Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính nhằm phát triển đào tạo Nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính nhằm phát triển đào tạo Nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sự nghiệp giáo dục và đạo tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Đảng và Nhà nƣớc ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Trong hệ thống giáo dục và đào tạo mỗi cấp học, bậc học có một vai trò nhất định, trong đó giáo dục đào tạo nghề là một khâu trọng yếu, đảm nhận sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, là động lực cho tăng trƣởng và phát triển kinh tế của đất nƣớc, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhƣ hiện nay. Phát triển giáo dục và đào tạo phải đi trƣớc một bƣớc so với phát triển kinh tế. Đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ quan trọng và hiệu quả, tác động nhiều mặt và dài hạn. Để nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo nói riêng bên cạnh sự đổi mới về các mặt nhƣ tổ chức cán bộ, chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo, việc đảm bảo tăng cƣờng nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho giáo dục và xác lập cơ chế quản lý nguồn tài chính là vô cùng quan trọng. Đi đôi với việc tăng cƣờng nguồn tài chính là phải đổi mới cơ chế quản lý nguồn tài chính vì nếu có nguồn tài chính mà việc sử dụng và quản lý không tốt thì gây thất thoát và lãng phí đồng thời ảnh hƣởng tới chất lƣợng đàotạo. Thực hiện chính sách ƣu tiên đối với giáo dục- đào tạo, đặc biệt là chính sách đầu tƣ và chính sách tiền lƣơng là những giải pháp mạnh mẽ để phát triển giáo dục. Tuy nhiên, huy động nguồn tài chính và quản lý tài chính cho giáo dục và đào tạo là một vấn đề rất phức tạp. Trƣớc hết, trong giai đoạn đổi mới hiện nay, khi cơ chế quản lý chuyển từ Nhà nƣớc bao cấp hoàn toàn sang Nhà nƣớc chỉ chịu một phần chi phí, đầu ra và sản phẩm của hoạt động đào tạo dạy nghề lại rất đa dạng phong phú. Hơn nữa xét về mặt cấu trúc cơ chế quản lý tài chính cho các trƣờng đào tạo công lập, cả về đa dạng hóa nguồn thu tài chính, cả về nâng cao quyền tự chủ trong quyết định chi tiêu đều không thể áp dụng một kiểu mô hình giống nhau ở tất cả các trƣờng. Trong điều kiện quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trƣờng, dạy Nghề không chỉ còn là hoạt động mang tính xã hội thuần túy mà nó đã trở thành một loại hàng hóa công cộng đặc biệt.

 

MÃ TÀI LIỆU: 51835

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *