Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, HAY!

Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài BHXH là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với NLĐ nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho NLĐ và gia đình họ trong các trường hợp NLĐ bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động do TNLĐ – BNN, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở có đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc. BHXH không chỉ có ý nghĩa về kinh tế đối với NLĐ mà còn có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc thể hiện sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng thông qua nguyên tắc số đông bù số ít, thông qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp lao động trong xã hội. Với những vai trò to lớn nên ngay từ khi hệ thống BHXH ở nước ta được thành lập, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách BHXH được hoàn thiện và phát triển nhanh chóng. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, hệ thống BHXH Việt Nam từ trung ương tới địa phương có những bước phát triển đáng kể, hoạt động BHXH được triển khai rộng khắp và đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước đáp ứng được các yêu cầu của nhân dân trong việc đảm bảo ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội. BHXH tỉnh Quảng Trị dưới sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thực iện các chính sách BHXH bắt buộc trên địa bàn. Công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như số người tham gia BHXH bắt buộc tăng, số tiền thu cũng tăng nhanh đảm bảo cho quỹ BHXH bắt buộc được ổn định và hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế như số đối tượng thuộc diện chưa tham gia BHXH bắt buộc lớn, nợ đọng còn nhiều… Để khắc phục những hạn chế nói trên, cần nghiên cứu rõ hơn về công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây và qua đó đưa ra những đề xuất giúp cơ quan BHXH tỉnh có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH bắt buộc, vì vậy tác giả quyết định chọn 1
13. đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Quảng Trị trong những năm qua, đề xuất hệ thống giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thu BHXH bắt buộc; – Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 – 2016; – Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Quảng Trị. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Quảng Trị. Đối tượng khảo sát, đánh giá: NSDLĐ, NLĐ và cán bộ làm công tác thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu các vấn đề về thu, nộp BHXH bắt buộc của NLĐ, NSDLĐ và cơ quan BHXH, các yếu tố ảnh hưởng đến số thu, đối tượng nộp, phương thức thu, quy trình tổ chức quản lý thu, nguyên nhân trốn tránh nộp BHXH bắt buộc, những biện pháp chống thất thu BHXH bắt buộc. Phạm vi đề tài chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc (không nghiên cứu quỹ khám chữa bệnh, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT, BHXH đối với NLĐ làm việc trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang) Về thời gian: Số liệu thứ cấp phân tích thực trạng giai đoạn 2013 – 2016; 2
14. Về không gian: Địa bàn tỉnh Quảng Trị. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 4.1. Phương pháp tổng quan tài liệu, thu thập thông tin dữ liệu Phương pháp này dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp thu thập được từ các tài liệu nghiên cứu trước đây để hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý thu BHXH bắt buộc. – Số liệu thứ cấp được thu thập từ các công bố chính thức, báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan BHXH tỉnh Quảng Trị, cơ quan BHXH huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và các cơ quan ban ngành có liên quan đến ngành BHXH. – Số liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp thông qua bảng khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng từ cá nhân, tổ chức, NLĐ tham gia đóng BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh. Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo chỉ tiêu để thực hiện khảo sát, đối tượng khảo sát được phân thành 3 nhóm và điều tra theo tỷ lệ định sẵn: NLĐ 45%, cán bộ làm công tác thu BHXH bắt buộc 30% và NSDLĐ 25%. 4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích – Phương pháp thống kê mô tả; – Phương pháp so sánh; – Sử dụng các phép kiểm định thống kê và p ân tích số liệu đa biến nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao iệu quả công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 5. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo nội dung đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thu BHXH bắt buộc. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Quảng Trị. Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Quảng Trị. 3
15. PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC

 

MÃ TÀI LIỆU: 0173

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *