Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình, HAY

Luận văn: Hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Vụ án hôn nhân và gia đình ngày càng chiếm một số lƣợng lớn trong các vụ việc dân sự mà Tòa án phải giải quyết, những vụ án hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) “tƣởng dễ mà khó” vì có tác động mạnh, sâu sắc đến tâm lý, tình cảm của các chủ thể tham gia quan hệ. Và với tính nhạy cảm của mối quan hệ này. Rất nhiều tâm sự của cán bộ Tòa án có nhiều năm làm công tác giải quyết án HN&GĐ, mỗi khi thụ lý thƣờng phải “lên dây cót” vì những khó khăn biết trƣớc sẽ gặp phải từ việc thu thập chứng cứ đến quá trình xét xử. Việc áp dụng pháp luật để giải quyết những quan hệ HN&GĐ cũng không đơn giản vì quan hệ này thƣờng đƣợc xác lập trong thời gian rất dài, còn pháp luật thì có nhiều thay đổi… Một vấn đề rất quan trọng là nhiều vụ án HN&GĐ nhƣ các vụ ly hôn, thay đổi cấp dƣỡng nuôi con; chia tài sản của vợ chồng khi hôn nhân còn tồn tại; tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng… thƣờng đem đến hệ lụy và ảnh hƣởng tiêu cực đến tình cảm, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Vì thế, nếu thẩm phán “không thấu hiểu”, nhiều khi quá trình xử lý các vụ án HN&GĐ trở thành “mớ bòng bong” mà các chủ thể liên quan không tìm đƣợc lối thoát… và bản án, quyết định đƣợc ban hành sẽ đem lại “nhiều ấm ức khó giải tỏa”. Có thể thấy rõ điều này trong một số trƣờng hợp vợ chồng đã mâu thuẫn sâu sắc, hôn nhân đã thật sự tan vỡ nhƣng Tòa án lại xử không chấp nhận cho ly hôn, và ngƣợc lại có vụ mâu thuẫn chƣa trầm trọng đã xử cho ly hôn; việc nam nữ chung sống với nhau không có đăng ký kết hôn, mặc dù không vi phạm các điều kiện kết hôn nhƣng lại xử hủy hôn nhân trái pháp luật… Khi giao con cho cha hay mẹ nuôi cũng có sai sót, trong đó có nhiều sai sót về việc giải quyết về phí tổn nuôi con. Do Tòa án không thu thập chứng cứ đầy đủ về khả năng kinh tế của mỗi bên nên có trƣờng hợp đã buộc đƣơng sự góp phí tổn nuôi con gần hết thu nhập hàng
9. 9 tháng; cũng có trƣờng hợp Tòa án buộc đóng góp phí tổn nuôi con quá thấp hoặc không buộc bên không nuôi con phải đóng góp phí tổn nuôi con, dù họ có khả năng và bên nuôi con kinh tế khó khăn; cũng có trƣờng hợp buộc bên đóng góp phí tổn nuôi con phải đóng một lần, với số tiền lớn, nên họ không có khả năng thi hành. Xác định tài sản chung không đúng, nhƣ bỏ sót tài sản chung, hoặc tài sản riêng của mỗi bên, tài sản của con lại coi là tài sản chung của vợ chồng; khi vợ chồng sống chung với gia đình, không làm rõ công sức của mỗi bên trong việc duy trì, tạo lập và phát triển tài sản chung, đặc biệt phần đóng góp của vợ chồng… nên đã quyết định phân chia không đúng. Có trƣờng hợp khi phân chia hiện vật thuộc tài sản chung của vợ chồng không xem xét đến yêu cầu, nhu cầu sử dụng của mỗi bên nên đã phân chia hiện vật không hợp lý… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn gia tăng nhƣ hiện nay thì rất nhiều, nhƣng chủ yếu tập trung vào những nguyên nhân chính là do chồng cờ bạc, rƣợu chè đánh đập vợ con, bất đồng quan điểm sống hoặc ngoại tình dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Một nguyên nhân chính nữa là do giới trẻ thƣờng yêu nhanh, cƣới vội nên họ vẫn chƣa tìm hiểu kỹ về nhau cũng nhƣ các kỹ năng sống trƣớc khi bƣớc vào đời sống hôn nhân. Khi xảy ra mâu thuẫn họ không biết cách xử lý, giải quyết dẫn đến bạo lực gia đình và hôn nhân đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Hôn nhân tan vỡ không chỉ làm ảnh hƣởng đến gia đình, ngƣời thân mà còn ảnh hƣởng đến xã hội. Sau những cuộc hôn nhân không thành là những đứa con vô tội phải sống trong cảnh thiếu tình thƣơng và sự nuôi dƣỡng chăm sóc của cha hoặc mẹ. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày một gia tăng. Để giải quyết án HN&GĐ đạt hiệu quả cao, tránh đƣợc những sai sót và đem lại lòng tin cho các bên đƣơng sự và đặc biệt là củng cố, hàn gắn mối tình cảm giữa họ thì chúng ta cần phải có giải pháp thích hợp. Vấn đề không phải là né tránh những tranh chấp và không phải nâng cao hiệu quả của hoạt động xét xử mà cần hƣớng tới một kết quả của các bên đƣơng sự cùng mong
10. 10 muốn, đó là một quyết định dựa trên sự thỏa thuận xuất phát từ chính ý nguyện của cả hai bên. Vậy để đạt đƣợc quyết định đó chúng ta cần làm tốt công tác hòa giải. Hòa giải là một biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết các tranh chấp dân sự nói chung và đặc biệt là đối với các vụ án HN&GĐ. Thực tiễn giải quyết các vụ án HN&GĐ cho thấy, càng ngày tỷ lệ vụ án đƣợc hòa giải thành càng cao, tuy nhiên với tính chất đặc thù của loại án này đòi hỏi chúng ta phải có hột hệ thống các quy định riêng để nâng cao chất lƣợng của hoạt động hòa giải tại Tòa. Mặc dù những quy định của pháp luật về giải quyết án HN&GĐ đã có nhiều tiến bộ trong từng giai đoạn phát triển của xã hội, BLTTDS hiện hành đã quy định hòa giải là một thủ tục bắt buộc và đƣợc tiến hành theo những trình tự thủ tục rất cụ thể song bên cạnh đó có nhiều quy định chƣa nhất quán. Trong khi đó việc giải thích, hƣớng dẫn pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền chƣa kịp thời, việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho ngƣời dân còn nhiều hạn chế. Nên việc hòa giải các vụ án HN&GĐ chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Do đó việc nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật về hòa giải vụ án HN&GĐ, pháp luật hiện hành của nƣớc ta về hòa giải vụ án HN&GĐ nhƣ thế nào, thực tiễn áp dụng pháp luật có những vƣớng mắc gì và trên có sở đó kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hòa giải vụ HN&GĐ là việc làm có ý nghĩa và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Với nhận thức đó tôi đã chọn đề tài: “Hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài. Hòa giải vụ án là một hoạt động tố tụng quan trọng đã và đang đƣợc nhiều nhà nghiên lý luận và thực tiễn quan tâm. Cho đến thời điểm tác giả nghiên cứu đề tài: “Hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình”, đã có có một số bài nghiên cứu về vấn đề này nhƣ: Luận văn thạc sĩ Luật học “Thủ tục hòa giải vụ việc hôn nhân và gia đình”, của Trần Văn Duy, Khoa luật – Đại học
11. 11 quốc gia Hà Nội, năm 2008; Luận văn thạc sĩ Luật học “Hòa giải trong tố tụng dân sự –

 

MÃ TÀI LIỆU: 10085

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *