Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, HAY!

Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, chính quyền cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có một vị trí rất quan trọng, là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là lực lượng tiếp xúc trực tiếp, gần nhất với nhân dân, tiếp thu và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cấp có thẩm quyền, là cầu nối giữa nhân dân địa phương với Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, những chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước có đến được tay nhân dân hay không đều dựa vào kết quả thực h ện công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở này. Việc lựa chọn đúng người thật sự có tâm, có tài, có đủ tiêu chuẩn chính trị và việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Làm sao để cán bộ, công chức không chỉ phát huy được năng lực, sở trường của mình mà còn là tấm gương để người khác noi theo. Thực tiễn chỉ ra rằng cán bộ cấp xã, phường luôn phải đối đối diện với một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng và phức tạp, liên quan đến tất cả mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có tác động đến lớn đến hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước. Đây cũng là lý do nguyên nhân vì sao trong những năm qua, đội ngũ công chức cấp xã phường ở trên cả nước đã được chú trọng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhờ đó, năng lực cán bộ, công chức cấp xã đã được cải thiện đáng kể, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới của đất nước, tác động hiệu quả lên quá trình phát triển kinh tế địa phương và cải thiện cuộc sống cho người dân. Ba Đồn là một thị xã trẻ của tỉnh Quảng Bình, có 16 đơn vị xã, phường trên địa bàn với số lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã khá đông đảo. Song, trên thực tế chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn tồn tại nhiều bất cập: trình độ, 1
16. năng lực chuyên môn còn hạn chế, hầu hết chưa được đào tạo cơ bản, đúng chuyên ngành; ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc chưa thật chuyên nghiệp; một bộ phận cán bộ, công chức còn vướng vào một số thói hư, tật xấu: uống rượu trong giờ làm việc, nhũng đoạn, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, nhiều trường hợp còn hối lộ cấp trên… đặc biệt khi Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khoá XII của Đảng đi vào cuộc sống thì vấn đề nâng cao chất lượng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương là đòi hỏi cấp thiết trong thời gian tới. Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, với thực tiễn trên tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở lý luận và t ực tiễn, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại thị xã Ba Đồn, rút ra kết quả đạt được, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cần giải quyết từ đó đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. – Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã của thị xã Ba Đồn hiện nay, xác định các nhân tố và vai trò của các ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và những vấn đề cần giải quyết. – Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế địa phương trong giai đoạn mới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: 2
17. Đối tượng nghiên cứu của đề tài được xác định là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, mà cụ thể là chất lượng cán bộ, công chức cấp xã của thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. – Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài đi sâu vào phân tích quá trình phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tập trung đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thị xã Ba Đồn trong thời gian vừa qua và các giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã trong thời gian tới. Về thời gian: số liệu thứ cấp được thu thập từ năm 2014 đến năm 2016 và sơ cấp thu thập vào năm 2017, đề xuất giải pháp trong 10 năm tới. Về không gi n: 16 xã, phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 4. Phương pháp nghiên cứu Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã nêu ở trên, luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp thu thập và phân tích số liệu khác nhau cụ thể như sau: 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Số liệu thứ cấp: Nguồn số liệu thứ cấp liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được thu thập từ nguồn số liệu của Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, Chi cục Thống kê thị xã Ba Đồn, số liệu báo cáo của các xã, phường, niên giám thống kê hị xã Ba Đồn. Các thông tin liên quan đến cơ sở lý luận về cán bộ, công chức xã được thu thập từ các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật, Nghị định, Thông tư, quy định, hướng dẫn về cán bộ, công chức cấp xã, các nghiên cứu và các tài liệu chuyên ngành liên q an. – Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp được xác định là nguồn thông tin quan trọng của đề tài để phân tích thực trạng chất lượng cán bộ, công chức và thực trạng nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã thời gian qua. Bên cạnh đó, số liệu sơ cấp cũng tìm hiểu và đánh giá mức độ đáp ứng công việc của cán bộ cấp xã trên quan điểm của các đối tượng liên quan. Việc thu thập nguồn số liệu sơ cấp được thực hiện qua nhiều bước. Thứ nhất, dựa vào kết quả của phương pháp tổng hợp tài liệu ở phần cơ sở lý luận của luận văn, 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0430

           PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *