Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Hiệu quả thanh tra hành chính tỉnh Quảng Bình, HAY

Luận văn: Hiệu quả thanh tra hành chính tỉnh Quảng Bình, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Từ thời phong kiến, khi khái niệm thanh tra chưa được sử dụng, nhưng các triều đại Lý, Trần, Lê đã có cơ quan gọi là “Ngự sử đài” với chức năng gần giống như cơ quan Thanh tra nhà nước hiện nay và có chức “Quan ngự sử” đứng đầu Ngự sử đài. Ngự sử đài có nhiệm vụ giúp vua trong việc theo dõi, xem xét các công việc hệ trọng trong triều đình. Quan Ngự sử đời nhà Trần có quyền tiền trảm, hậu tấu và là chức quan duy nhất có quyền can gián vua. Thời Lê có hàm “Gián nghị đại phu” phong tặng cho bất cứ bề tôi nào dám nói thẳng, nói đúng sự thật, Gián nghị đại phu có quyền đề xuất ý kiến về những việc nhà vua nên làm và can gián nhà vua những việc không nên làm. Xuất phát từ nhận thức thanh tra với tư cách là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, gắn liền với quản lý nhà nước, chính vì vậy, ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh tra và đã ký Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, Điều 1 ghi: “Chính phủ sẽ lập ngay một Ban Thanh tra đặc biệt, có uỷ nhiệm là đi giám sát tất cả các công việc và nhân viên của các Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ”. Từ đó đến nay, công tác thanh tra luôn gắn liền với hoạt động quản lý và là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Trải qua hơn 70 năm, với nhiều tên gọi khác nhau, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra qua từng giai đoạn phát triển đất nước cũng khác nhau theo yêu cầu của hoạt động quản lý, nhưng hoạt động thanh tra nói chung, hoạt động thanh tra hành chính nói riêng luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
11. 2 Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 xác định hoạt động thanh tra của các tổ chức Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước, có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Khái niệm thanh tra được định nghĩa trong Luật Thanh tra năm 2004 dưới khái niệm thanh tra nhà nước. Luật Thanh tra năm 2010 thay thế Luật Thanh tra năm 2004 cũng đưa ra định nghĩa tương tự. Theo đó “Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này và các quy định khác của pháp luật”. Hiện nay, chúng ta đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thanh tra là yêu cầu bức thiết, cần được quan tâm nghiên cứu, đánh giá, tổng kết, coi đó là một trong những công việc quan trọng, có tính quyết định đến kết quả của công tác cải cách hành chính ngành Thanh tra trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua, công tác thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động thanh tra có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của Thủ trưởng các cấp, các phòng, ban; tăng cường pháp chế; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh
12. 3 những kết quả đạt được, công tác thanh tra của huyện Minh Hóa trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; hiệu quả công tác thanh tra chưa cao, đặc biệt là việc xử lý sau thanh tra chưa triệt để. Có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan dẫn đến những bất cập, hạn chế nêu trên, trong đó đáng chú ý là cơ chế, chính sách, pháp luật còn thiếu đồng bộ, chồng chéo chưa theo kịp thực tiễn; việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa nghiêm. Các tổ chức thanh tra, Đoàn thanh tra chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ được giao, việc góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách qua thanh tra chưa thể hiện rõ nét. Việc đúc rút kinh nghiệm, đề xuất cơ chế, giải pháp cũng như tăng cường nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ thanh tra đang còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, biên chế chưa ổn định. Điều kiện, phương tiện vật chất phục vụ cho hoạt động thanh tra còn thiếu, chưa đảm bảo… Do đó, với chuyên ngành Quản lý hành chính công, Mã số: 60 34 04 03, việc nghiên cứu đề tài: “ Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” là rất cần thiết, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đã có nhiều chuyên đề, bài tham luận, bài báo nghiên cứu tổng kết về công tác thanh tra mà đặc biệt trong lĩnh vực thanh tra hành chính đăng trên Tạp chí Thanh tra, Báo thanh tra. Cũng có nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ đề cập đến các khía cạnh của công tác thanh tra như: Việc công khai kết luận thanh tra; công tác khảo sát nắm tình hình để quyết định thanh tra; những biện pháp bảo đảm hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra;

 

MÃ TÀI LIỆU: 10331

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *