Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng

Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng

1. Tính cấp thiết của đề tài Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của nền kinh tế thế giới đương đại. Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là n ội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký k ết 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 56 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới, trong đó các FTA thế hệ mới đã kết thúc đàm phán g ồm FTA Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA, 2015) ; iệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP, 2015) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, 2018). Đây là các FTA thế hệ mới với diện cam kết rộng và mức cam kết sâu. Đặc biệt, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành từ 31/12/2015 sẽ mang lại những cơ hội to lớn cho các nước thành viên nh ờ khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực khu vực, tăng cường khả năng thu hút đầu tư và tham gia vào chu ỗi giá trị toàn cầu (http://www.trungtamwto.vn). Sự kiện này tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế Việt Nam nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức khó khăn cho tất cả các ngành, các l ĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là ngành Ngân hàng ch ịu tác động rất lớn từ việc mở cửa thị trường dịch vụ. Các ngân hàng thương mại trong nước đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt không những đến từ các đối thủ trong nước mà còn đến từ các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đó, khách hàng là nhân t ố quyết định sự tồn tại của Ngân hàng. Ngân hàng nào dành được sự quan tâm và lòng trung thành c ủa khách hàng thì Ngân hàng đó sẽ tồn tại và phát tri ển bền vững. Chiến lược kinh doanh hướng đến khách hàng là chi ến lược kinh doanh có tầm quan trọng bậc nhất đối với mọi ngân hàng và đang trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngân hàng. Thu hút khách hàng m ới, củng cố khách hàng hiện tại đang trở thành một phương thức kinh doanh hữu hiệu với lượng chi phí bỏ ra không quá lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Làm thế nào để đem đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ tốt nhất để từ đó tạo ra sự hài lòng cao nh ất luôn là vấn đề mà các Ngân hàng ph ải cố gắng thực hiện với tất cả khả năng của mình. 1
16. Hiện nay, hoạt động cho vay là một trong những hoạt động kinh doanh tiền tệ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng. Các ngân hàng thương mại đã không ngừng mở rộng hoạt động này ra nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng khách hàng cá nhân đang được các ngân hàng chú tr ọng để phát triển vì các ngân hàng nhận thấy nhu cầu tín dụng từ loại khách hàng này là r ất lớn. Tuy rằng quy mô các khoản vay không l ớn, chi phí phát sinh cao… nhưng việc phát triển cho vay khách hàng cá nhân giúp ngân hàng m ở rộng quy mô tín dụng, giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa, thiết lập mối quan hệ với nhiều khách hàng từ đó bán được các sản phẩm khác… Tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế trong những năm qua hoạt động cho vay khách hàng cá nhân luôn là m ột thế mạnh và rất được coi trọng trong những năm qua. Tuy vậy, cho vay khách hàng cá nhân vẫn còn h ạn chế và chưa tương xứng với quy mô ho ạt động của chi nhánh, tiềm năng mở rộng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân còn khá l ớn và sẽ đóng góp nhiều vào sự phát triển lâu dài của chi nhánh. Khách hàng cá nhân là nh ững người trực tiếp tham gia vào quá trình dịch vụ, cảm nhận chất lượng dịch vụ và có quy ền quyết định hoàn toàn đến kết quả cuối cùng là có ti ếp tục sử dụng dịch vụ tại ngân hàng đó hay không. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân nh ằm đem lại sự hài lòng cho nhóm khác h hàng này là h ết sức cần thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Nâng cao ch ất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân t ại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hu ế” được chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân qua 3 năm 2015-2017, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. 2
17. – Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế qua 3 năm 2015-2017. – Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Huế. – Về thời gian: Phân tích, đánh giá th ực trạng qua 3 năm 2015-2017 và giải pháp đề xuất được áp dụng trong những năm tiếp theo. Số liệu sơ cấp được điều tra khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 2 năm 2018. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1. Đối với số liệu thứ cấp Được thu thập từ báo cáo tổng kết tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Huế qua 3 năm 2015-2017; phương hướng hoạt động năm tiếp theo và nguồn tài liệu được thu thập từ sách, báo, tạp chí, các tài li ệu đã công b ố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và từ NHNN để định hướng. 4.1.2. Đối với số liệu sơ cấp – Nghiên cứu sơ bộ: Được sử dụng trong thời gian đầu khi tiến hành đề tài nghiên cứu. Các bước nghiên cứu sơ bộ được sử dụng là dùng b ảng hỏi định tính để khám phá điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu. Từ đó thiết kế bảng hỏi phù h ợp phục vụ cho nghiên cứu chính thức. – Nghiên cứu chính thức: Là bước nghiên cứu định lượng bằng cách thu thập dữ liệu sơ cấp từ các phiếu phỏng vấn để nghiên cứu chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân . – Kích thước cỡ mẫu: Có hai công th ức xác định cỡ mẫu riêng biệt đó là phương pháp xác định kích thước mẫu theo tỷ lệ và phương pháp xác định kích thước mẫu theo trung bình. Đề tài chọn công thức tính cỡ mẫu theo tỷ lệ: 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0158

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *