Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn HAY, HOT: Quản lý hoạt động học tập của học viên trường trung cấp 24

Luận văn HAY, HOT: Quản lý hoạt động học tập của học viên trường trung cấp 24

1. Lý do chọn đề tài Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đổi mới, phát triển giáo dục – đào tạo và xác định đó là một trong những vấn đề trọng yếu được trong các chủ trương, chính sách của mình. Đó là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong việc đào tạo con người có đủ phẩm chất, năng lực, có tư duy độc lập, năng động, sáng tạo thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng XI nêu rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế … Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp các bậc học” [14, tr.130 – 131]. Quán triệt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục – đào tạo của Đảng, Nhà nước, trong các trường quân đội, song song với quá trình đổi mới về mục tiêu yêu cầu nội dung chương trình, phương pháp đào tạo đi liền với đó là cần phải tổ chức quản lý tốt hoạt động học tập của người học. Bởi lẽ, quản lý hoạt động học tập là một khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình giáo dục – đào tạo, thông qua đó để phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, tự giác, độc lập sáng tạo trong hoạt động học tập của học viên, định hướng phát triển các phương pháp, kỹ năng học tập phù hợp để họ học tập xuốt đời. Đồng thời, cũng trong quá trình đó, các chủ thể làm công tác quản lý đào tạo và giảng dạy tiếp nhận, nắm bắt kịp thời những thông tin phản hồi để có những quyết định về điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quá trình dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo lên những bước mới. Thực hiện theo đúng phương châm của Nghị quyết số 86 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã chỉ ra: “ Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tư duy độc lập, sáng tạo của người học, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo” [17]. 3
6. Trường Trung cấp 24 Biên phòng là một Nhà trường trong hệ thống các trường Quân đội, có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo đội ngũ huấn luyện viên nuôi dạy, sử dụng chó nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Biên phòng. Trong những năm qua, vấn đề học tập và quản lý hoạt động học tập của học viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho thấy cơ bản công tác quản lý hoạt động học chặt chẽ, có hiệu quả; duy trì khá tốt hoạt động học tập của học viên, song vẫn còn những hạn chế, bất cập. Công tác quản lý còn thiếu tính hệ thống, chưa thể hiện rõ mục tiêu, kế hoạch, nội dung phương thức quản lý hoạt động học tập của học viên; vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý, cán bộ, giáo viên trong quản lý hoạt động học tập của học viên còn nhiều hạn chế; việc bảo đảm thời gian, cơ sở vật chất cho học tập chưa đáp ứng kịp thời; hoạt động học tập của học viên chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, một số khâu của hoạt động học tập vẫn chậm đổi mới… Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó công tác quản lý hoạt động học tập là một trong những yếu tố làm cản trở việc nâng cao chất lượng học tập của học viên hiện nay. Về mặt lý luận, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về quá trình học tập, vấn đề học tập, hệ thống hoá lý luận học tập và chỉ ra các giải pháp nâng cao chất lượng học tập dưới nhiều phương thức, khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách trực tiếp, sâu sắc và toàn diện đến vấn đề quản lý hoạt động học tập của học học viên Trung cấp 24 Biên phòng. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn: “Quản lý hoạt động học tập của học viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng hiện nay” là vấn đề mang tính cấp thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn làm đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài * Tiếp cận tìm hiểu về vấn đề học tập và quản lý hoạt động học tập trong quá trình dạy học trên thế giới: Trong tiến trình lịch sử phát triển của giáo dục, các nhà giáo dục luôn đề cao vị trí, vai trò của hoạt động học tập. Vào thời cổ đại, Khổng Tử (551 – 479 TCN), ông được tôn vinh là “vạn thế sư biểu” của Trung Hoa cổ đại đã đưa ra một số quan điểm, tư tưởng về hoạt động học tập và xây dựng nhân cách con người với nhiều cấp độ, ví như: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”, nghĩa là (ngọc không được mài dũa thì không thể trở thành món đồ có giá trị, người mà không học thì không biết đạo lý) [51,tr.1]. Muốn thành người, trước hết phải học đạo lý làm người. Khổng tử đã chỉ ra: “Ôn cố nhi tri tân”, (ôn tập những tri thức cũ đã học sẽ có thêm lĩnh hội mới, thu hoạch mới) [48,tr.56]. Khi đề cập đến vấn đề quản lý hoạt động học tập, Ông yêu cầu phải quản lý chặt chẽ người học, trong đó cần giải quyết đúng những phép tắc, lễ nghi trong mỗi mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa con người với con người; phát huy tính tích cực, chủ động của người học, coi trọng việc học dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt của thầy, người thầy chỉ định hướng cho học trò cái mấu chốt, căn bản, còn những vấn đề khác học trò phải từ đó mà suy luận, tìm ra. Ông còn đề cao việc quản lý học tập là phải thường xuyên, kiên trì, nhẫn nại và cẩn trọng nhằm đạt mục đích, “giáo học tương trưởng”, có nghĩa là (người dạy và người học tương tác thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển) [60, tr.26 – 30]; trong đó “phải học trước đã rồi mới vừa làm, vừa học thêm được” [35,tr.147]; nguyên tắc đặt ra trong quản lý học tập là phải tu tâm, dưỡng tính để học thầy, học bạn, học ở mọi nơi. Socrate (469 – 399 tr.CN), triết gia Hy Lạp cổ đại cũng đã đưa ra rất các quan điểm về học tập, Ông cho rằng “Chỉ khi nào ham học, bạn mới trở thành người có học”, vì vậy “Lòng ham hiểu biết và ham học ở lứa tuổi trẻ cần được kích thích bằng mọi cách… từ phía bố mẹ, nhà trường, bài vở và 5
8. phương pháp giảng dạy”, “người tạo thuận lợi cho học sinh và biết làm cho chúng ham mê học tập là những giáo viên” [32, tr.54,61]. Cũng chính từ những quan niệm về học tập mà phương pháp Socrate ra đời nhằm phát hiện chân lý bằng cách tranh luận. Qua nhiều thế kỷ, phương pháp Socrate đã được các nhà trường, các nhà giáo dục vận dụng trong giảng dạy có hiệu quả rất cao (phát vấn, phát huy tích cực đàm thoại, quy nạp…). Qua nhiều thế kỷ, đặc biệt là ở thời kỳ phục hưng, khai sáng ở Châu Âu, vấn đề rèn luyện các kỹ năng, phương pháp học tập lại tiếp tục được các nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu như: Môngtécxkiơ (1689-1755), Pháp), GiăngRútxô (1712 – 1778, Pháp), Usinxki (1824 – 1870, Nga)…. Trong đó nổi bật nhất là J.A.Comenxki (1592 – 1670) là nhà giáo dục vĩ đại người Tiệp Khắc (Cộng hoà Séc), trong tác phẩm “Khoa sư phạm vĩ đại” của mình, ông đã ra lời chỉ dẫn “Bạn đừng để cho trí nhớ nghỉ ngơi…mỗi ngày nên giao cho trí nhớ một việc gì đó”, “Sự học tập trau dồi kiến thức phải được bắt đầu, phát triển và tăng cường từ cội rễ bên trong…, muốn trau dồi kiến thức vững chắc không thể làm một lần mà phải ôn đi ôn lại, có bài tập thường xuyên” [32,tr.77 – 82]. Trong quản lý hoạt động học, ông cho rằng nhà trường và học sinh cần tạo ra sự ham học, phát huy mạnh mẽ các chức năng tâm lý nhận thức để lĩnh hội kiến thức; người học phải “nỗ lực tổ chức hoạt động học tập của mình, dành thời gian tối đa có thể cho việc học tập” [60, tr.58]. Theo ông, quản lý học tập phải tuân theo quy luật phát triển tự nhiên “như sinh hoạt của cỏ, cây, hoa, lá, của cuộc sống xem có phù hợp không, nếu không phù hợp sẽ trái quy luật và dẫn tới đổ vỡ trong giáo dục” [53, tr.87]. Ông là người đầu tiên trong lịch sử giáo dục thế giới, đã vạch ra một kế hoạch tổ chức học tập trong nhà trường, có trương trình giờ giấc và kỷ luật. Hiện nay, công tác quản lý hoạt động học tập của con người luôn được các quốc gia trên thế giới đặc biệt coi trọng. Nhật Bản, với chính sách giáo dục hướng đến sự bảo đảm phát triển hài hòa của con người về mọi mặt từ trái 6
9. tim, trí tuệ, tình cảm, tinh thần, thái độ, hệ thống giá trị, nhân văn.v.v.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0192

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *