Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Nâng cao chất lượng thanh toán tại Ngân hàng BIDV

Luận văn: Nâng cao chất lượng thanh toán tại Ngân hàng BIDV

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trải qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với nhịp độ tăng trƣởng và phát triển của đất nƣớc, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đã từng bƣớc đổi mới và phát triển nhanh chóng. Việt Nam đang từng bƣớc tạo lập một hệ thống ngân hàng lớn mạnh cả về năng lực tài chính, năng lực quản lý, năng lực điều hành kinh doanh mạnh về công nghệ kỹ thuật hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động ngân hàng bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế. Trong quá trình hình thành các hoạt động ngân hàng nói chung, chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của hoạt động phát triển, nâng cao chất lƣợng các dịch vụ thanh toán. Trong cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của nhà nƣớc các hình thức thanh toán tiện lợi, thích hợp, an toàn và chính xác vừa tăng tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế vừa đẩy nhanh tốc độ lƣu thông hàng hóa đồng thời tạo thêm nguồn thu cho ngân hàng. Chính vì vậy mà các ngân hàng đều tìm mọi biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ, nâng cao kỹ thuật công nghệ, mở rộng mạng lƣới phân phối… Trong hệ thống các ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên là một ngân hàng có định hƣớng phát triển, nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán và gặt hái đƣợc nhiều kết quả tích cực trong hoạt động thanh toán. Hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đang phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh của các ngân hàng khác. Chính vì vậy trên cơ sở những lý luận chung đã học và thực tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lƣợng
14. dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chất lƣợng dịch vụ thanh toán tại BIDV Thái Nguyên để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán cho chi nhánh. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chất lƣợng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng thƣơng mại. Phân tích thực trạng chất lƣợng dịch vụ thanh toán tại BIDV Thái Nguyên trong giai đoạn từ 2012-2015, trên cơ sở đó phân tích các yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng dịch vụ thanh toán của BIDV Thái Nguyên hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán tại BIDV Thái Nguyên nhằm góp phần cho ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. 3. Câu hỏi nghiên cứu – Thực trạng dịch vụ thanh toán và chất lƣợng dich vụ thanh toán tại BIDV Thái Nguyên nhƣ thế nào? – Những nhân tố nào ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ thanh toán tại BIDV Thái Nguyên hiện nay ra sao? – Có những giải pháp nào nâng cao chất lƣợng thanh toán tại BIDV Thái Nguyên? 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ thanh toán tại BIDV Thái Nguyên.
15. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Đánh giá chất lƣợng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Không gian: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên. Thời gian: đề tài sẽ phân tích đánh giá chất lƣợng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng BIDV Thái Nguyên trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán giai đoạn tiếp theo. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lƣợng dịch vụ thanh toán của NHTM Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn Chƣơng 3: Thực trạng chất lƣợng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên. Chƣơng 4: Định hƣớng và giải pháp nâng cao chât lƣợng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên.
16. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Một số công trình liên quan đến đề tài – Lê Thu Minh, 2012, Hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tràng An, Luận văn thạc sĩ. Luận văn đã khái quát đƣợc hoạt động thanh toán của các ngân hàng thƣơng mại nói chung cũng nhƣ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng. Đồng thời thông qua đó, tác giả nêu thực trạng về hoạt động thanh toán tại

 

MÃ TÀI LIỆU: 4299

 • PHÍ TÀI LIỆU: 25.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Diễm Hằng

Check Also

Chính sách Marketing Mix nhằm mở rộng thị trường công ty dịch vụ

1 LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh doanh, tất cả các hoạt động đều chỉ ý …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *