Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Luận văn: Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng

Luận văn: Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng

i MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ những năm đầu thành lập KTNN Việt Nam đã ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng. Qua thực tiễn kiểm toán các dự án đầu tư, Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư đã được áp dụng có hiệu quả trong công tác kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng hiện nay cũng như việc áp dụng Quy trình kiểm toán trong thực tiễn vẫn còn có những hạn chế. Cùng với sự phát triển của Cơ quan KTNN, đòi hỏi chất lượng công tác kiểm toán ngày càng cao hơn. Do vậy, yêu cầu đặt ra là Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng phải luôn được hoàn thiện để phát huy ngày càng có hiệu quả trong thực tiễn kiểm toán. Để góp phần hoàn thiện Quy trình này, Đề tài “Hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam” được lựa chọn cho Luận văn thạc sỹ kinh tế. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn kiểm toán, đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những quy định và việc thực hiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện. Phạm vi nghiên cứu là lý luận, thực trạng và giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng do KTNN thực hiện; Đối tượng khảo sát chủ yếu là các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng do KTNN Chuyên ngành dự án đầu tư xây dựng thuộc KTNN thực hiện.
2. ii 4. Phương pháp nghiên cứu Dựa trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau như khảo sát, phân tích, tổng hợp, thống kê,… để rút ra những kết luận, đánh giá và nghiên cứu các đề xuất kiến nghị. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán nhà nước thực hiện Chương 2: Thực trạng Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước
3. iii CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 1.1. Đặc điểm về quản lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán 1.1.1. Khái quát về dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Thông thường ta có thể hiểu dự án đầu tư xây dựng là tập tài liệu nghiên cứu các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, xã hội… để nhà đầu tư có cơ sở bỏ vốn vào xây dựng một công

MÃ TÀI LIỆU: 4494

 • PHÍ TÀI LIỆU: 25.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Diễm Hằng

Check Also

Đề tài: Xác định kết quả kinh doanh tại công ty trang trí nội thất

LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *