Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Huy động các nguồn vốn xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Luận văn: Huy động các nguồn vốn xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Nƣớc ta là nƣớc nông nghiệp, 76,5% dân số sống ở nông thôn, 73% lực lƣợng lao động xã hội đang làm việc và sinh sống nhờ vào các hoạt động sản xuất Nông – Lâm – Ngƣ nghiệp. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơngkhoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định: “Nôngnghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lƣợc trong sự nghiệp côngnghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lƣợng quan trọngđể phát triển KT-XH bền vững, giữ vững ổn định chínhtrị, đảm bảo an ninh, quốc phòng….Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc”. Sự phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo KT-XH nông thôn, góp phần vào sự thành công của công cuộc xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy tiế n trì nh CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn nƣớc ta. Sự phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH nông thônlà vấn đề xã hộiquan trọngnhằm tạo tiền đềcho nông thôn phát triển nhanh và bềnvững. Trongđƣờnglốivà chínhsáchphát triển KT-XH trên phạm vi cả nƣớc cũng nhƣ từng địa phƣơng, việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn luôn là một trong những vấn đề đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và các cấp chínhquyền chú trọng và luôn đƣợc gắn với các chƣơng trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ở tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua đƣợc sự quan tâm của lãnh đạo các cấp chínhquyền, hạ tầng KT-XH nông thôn đã có những bƣớc phát triển vƣợt bậc góp phần góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH nói chung và phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng. Tuy nhiên, những thành tựu đạt đƣợc chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, lợi thế, và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển. Theo kế hoạ ch phá t triể n KT-XH củ a tỉ nh giai đoạ n 2011-2020 cho thấ y nhu cầu vốn đầu tƣ để xây dựng các công trình kết cấu hạ

 

MÃ TÀI LIỆU: 51837

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *