Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Luận văn: Kế toán chi phí doanh thu tại Công ty thiết kế công trình

Luận văn: Kế toán chi phí doanh thu tại Công ty thiết kế công trình

CHƯƠNG 1 TỔNGQUANVỀĐỀTÀIKẾTOÁNCHIPHÍ, DOANHTHUVÀKẾTQUẢHOẠT ĐỘNGKINHDOANHTẠICÔNGTYCỔPHẦNVIMECO 1.1. Lý do chọn đề tài Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh rằng con người tồn tại không thể không có xây dựng cơ bản. Nhu cầu về xây dựng cơ bản là nhu cầu thường xuyên và ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của toàn đất nước. Hiện nay ngành XDCB cũng là một ngành phát triển nhanh và mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển mới của đất nước, đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được, ngành XDCB còn đứng trước không ít những khó khăn đó là không thể kiểm soát được một cách chặt chẽ chi phí dẫn đến giá thành sản phẩm xây dựng bị đẩy lên cao. Hơn nữa khi nước ta tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển thì việc sử dụng những chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải hợp lý để tránh thất thoát, lãng phí, tiết kiệm tới mức thấp nhất nhằm hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đem lại. Việc xác định chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của giá thành sản phẩm, là tiền đề để xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của các thông tin báo cáo kế toán. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời điểm các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán phải công khai tình hình tài chính của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư và cuối cùng là ảnh hưởng đến các quyết định quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy việc xác định chi phí sản xuất, doanh thu và kết quả kinh doanh đúng đắn sẽ giúp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,
11. 2 từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp mình. Để làm được điều này yêu cầu kế toán phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. Hơn nữa, do những chuyển biến của nền kinh tế và sự đổi mới liên tục cơ chế quản lý, các quan niệm và cách hạch toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh cũng ngày càng phải đổi mới và hoàn thiện. Để góp phần thực hiện yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp nói chung và tại công ty cổ phần VIMECO nói riêng em xin nghiên cứu đề tài: “Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO”. 1.2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan Đề tài nghiên cứu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đã được rất nhiều tác giả nghiên cứu. Có thể nói đây là vấn đề quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào và tính thời sự của nó luôn là một vấn đề mà nhiều học giả đã và đang theo đuổi. Các nghiên cứu trước đã chỉ ra những thành công, những ưu điểm cả về mặt lý luận và thực tiễn tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: – Tác giả Vũ Thị Thanh Huyền, luận văn thạc sỹ (Đại học Kinh tế quốc dân) với đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các công ty Cổ phần xây lắp đã niêm yết thuộc Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex” năm 2012. Luận văn đã trình bày khái quát kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên phương diện lý thuyết đồng thờiđề cập đến thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các công ty cổ phần xây lắp thuộc Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam. Luận văn này có nhược điểm là chưa phân tích được sự hợp lý và bất hợp lý trong khấu tổ chức công tác kế toán cũng như chưa chú trọng đến hoàn thiện bộ máy kế toán. Hơn nữa tác giả chỉ đưa ra các giải pháp hoàn thiện doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính mà không phân tích doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán quản trị để đưa ra các giải pháp hoàn thiện.
12. 3 – Tác giả Nguyễn Thị Diệp, luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông, truyền hình Hà Nội” năm 2012 đã khái quát được những nội dung về mặt lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, đồng thời luận văn cũng đưa ra được những bất cập trong quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và chỉ ra những giải pháp nhằm hoàn thiện. Tuy nhiên, luận văn chưa đưa ra được những giải pháp chi tiết cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết theo từng người bán, người mua. – Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai, luận văn thạc sỹ “Kế toán doanh thu và chi phí tại các công ty tư vấn và thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định” năm 2013 đã hệ thống được những nội dung về mặt lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí đồng thời luận văn cũng chỉ nghiên cứu, đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí trên góc độ kế toán tài chính mà chưa đánh giá được công tác kế toán chi tiết kế toán doanh thu, chi phí phục vụ cho nhu cầu quản trị. Ngoài ra luận văn cũng chưa chỉ ra sự khác biệt giữa kế toán Việt Nam và kế toán thế giới về công tác kế toán doanh thu, chi phí. – Tác giả Hoàng Thu Trang, luận văn thạc sỹ (Học viện Tài chính), 2015 với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam”. Luận văn đã hệ thống hóa được những vấn đề mang tính lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đồng thời có những giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên luận văn chưa chỉ ra được việc hạch toán chi phí cụ thể, các giải pháp hoàn thiện của tác giả chỉ mang tính chunh chung chưa sát với thực tế tại đơn vị do đó tính khả thi của các giải pháp chưa cao. – Tác giả Đặng Thanh Huy, luận văn thạc sỹ (Học viện tài chính), 2015 với đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện 4” đã hệ thống hóa được những nội dung về mặt lý luận về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đồng thời luận văn cũng chỉ nghiên cứu đánh giá doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên góc độ kế toán
13. 4 tài chính mà chưa đánh giá được kế toán chi tiết doanh thu chi phí phục vụ cho nhu cầu quản trị. Có thể thấy, các công trình nghiên cứu đã công bố, đã có nhiều nghiên cứu về công tác kế toán CP, kế toán DT, kế toán KQKD của DN dưới góc độ kế toán tài chính hay kế toán quản trị nhưng chủ yếu dưới góc độ kế toán tài chính. Thông qua những luận văn trên đã phần nào cho chúng ta thấy được những tồn tại, khó khăn liên quan đến kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh đồng thời các tác giả cũng đưa ra được những ý kiến giải pháp đối với những vấn đề đó. Tuy nhiên cho đền nay chưa có đề tài nào đề cập đến việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá và hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO. Vì vậy tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần VIMECO”. Nghiên cứu thực tế phần hành kế toán liên quan đến nội dung trên ở Công ty cổ phần VIMECO, ngoài việc phản ánh công tác kế toán tài chính, tác giả sẽ chú trọng đề cập đến công tác kế toán quản trị và mạnh dạn đề xuất một vài giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kế toán quản trị trong phần hành kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị. 1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài Luận văn nhằm khái quát hóa một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Qua nghiên cứu, phân tích thực tế hạch toán tại công ty Cổ phần VIMECO nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp xây lắp nói chung và Công ty Cổ phần VIMECO nói riêng. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu Xuất phát từ thực tiễn, từ những vấn đề lý luận về chất lượng thông tin của kế toán được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo sự an toàn và khả năng mang lại thắng lợi cho các quyết định kinh doanh của các DNSX xây lắp trong điều kiện hội nhập kinh tế với nhiều thách thức.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6096

 • PHÍ TÀI LIỆU:50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *