Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại trung tâm

Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại trung tâm

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Quảng Trị là một tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung bộ, với diện tích tự nhiên khoảng 4.737,44 km 2 , dân số 623.528 người (theo số liệu thống kế 2016), đạt mật độ dân số bình quân theo diện tích 132 người/km 2 , gồm 10 đơn vị hành chính cấp huyện trong đó có 01 thành phố tỉnh lỵ. Nền kinh tế với điểm xuất phát thấp, quy mô nền kinh tế nhỏ, thu ngân sách nhà nước hàng năm chỉ đảm bảo 40% tổng nhu cầu chi (thu nội địa năm 2017 khoảng 2.126 tỷ đồng), cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, đời sống nhân dân tuy có tiến bộ nhưng cũng còn nhiều khó khăn, nên nhu cầu về vốn đầu tư để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là rất lớn. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết đó là tích cực huy động vốn đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau như: đầu tư nước ngoài, ngân sách nhà nước (vốn trung ương, vốn địa phương, vốn thu từ phát triển quỹ đất…), đầu tư tư nhân…Trong giai đoạn 2011-2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội toàn tỉnh đạt 53.113 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ khu vực nhà nước đạt 15.670 tỷ đồng, chiếm 29,50%. Những năm gần đây, khi nguồn thu của ngân sách Trung ương gặp nhiều khó khăn, nợ công tăng nhanh, đầu tư công bị cắt g ảm mạnh nên việc cân đối vốn từ ngân sách trung ương đối với tỉnh bị hạn hẹp. Trong khi đó, nguồn thu của địa phương đạt thấp nên nguồn vốn đầu tư từ NSĐP chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Để khắc phục một phần khó khăn về nguồn vốn đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện mạnh mẽ chủ trương tạo nguồn thu từ quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị và các h yện, thị xã, thành phố được tỉnh giao thực hiện các dự án phát triển đô thị sử dụng nguồn vốn thu từ quỹ đất. Thông qua nguồn vốn đầu tư này, nhiều dự án quan trọng đã và đang được triển khai thực hiện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh và ở nhiều lĩnh vực như: giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, công viên, khu văn hóa – thể thao, công sở,… các công trình, dự án này đã góp phần 1
14. quan trọng giúp công cuộc đổi mới của tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế – xã hội và góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý các dự án đầu tư tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế, còn lúng túng, bất cập. Điều này dẫn đến có một số dự án chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng hiệu quả còn hạn chế và chưa thực sự ổn định và bền vững. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng và xác định các hạn chế trong công tác quản lý dự án đầu tư để tìm ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật vừa phù hợp với thực tiễn của đơn vị và địa phương là yêu cầu cấp thiết. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như phân tích ở trên, đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị” được chọn làm đề tài Luận văn thạc sỹ kinh tế. Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, góp phần cung cấp thông tin có tính khoa học và thực tiễn cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị nói riêng và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, các chủ đầu tư trên địa bàn nói chung có những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao hiêu quả sử dụng vốn NSNN trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 -2016, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2011-2016. 2
15. – Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Trị. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Đề tài được triển khai nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đông Hà và Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Trị. – Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2016. Các giải pháp được đề xuất áp dụng cho thời gian tới. Số liệu sơ cấp được điều tra khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2017. – Về nội dung: Đề tài k ông nghiên cứu rộng hàng loạt vấn đề quản lý dự án nói chung mà giới hạn trong phạm vi công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị như công tác quy hoạch chi tiết xây dựng; Dự án đầu tư xây dựng; Bồi thường GPMB và tái định cư; Công tác lựa chọn nhà thầu; Quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; Quản lý thi công xây dựng công trình và Nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1. Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1. Đối với số liệu thứ cấp Thu thập từ các tài liệu báo cáo, số liệu kế hoạch vốn và báo cáo kết quả đầu tư xây dựng của các đơn vị, gồm: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thống kê tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị và các cơ quan tổ chức liên quan. Trên cơ sở đó, sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá về thực trạng thực hiện công quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2016. Ngoài ra, tác giả nghiên cứu tài liệu từ các kết quả nghiên cứu có liên quan và tài liệu khác làm cơ sở cho phát triển nội dung của đề tài. 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0146

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *