phòng. – Đề xuất một số biện pháp kiểm soát trị giá hàng nhập khẩu, chống gian lận trong việc khai báo trị giá hàng hóa và trên cơ sở đó kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hải quan.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7018

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *