Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Kiểm toán chi phí hoạt động tại Công ty Kiểm toán AFC

Luận văn: Kiểm toán chi phí hoạt động tại Công ty Kiểm toán AFC

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển của xã hội và sự phát triển của kế toán là sự phát triển không ngừng của các công cụ kiểm soát về kế toán. Ở đâu có hoạt động của con ngừơi ở đó có hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Ở đâu có kế toán, ở đó có kiểm tra kế toán. Vì vậy kiểm toán ra đời và phát triển như là một tất yếu khách quan do nhu cầu quản lý và phục vụ cho quản lý nhằm cung cấp thông tin trung thực, tin cậy cho các đối tượng quan tâm trên thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện nay , xu thế toàn cầu hóa đang diễn biến một cách mạnh mẽ, kiểm toán đã trở thành một hoạt động chuyên sâu, một môn khoa học chuyên ngành và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc làm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia. Trong các loại hình kiểm toán hiện đang tồn tại ở Việt Nam, kiểm toán độc lập ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình. Một trong những hoạt động chủ yếu của kiểm toán độc lập là kiểm toán BCTC, đó là loại kiểm toán nhằm kiểm tra và xác nhận về tính trung thực, hợp lý của BCTC được kiểm toán, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay muốn cổ phần hóa thì điều kiện không thể thiếu đó là phải có BCTC được kiểm toán. Báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Trong kiểm toán BCTC, kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là một phần hành quan trọng bởi khoản mục chi phí này ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quan trọng khác như: lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận chưa phân phối. Nhận thức được vấn đề này, bằng những kiến thức được học tại Học viện và quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC chi nhánh phía Bắc, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC chi nhánh phía Bắc”. 2. Mục đích của đề tài Đề tài nghiên cứu với 3 mục đích:
10. Luận văn tốt nghiệp GVHD: TH.S Đặng Thị Hương SV: Bùi Thị Tâm Lớp: CQ 50/22.072 Hệ thống hóa làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính. Nghiên cứu thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Chi nhánh phía Bắc. Qua đó đánh giá những ưu, nhược điểm và tìm ra nguyên nhân của thực trạng. Thông qua lý luận và thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Chi nhánh phía Bắc để đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Chi nhánh phía Bắc. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Chi nhánh phía Bắc thực hiện tại một khách hàng. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu bằng các phương pháp sau: + Phương pháp chung: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, + Phương pháp cụ thể: Phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp khảo sát thực tiễn,… 5. Nội dung và kết cấu của luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục sơ đồ bảng biểu, phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập.

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0781

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Đông Đô

LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấpthiết của đề tài Việc chuyển mình từ nền kinh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *