Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay

Luận văn: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay

I. Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng là m ột lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của cả nền kinh tế. Một hệ thống ngân hàng ổn định, hoạt động hiệu quả sẽ iúp cho nguồn vốn luân chuyển nhịp nhàng tới các chủ thể, các ngành, lĩnh vực khác hoạt động hiệu quả. Và ngược lại sự hoạt động yếu kém của chỉ một ngân hàng s ẽ rất dễ gây ảnh hưởng xấu khôn lường đến cả hệ thống và nền kinh tế. Trong các hoạt động ngân hàng thì tín dụng là một nghiệp vụ cơ bản, quan trọng. Trong tình hình khó khăn chung như hiện tại, chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng có s ự suy giảm, tình hình nợ xấu tăng cao, và trở thành một vấn đề cấp bách cần được xử lý không những để đảm bảo cho hoạt động của các ngân hàng mà còn để khơi thông nguồn vốn cho cả nền k nh tế. Chính vì vậy, công tác thẩm định tài sản bảo đảm luôn là m ối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng, việc kiểm soát rủi ro và giảm thiểu tổn thất trong hoạt động tín dụng luôn được đặt ra và đồng thời là mục tiêu hướng tới của các ngân hàng trong hoạt động tín dụng. Với vai trò trung gian , thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ủa các doanh nghiệp trong nền kinh tế, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn hiện nay đang đứng trước những cơ hội, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động kinh doanh chính mang lại thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng, đặc b ệt là các NHTM Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 70% đến 90% trên tổng thu nhập của các ngân hàng. Trong nền kinh tế biến động và đầy bất ổ , hệ thống các ngân hàng thương mại phải đối mặt với rủi ro cao trong hoạt động tín dụng. Biện pháp an toàn và nâng cao ch ất lượng tín dụng là một tiêu chí quan trọng để tăng năng lực tài chính của ngân NHTM và công tác th ẩm định TSĐB một cách chính xác là vô cùng quan tr ọng và cấp thiết. Thực tế hiện nay tại các NHTM Việt Nam, TSĐB được xem là một điều kiện để hạn chế rủi ro tín dụng. Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, công tác th ẩm định tài sản đảm bảo cho vay đóng vai trò h ết sức quan trọng đối với mỗi ngân hàng, không 1
15. những làm cơ sở cho việc ra quyết định cho vay, đầu tư, góp vốn, cấp vốn vào các dự án, mà còn góp ph ần quản lý rủi ro trong các hoạt động của ngân hàng, hạn chế việc phát sinh nợ xấu. Mặc dù v ậy, công tác này trê n thực tế vẫn gặp phải rất nhiều vướng mắc, khó khăn đến từ môi trường kinh doanh, hệ thống pháp lý, bộ máy tổ chức, trình độ, đạo đức của đội ngũ cán bộ tín dụng, … Hệ quả của những vấn đề này đã gây ra không ít khó kh ăn đối với NHNNo&PTNT Tỉnh Quảng Bình. Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình là ngân hàng có địa bàn hoạt động rộng với đối tượng phục vụ chính là các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghi ệp, trong đó hoạt động cho vay đối với đối tượng khách hàng do nh nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Trong thời gian gần đây nợ xấu có xu hướng tăng cao mà phần lớn tập trung ở lĩnh vực cho vay khách hàng doanh nghiệp. Chính vì những lí do đó mà công tác th ẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghi ệp là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng hiện nay, nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng và ki ểm soát mức độ rủi ro ở mức có thể chấp nhận được. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá thực trạng để t ìm ra các giải pháp hoàn thi ện công tác này tại các NHTM nói chung v à chi nhánh NHNNo&PTNT Tỉnh Quảng Bình nói riêng là v ấn đề cấp thiết, có ý nghĩa về cả lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ những lý do đó, đề tài:“Hoàn thiện công tác thẩm định tài s ản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh ngh iệp tại ngân hà g nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh T ỉnh Quảng Bì h” làm luận văn tốt nghiệp. 2.Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng công tác Thẩm định tài sản đảm bảo của khách hàng doanh nghiệp, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHNNo&PTNT Tỉnh Quảng Bình. 2
16. * Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHTM. – Phân tích thực trạng công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh ghiệp tại đơn vị tạo tiền đề cho việc đưa ra các giải pháp. – Đề xuất các iải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh NHNNo&PTNT Tỉnh Quảng Bình . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong c o vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh NHNNo&PTNT Tỉnh Quảng Bình. * Phạm vi nghiên cứu: – Về không gian: Đề tài nghiên c ứu các nội dung trên tại NHNNo&PTNT Tỉnh Quảng Bình. – Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu trong giai đoạn 2014 – 2016 và nguồn số liệu sơ cấp điều tra năm 2017. 4. Phương Pháp nghiên cứu * Phương pháp thu thập số liệu a. Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp là các báo cáo ho ạt độ g kinh doanh, tín dụng và báo cáo tài chính hàng năm của chi nhánh NHNNo&PTNT Tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 được thu thập nhằm khái quát thực trạng công tác th ẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, tài liệu liên quan đến tín dụng ngân hàng được thu thập là các bài báo, t ạp chí, sách và các báo cáo khoa h ọc liên quan được rà soát nh ằm xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0152

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *