Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước, HAY

Luận văn quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành quản trị kinh doanh với đề luận văn là Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước. Hy vọng đề tài luận văn thạc sĩ này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết luận văn tốt nghiệp của mình. Một số tài liệu có phí, các bạn xem thêm nội dung dưới bài viết để biết cách tải nhé. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,  các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá viết luận văn thạc sĩ tại bài viết này.

Bảng giá ==>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Kho 999+++      ===>  Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) hiện nay ở Việt Nam, con người và nguồn nhân lực (NNL) được coi là nhân tố quyết định; trong đó, cán bộ, công chức là một bộ phận của NNL có vai trò đặc biệt to lớn trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[59, tr. 269]. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctiếp tục nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng” [12]. Trong tổ chức, nguồn nhân lực với vai trò là nguồn lực trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức, vì vậy nhiệm vụ quan trọng sống còn trong công tác phát triển nguồn nhân lực của mỗi tổ chức là phải làm thế nào để xây dựng, phát triển và duy trì nguồn nhân lực có chất lượng cao, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo ra nguồn nhân lực có khả năng cao hơn về năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững của tổ chức trong tiến trình hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức là tổng thể các nội dung, cách thức, phương pháp làm biến đổi các yếu tố cấu thành chất lượng nguồn nhân lực một cách hợp lý về quy mô và trình độ đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển của tổ chức với hiệu quản ngày cành cao. Kiểm toán là một nghề đòi hỏi người làm kiểm toán phải đáp ứng các yêu cầu cao về đạo đức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm và khả năng xét đoán nghề nghiệp. Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao đã khuyến nghị:
8. 2 “Cán bộ và nhân viên kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao phải có đủ năng lực cần thiết và đạo đức để hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của mình. Ngay từ lúc tuyển dụng vào biên chế của cơ quan kiểm toán tối cao phải quan tâm đến trình độ kiến thức và năng lực trên mức độ trung bình cũng như thực tế nghiệp vụ ở mức thỏa đáng của các ứng viên. Cần quan tâm ở mức cao nhất đến việc bồi dưỡng lý luận và thực tế nghiệp vụ trên bình diện nội bộ, đại học và quốc tế cho tất cả các công chức kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao và khuyến khích công việc đó bằng mọi phương tiện, kể cả mặt tài chính và tổ chức”[79]. Vì vậy, nhân lực ngành kiểm toán cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Ở Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là một thiết chế mới, được thành lập do yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Qua hơn 20 năm hoạt động, từ một cơ quan không có tổ chức tiền thân và chưa có tiền lệ hoạt động, KTNN đã trở thành công cụ kiểm tra, giám sát quan trọng và hữu hiệu của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Qua hơn 20 năm hoạt động, NNL KTNN đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng NNL được nâng cao trên cả ba mặt: Trí lực, thể lực và tâm lực. Đến nay, KTNN đã xây dựng được NNL có chất lượng cao về trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng theo phương châm “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”. Chất lượng NNL không ngừng được nâng cao là nhân tố quyết định cho việc nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu giám sát, quản lý, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tăng cường tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu hiến định, nhu cầu nhân lực của KTNN cần phải được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; song, thực tế hiện nay NNL của KTNN hiện đang còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa đáp
9. 3 ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế. Từ đó, đòi hỏi phải xây dựng NNL KTNN tăng cả về quy mô và chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, chuyên nghiệp, tương xứng với yêu cầu của nghề nghiệp kiểm toán và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng chất lượng NNL của KTNN cũng như tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL cho ngành KTNN là công việc thực sự cần thiết hiện nay. Chính vì lẽ đó mà tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Việt Nam” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1. Mục đích nghiên cứu Luận án tập trung làm rõ thực trạng chất lượng NNL và các hoạt động nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam trong thời gian tới. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, nghiên cứu, hệ thống hóa những công trình khoa học đã được công bố ở trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án; trên cơ sở xác định khoảng trống mà luận án cần phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm rõ. Hai là, phân tích làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng NNL KTNN: Khái niệm, đặc điểm NNL KTNN; làm rõ các tiêu chí và luận giải các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng NNL KTNN; nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động nâng cao chất lượng NNL KTNN của một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Ba là, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượngNNL và hoạt động nâng cao chất luwong NNL KTNN ở Việt Nam hiện nay, làm rõ những ưu điểm,

Còn rất nhiều mẫu luận văn thạc sĩ tương tự đề tài Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước các bạn có thể xem thêm các bài luận văn tốt nghiệp  đó tại:

  ==>>KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 

MÃ TÀI LIỆU: 7335

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 


Warning: Undefined array key "hide_title" in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Warning: Undefined array key "title" in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trên đây là bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ quản trị kinh doanh với đề tài luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước để tải tài liệu này các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *