Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa vùng tứ giác Long Xuyên

Luận văn: Liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa vùng tứ giác Long Xuyên

1. Lý do chọn đề tài Trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam, trong đó có Vùng tứ giác Long Xuyên, do những đặc điểm tự nhiên, kinh nghiệm và truyền thống canh tác, lúa là cây trồng chính trong ngành trồng trọt. Sản phẩm của lúa – hạt gạo hiện đang là một trong những vấn đề được thế giới quan tâm nhất do tính đặc thù về giá trị sử dụng của nó – nuôi sống con người. Quá trình tái sản xuất lúa gạo phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết và cách thức tổ chức việc sản xuất đó. Trong điều kiện kinh tế thị trường và sự biến đổi khí hậu trên trái đất hiện nay, vấn đề sản xuất và tiêu thụ lúa trở thành vấn đề được không chỉ các nhà quản lý, người nông dân, mà còn rất nhiều “nhà” khác quan tâm. Do đó, song hành với việc tìm biện pháp ngăn sự nóng lên của trái đất, người ta đi tìm lời giải cho bài toán này từ những giải pháp thuộc về quan hệ xã hội trong sản xuất nông nghiệp. Trong kinh tế thị trường, yêu cầu cơ bản để hạt gạo có sức cạnh tranh là sản phẩm phải sạch, ngon, số lượng lớn, giá rẻ và có chiến lược thị trường tốt. Do đó, gốc rễ của vấn đề là từ khâu quy hoạch, nơi nào trồng là phù hợp, ai đảm trách cung ứng giống tốt, liên kết và hỗ trợ nhau giữa nông dân và doanh nghiệp như thế nào? Một trong những nhân tố đáp ứng yêu cầu đó ở Việt Nam nổi bật lên khoảng hơn một thập kỷ qua là mô hình liên kết 4 “nhà”: Nhà nông – nhà nước – nhà khoa học và nhà doanh nghiệp Tứ giác Long Xuyên là một trong những vùng sản xuất lúa quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên khoảng 489.000 hecta, gồm địa bàn ba tỉnh thành Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ – những địa phương có sản lượng lúa đứng hàng đầu vùng sản xuất lúa trọng điểm chiến
6. 4 lược về phát triển nông nghiệp của cả nước. Những năm qua, Vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng bằng sông Cửu Long đã có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới. Nơi đây đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh rất hiệu quả, trong đó liên kết 4 “nhà” là một trong những mô hình được các nhà lãnh đạo, quản lý, giới chuyên môn và nghiên cứu đánh giá cao, có những khuyến nghị cần được tham khảo và nhân rộng. Có thể nói, liên kết 4 “nhà” là một trong những phương thức tốt nhất cho phép người nông dân tận dụng được nhiều lợi thế trong sản xuất lúa; nhà khoa học có đất để thực hiện năng lực chuyên môn; Nhà doanh nghiệp có cơ hội tìm được những hạt lúa hàng hóa đáp ứng đúng nhu cầu thị trường; Nhà nước có điều kiện thể hiện rõ vai trò của mình với tư cách là người nhạc trưởng. Liên kết 4 “nhà” thực sự đã trở thành phương thức để người nông dân phát triển sản xuất lúa đạt hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, giải quyết một trong những nhiệm vụ cơ bản của quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cũng tồn tại một thực tiễn khác, đó là thời gian qua, tại nhiều địa phương, cơ sở, việc liên kết 4 “nhà” diễn ra còn lỏng lẻo, hình thức, thiếu tính bền vững đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của cây lúa tại nơi đây. Thực tiễn đó đặt ra nhu cầu khách quan về những nghiên cứu mới góp phần nâng cao tính bền vững trong liên kết 4 nhà đối với quá trình sản xuất lúa trong Vùng. Vì vậy đề tài “Liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa ở Vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng bằng sông Cửu Long” được tác giả luận văn lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mô hình liên kết 4 “nhà” trong sản xuất nông nghiệp nói chung, trong sản xuất và tiêu thụ lúa nói riêng có quan hệ và gắn bó mật thiết với vấn đề
7. 5 tam nông và cơ chế chính sách đối với các thực thể liên quan đến quá trình đó, là một trong những chủ đề lớn có vị trí, tầm quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Đảng và Nhà nước. Liên quan đến vấn đề nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ lúa, hiện có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đề cập. Tính đến thời điểm hiện nay, những công trình có liên quan nhiều đến mô hình liên kết 4 “nhà”, chủ yếu là những bài báo, bài viết khoa học được thể hiện qua các công trình: – Công trình nghiên cứu “Liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo: trường hợp nghiên cứu ở tỉnh An Giang” của nhóm tác giả Nguyễn Duy Cần, Lê Hồng Tú, Nguyễn Văn Sánh, thuộc Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long – Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ 2011: 20a, 220-229. Website: Sj.ctu.edu.vn. Theo nhóm tác giả, An Giang là một trong những tỉnh đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất lúa gạo hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình này người nông dân vẫn còn gặp không ít khó khăn như cạnh tranh gay gắt, lúa gạo đôi khi không tiêu thụ được…. Mô hình liên kết 4 “nhà” được xem là một cứu cánh giúp tháo gỡ đầu ra của sản xuất nhưng nó cũng gặp không ít khó khăn. Từ đó cần nghiên cứu đánh giá các trở ngại, cơ hội của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo; phân tích đánh giá các mối quan hệ của mô hình 4 “nhà” và đề xuất những giải pháp làm tăng cường mối quan hệ 4 “nhà”. – Công trình nghiên cứu “Mô hình liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang”, của tác giả Nguyễn Phú Sơn Khoa kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại Học Cần Thơ, đăng trong Tạp chí Khoa học Trường Đại Học cần Thơ, Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 26 (2013): 22-30. Website: Sj.ctu.edu.vn. Theo tác giả: mô hình liên kết 4 “nhà” được xây dựng tại xã Định Hòa, huyện
8. 6 Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (với quy trình 6 bước) dựa trên cơ sở lý thuyết liên kết dọc trong chuỗi giá trị giữa hợp tác xã Hòa Tiến và Công ty Gentraco, với sự hỗ trợ và thúc đẩy của Ủy ban nhân dân xã Định Hòa và nhóm tư vấn Trường Đại Học Cần Thơ và chỉ rõ những kết quả mà mô hình đó đem lại đối với từng “nhà”. Có thể coi đó như kinh nghiệm, như mô hình “mẫu” để nhân rộng tại các địa phương khác có điều kiện tương tự. – Tác giả Phạm Xuân Phú, Đại Học An Giang, có bài “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững thông qua mô hình liên kết bốn “nhà” ở tỉnh An Giang”. Trong công trình này, các tác giả đã đề cập đến phát triển nông nghiệp bền vững. Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững thông qua mô hình liên kết 4 “nhà” ở tỉnh An Giang, theo đó chỉ rõ vai trò của mỗi “nhà” trong phát triển nông nghiệp bền vững ở An Giang; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông nghiệp bền vững thông qua mô hình liên kết bốn nhà ở tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững thông qua mô hình liên kết bốn nhà ở tỉnh An Giang. – Tác giả Trần Thành, với đề tài: 1). “Phát triển nông nghiệp vùng tứ giác Long Xuyên gắn với củng cố các khu vực phòng thủ biên giới Tây Nam trên địa bàn Quân khu 9 hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quân sự 2001. Tác giả luận văn đã khái quát tổng quan vùng nông nghiệp tứ giác Long Xuyên và vai trò của nó trong chiến lược bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Phân tích việc phát triển nông nghiệp vùng tứ giác Long Xuyên gắn với củng cố các khu vực phòng thủ biên giới Tây Nam trên địa bàn Quân khu 9 là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nêu ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp vùng tứ giác Long Xuyên gắn với củng cố các khu vực phòng thủ biên giới Tây Nam trên địa bàn Quân khu 9 hiện nay. – Tác giả Đặng Phong Vũ, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, có bài Liên
9. 7 kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở An Giang – thực trạng và giải pháp, Tạp chí Cộng sản điện tử 169/9/2001. Theo tác giả bài viết, để ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống của hơn 1,5 triệu nông dân, dân cư nông thôn, khi bắt tay vào thực hiện công cuộc đổi mới đất nước theo chủ trương của Đảng, An Giang đã chủ động xây dựng mô hình liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở tỉnh từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX và mô hình này được đẩy mạnh sau khi có Quyết định số 80/TTg của Chính phủ, ban hành ngày 24/6/2002 về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng. Tiến sĩ Nguyễn Công Thành, Viện nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long có bài “Một vài suy nghĩ về liên kết 4 “nhà” trong sản xuất nông nghiệp”, tác giả đi sâu phân tích về lợi ích của liên kết “4 nhà”, theo đó cho rằng liên kết 4 “nhà” sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp do nhận được sự giúp đỡ lẫn nhau thông qua liên kết, sản xuất mang tính quy mô cao, hiện đại, hạn chế rủi ro và hiệu quả cao; đồng thời chỉ ra những thành công trong liên kết 4 “nhà” ở An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng… và những bài học thất bại của liên kết “4 nhà” ở một số địa phương để các địa phương lấy đó làm bài học kinh nghiệm. – Tác giả Thanh Hà có bài “Để nâng hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long”, đăng trên Website Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 11/10/2013. Bài viết đề cập đến nâng cao vai trò của nhà nước trong chuỗi liên kết mới hình thành trong sản xuất nông nghiệp như một giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của người trồng lúa trong thời gian tới. – Một số bài viết, chủ yếu là những bài được đăng tải trên các diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp của Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các bài viết thường tập trung tuyên truyền cho phát triển sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, mô hình sản xuất trong đó có cánh đồng liên kết tại các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông
10. 8 Cửu Long còn mang tính đơn lẻ, chưa có hệ thống học thuật, chưa mang tính tổng kết kinh nghiệm để nhân rộng mô hình xây dựng cánh đồng lớn… Cùng với những bài viết là ý kiến tham luận của các nhà khoa học trong một số cuộc hội thảo chuyên đề. Về mảng này có thể kể đến: – “Hội thảo khoa học liên kết 4 “nhà” – giải pháp cơ bản góp phần xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Các tham luận tại Hội thảo về liên kết 4 “nhà” là nền tảng thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long của tiến sĩ Nguyễn Văn Sánh (Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long); “Liên kết bốn nhà” khó khăn và thách thức bên cạnh lợi điểm và cơ hội của Tiến sĩ Nguyễn Phú Sơn (Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long); “Liên kết bốn nhà” để phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long bền vững của PGS.TS Phương Ngọc Thạch (Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý Thành phố Hồ chí Minh); Tổ chức sản xuất theo hợp đồng và liên kết 4 “nhà” trong sản xuất nông nghiệp của PGS.TS Vũ Trọng Khải, đều đã được trình bày. – Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý mới trong nông nghiệp, nông thôn tại Cần Thơ (4 và 5/6/2013), do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương hội Nông dân Việt Nam tổ chức”, đã chỉ rõ mô hình sản xuất nông nghiệp mới cần được theo dõi tổng kết và nhân rộng: “Mô hình chuỗi sản xuất, thương mại, chế biến và phân phối sản phẩm khép kín”; “Mô hình nông dân góp cổ phần với doanh nghiệp bằng giá trị quyền sử dụng đất” như một dạng thức phát sinh từ mô hình liên kết 4 “nhà”… đã được đề cập. Liên kết 4 “nhà” trong nông nghiệp, trong sản xuất và tiêu thụ lúa đã được nghiên cứu khá nhiều, song liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa ở Vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng bằng sông Cửu Long” là một đề tài đi vào
11. 9 một khía cạnh cụ thể, hẹp và sâu, thực sự là vấn đề có ý nghĩa thiết thực và có tính cấp thiết vẫn đang còn là mảng trống. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa Vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng bằng sông Cửu Long, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp về nâng cao tính bền vững mối quan hệ liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa ở khu vực này trong thời gian tới. * Nhiệm vụ nghiên cứu: Thực hiện mục đích trên đề tài có nhiệm vụ: – Làm rõ cơ sở lý luận của mối quan hệliên kết 4 “nhà” bền vữngtrongsản xuất vàtiêu thụ lúa Vùng tứ giác LongXuyên. – Phân tích thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết để nâng cao tính bền vững của mối quan hệ kinh tế liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa Vùng tứ giác Long Xuyên – Đồng bằng sông Cửu Long. – Đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao tính bền vững liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa ở Vùng tứ giác Long Xuyên – Đồng bằng sông Cửu Long. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu của đề tài. Liên kết 4 “nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa vùng tứ giác Long Xuyên – Đồng bằng sông Cửu Long. * Giới hạn và phạm vi nghiên cứu. – Sản xuất và tiêu thụ lúa tại Vùng tứ giác Long Xuyên trong thời gian khoảng 5 năm trở lại đây. – Phạm vi nghiên cứu: Vùng tứ giác Long Xuyên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Gồm 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0435

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *