Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Hoàn thiện công tác huy động vốn dân cư tại ngân hàng, HAY!

Luận văn: Hoàn thiện công tác huy động vốn dân cư tại ngân hàng, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài Hội nhập quốc tế đang trở thành một xu thế tất yếu đối với mỗi quốc gia, và Việt Nam cũng là một quốc gia đang vận hành nền kinh tế trong xu thế hội nhập đó. Ngày nay, muốn cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài thì các ngân hàng trong n ước phải ngày càng m ở rộng quy mô chi ếm lĩnh nhiều thị phần, phát triển trên cơ sở an toàn, bền vững và hiệu quả bởi vì an toàn là nền tảng để ngân hàng l ớn, mạnh và phát triển. Tuy nhiên, để làm được điều này các ngân hàng c ần phải có m ột lượng vốn đáng kể và lượng vốn đó chủ yếu được huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Nếu xét trong môi trường kinh tế ổn định, vấn đề huy động vốn không h ẳn là một vấn đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt, luôn luôn bi ến động như hiện nay thì tình trạng thiếu hụt tiết kiệm, nhu cầu chi tiêu cao và nhu cầu vay vốn trong dân chúng ngày càng nhi ều thì sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng để thu hút ngu ồn tiết kiệm đó là vấn đề tất yếu. Không ch ỉ là sự cạnh tranh, giành giật khách hàng gi ữa nh ững ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và các ngân hàng nước ngoài có tên tu ổi như HSBC, ANZ, UOB, SBC… mà trên thị trường cũng tồn tại các kênh khác nhau để thu hút ngu ồn vốn sẵn có này: th ị trường chứng khoán, trái phi ếu chính phủ, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc,.. Như vậy làm thế nào để các ngân hàng có th ể huy động vốn có hi ệu quả từ dân chúng và các tổ chức kinh tế? Với vị thế là một trong các Ngân hàng chi ếm thị phần tương đối lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, khu vực hoạt động lại nằm tại các trung tâm thành ph ố, thị trấn, trình độ dân trí cao, mức thu nhập bình quân và đời sống của khách hàng ở mức trung bình khá trở lên nên chi nhánh có r ất nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển các dịch vụ bán lẽ, đặc biệt là sản phẩm huy động vốn dân cư. Tuy nhiên với sự ra đời của nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn, tình hình cạnh tranh ngày càng gay g ắt, hoạt động huy động vốn dân cư của chi nhánh đang phải đối mặt với không ít khó khăn, tốc độ tăng trưởng bị chậm lại và thị phần có d ấu hiệu bị giảm sút. Do v ậy, cần có s ự nghiên cứu toàn diện, cụ thể và sâu s ắc để tìm giải pháp đảm bảo cho chi nhánh có th ể thu hút được nguồn vốn trong dân cư, giữ vững và phát tri ển thị phần của mình trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và thực hiện được kế hoạch 1
15. được giao. Đây là vấn đề hết sức cấp thiết, vừa đáp ứng đòi h ỏi thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính thời sự trong kinh doanh tiền tệ của ngân hàng hi ện nay. Xuất phát từ việc nhận thức tầm quan trọng của nguồn vốn cũng như những khó khăn mà các ngân hàng hiện nay gặp phải trong công tác huy động vốn dân cư, cộng với mong muốn được đi sâu tìm hiểu thực tế vấn đề này tại một Ngân hàng c ụ thể, tôi đã quyết định thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công tác huy động vốn dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Qu ảng Trị ” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 1.2. Mục tiêu nghiên c ứu 1.2.1. Mục tiêu chung Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn công tác huy động vốn dân cư của ngân hàng thương mại từ đó đánh giá công tác huy động vốn để đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn dân cư tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về hoạt động huy động vốn nói chung và huy động vốn dân cư nói riêng c ủa ngân hàng thương mại; – Phân tích và đánh giá thực hoạt động huy động vốn dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việ t Nam – Chi nhánh Quảng Trị, làm rõ nh ững thành tựu, khó khăn; – Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. 1.3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu của luận văn 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý lu ận và thực tiễn liên quan đến hoạt động huy động vốn dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác huy động vốn dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. 2
16. + Phạm vi không gian: Lu ận văn được nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát tri ển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. + Phạm vi thời gian: Luận văn tiến hành đi sâu tìm hiểu thực tế công tác huy động vốn dân cư của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017; Đề xuất giải pháp cho giai đoạn đến 2025. 1.4. Phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu và thông tin 1.4.1.1. Số liệu thứ cấp Được thu thập từ các báo cáo ho ạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị; từ cẩm nang, quy định sản phẩm dịch vụ của ngân hàng qua t ừng thời kỳ, báo cáo của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn; thông tin đã được công b ố trên các t ạp chí khoa học, công trình và đề tài khoa học, từ các Website, và các tài li ệu liên quan khác. 1.4.1.2. Số liệu sơ cấp 1.4.1.2.1. Đối tượng khảo sát Các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm tiền gửi cá nhân c ủa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. 1.4.1.2.2. Quy mô m ẫu khảo sát Quy mô m ẫu điều tra: 150 mẫu được gửi đến cho khách hàng b ằng hai hình thức: (1) Gặp trực tiếp cho khách hàng,(2) thông qua các cán b ộ bán hàng ho ặc giao dịch viên tác nghi ệp trực tiếp tại quầy. Mục đích của việc thu thập bộ số liệu này nhằm khảo sát, đánh giá thực trạnghoàn thiện công tác huy động vốn dân cư. Bên cạnh đó, số liệu điều tra cũng tìm hiểu về thái độ, hành vi và s ở thích trong quá trình sử dụng sản phẩm của người dân tỉnh Quảng Trị. Căn cứ xác định cỡ mẫu khảo sát: Kích thước mẫu dự tính là n=150. Theo nhiều nhà nghiên c ứu, vấn đề chọn kích thước mẫu là bao nhiêu, như thế nào là đủ lớn vẫn chưa được xác định rõ ràng. H ơn nữa, kích thước mẫu còn tùy thu ộc vào các phương pháp ước lượng sử dụng trong nghiên cứu cụ thể.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0147

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu( FCL) bằng đường biển tại Công Ty Marine Sky Logistics

LỜI MỞ ĐẦU Theo nghiên cứu của viện Nomura (Nhật Bản), các doanh nghiệp logistics …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *