Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội, HAY! 9 ĐIỂM!

Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội, HAY! 9 ĐIỂM!

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên c ứu Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở Việt Nam là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà ước đối với người lao động (NLĐ). Lịch sử phát triển ngành BHXH được đánh dấu hư một bước phát triển mới khi Luật BHXH được Quốc hội nước Cộng hòa xã h ội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Nhiệm vụ chủ yếu của chính sách BHXH là tổ chức thực hiện tốt các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước. Trong những nội dung của BHXH thì thu BHXH là một trong những nội dung quan trọng nhất của quá tr ình thực hiện, bởi vì thu BHXH quyết định đến sự hình thành, quản lý và sử dụng quỹ B HXH, từ đó đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Hệ thống tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, BHXH cấp tỉnh là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý BHXH Việt Nam. Nhận thức được điều này, trong thời gian qua BHXH tỉnh Quảng Bình đã có nhi ều cố gắng, nỗ lực và bước đầu đ ã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tuy đạt được những thành tựu đáng kể, song trên thực tế hoạt động BHXH bắt buộc ở tỉnh Quảng Bình còn nhiều hạn chế, nhất là ở cô g tác thu BHXH từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động nói chung và việc thực hiện công tác quản lý thu BHXH nói riê g. Thực trạng hiện nay cho thấy, cùng v ới ý thức về BHXH bắt buộc của người lao động chưa cao; tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ cho số lao động làm việc tại đơn vị còn xảy ra phổ biến; số lao động tham gia BHXH bắt buộc chiếm tỷ lệ thấp so với lao động trong diện tham gia BHXH bắt buộc; số lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc tập trung chủ yếu ở khối doanh nghiệp (DN) thậm chí có những DN lạm dụng quỹ BHXH, chiếm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ để sử dụng làm vốn sản xuất kinh doanh… là nguyên nhân chính dẫn đến thất thu BHXH, ẩn chứa một nguy cơ bất ổn xã hội trong tương 1
13. lai khi lực lượng lao động sau này về già không có lương hưu. Trong tình hình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhiều DN mới được thành lập và cũng có không ít DN không đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường, hoặc làm ăn thua lỗ kéo dài phải giải thể, phá sản dẫn đến những biến động tăng, giảm, di chuyển lao động rất phức tạp và xảy ra thường xuyên, liên t ục khó khăn cho công tác quản lý người tham gia cũ g hư thu BHXH bắt buộc. Do vậy hoạt động thu BHXH bắt buộc đối với khối DN là rất khó khăn. Thực trạng đặt ra đó đòi h ỏi cần phải có những giải pháp nhằm hoàn thi ện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với khối DN làm cơ sở để giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia, đảm bảo tăng trưởng quỹ BHXH và thực hiện công bằng xã hội. Chính vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “ Hoàn thi ện công tác quản lý thu bảo hiểm xã h ội bắt buộc đối với khối doanh ngh ệp t ại bảo hiểm xã h ội tỉnh Quảng Bình” làm luận văn. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý và kết quả thu BHXH bắt buộc đối với khối DN, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với khối DN tại BHXH tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với khối DN. – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với khối DN tại cơ quan BHXH tỉnh Quảng Bình, chỉ ra những thành quả đã đạt được, những mặt còn t ồn tại và nguyên nhân. – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với khối DN tại BHXH tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Lý lu ận và thực tiễn về công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với khối DN tại BHXH tỉnh Quảng Bình. Phạm vi nghiên cứu 2
14. – Phạm vi không gian : Không gian nghiên c ứu của luận văn được giới hạn trong phạm vi tỉnh Quảng Bình. – Phạm vi thời gian : Phân tích thực trạng sử dụng số liệu từ năm 2014 đến năm 2016, giải pháp đề xuất cho giai đoạn 2017-2020. 4. Phương pháp n hiên cứu 4.1 Phươ g pháp thu thậ p số liệu – Số liệu thứ cấp : Thu thập số liệu thông qua : Báo cáo thu, báo cáo thu nợ, báo cáo tài chính của BHXH tỉnh Quảng Bình; các văn bản pháp luật, các quy định cụ thể đối với công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại Việt Nam. – Số liệu sơ cấp: Phương pháp khảo sát bằng cách phát phiếu điều tra với bảng câu hỏi đã được thiết kế sẵn. Xử lý số liệu sơ cấp t ông qua công cụ hỗ trợ excel. + Nội dung điều tra: Công tác q uản lý thu BHXH bắt buộc đối với khối DN tại BHXH tỉnh Quảng Bình + Đối tượng điều tra: Tiến hành khảo sát đối với cán bộ phòng thu BHXH chuyên quản khối DN và cán b ộ phòng ki ểm tra; giám đốc và nhân viên kế toán của doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) phụ trách theo dõ i, giao d ịch với cơ quan BHXH. Lựa chọn khảo sát ở các DNNQD bởi vì loại hình này ó s ố lượng DN rất lớn cũng như tình trạng trốn đóng, chậm nộp BHXH bắt buộc xảy ra phổ biến và có chi ều hướng gia tăng. + Phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng cân xứng đối với giám đốc và nhân viên k ế toán của DNNQD phụ trách theo dõi, giao d ịch với cơ quan BHXH và điều tra toàn bộ cán bộ phòng thu BHXH chuyên quản khối DN,cán bộ phòng ki ểm tra. Dữ liệu được thu thập qua hình thức phỏng vấn trực tiếp. Thời gian tiến hành thu thập dữ liệu trong thời gian làm luận văn. + Kích thước mẫu: Trong nghiên cứu này tác giả phát đi 150 bảng câu hỏi đối với giám đốc và nhân viên k ế toán của DNNQD phụ trách theo dõi, giao d ịch với cơ quan BHXH và 28 bảng câu hỏi đối với toàn bộ cán bộ phòng thu BHXH chuyên qu ản khối DN,cán bộ phòng ki ểm tra. 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0148

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *