Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Luận văn: Kế toán quản trị chi phí công ty nông nghiệp, 9 ĐIỂM!

Luận văn: Kế toán quản trị chi phí công ty nông nghiệp, 9 ĐIỂM!

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm vừa qua, Nhà nước chủ trương thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có định hướng và có sự điều tiết của Nhà nước. Do đó nền kinh tế nước ta đã có những biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trước bối cảnh kể trên, trách nhiệm của các nhà quản trị doanh nghiệp là rất nặng nề. Các nhà quản trị phải điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sao cho thật hiệu quả, tiết kiệm, tạo được ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Muốn vậy, các nhà quản trị phải cần rất nhiều thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý. Kế toán quản trị (KTQT) với chức năng cung cấp các thông tin quá khứ, hiện tại và cả tương lai cho các nhà quản lý sẽ là công cụ hỗ trợ tốt cho nhà quản trị trong việc điều hành doanh nghiệp. Trong KTQT, công tác quản trị chi phí tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả và có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường. Công tác KTQT nói chung và Kế toán quản trị chi phí (KTQTCP) nói riêng ở Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã được triển khai áp dụng trong những năm gần đây, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định như sau: – Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí để phục vụ quản trị chi phí. – Công tác xây dựng định mức, lập dự toán các loại chi phí chưa hoàn chỉnh.
4. 2 – Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chưa cung cấp thông tin kịp thời cho việc ra các quyết định của nhà quản trị. – Việc tổ chức phân tích thông tin để phục vụ kiểm soát chi phí chưa được quan tâm. Từ thực tế đó, Công tác KTQTCP tại Công ty là một yêu cầu cấp thiết nhằm giúp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tạo thế đứng trên thị trường và đó cũng là lý do tác giả chọn đề tài “Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định” làm Luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu – Về cở sở lý luận: hệ thống hóa những vấn đề lý luận về KTQTCP trong doanh nghiệp sản xuất. – Về thực tế: Khảo sát thực tế công tác KTQTCP tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, phân tích và đánh giá hiện trạng công tác KTQTCP, từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện KTQTCP tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề về lý luận KTQTCP, thực trạng KTQTCP và các giải pháp hoàn thiện KTQTCP tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. – Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng hiện tại công ty chủ yếu sản xuất phân bón NPK Mặt trời, do đó đề tài sẽ tập trung chủ yếu nghiên cứu tình hình công tác KTQTCP với sản phẩm phân bón NPK Mặt Trời.
5. 3 4. Phương pháp nghiên cứu – Khảo sát thực tế với tình hình vận dụng KTQTCP tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định thông qua các báo cáo kết hợp với việc phỏng vấn cán bộ, nhân viên phụ trách kế toán của đơn vị. – Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến KTQTCP từ đó hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận vận dụng vào thực tế tại Công ty. – Tổng hợp, phân tích và so sánh qua đó để đề xuất các giải pháp hoàn thiện KTQTCP tại Công ty. 5. Bố cục đề tài Luận văn ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về KTQTCP trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng KTQTCP tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác KTQTCP tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kế toán quản trị được định nghĩa theo nhiều khía cạnh khác nhau, tuy nhiên tất cả đều thống nhất chung mục đích KTQT là cung cấp thông tin định lượng tình hình kinh tế – tài chính về hoạt động của doanh nghiệp cho các nhà quản trị ở doanh nghiệp và KTQT là một bộ phận kế toán linh hoạt do doanh nghiệp xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật, tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Để nghiên cứu cơ sở lý luận về KTQTCP, tác giả đã tìm hiểu một số sách và giáo trình của những tác giả như: PGS.TS. Trương Bá

 

MÃ TÀI LIỆU: 7315

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *