Luận văn: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ Active Plus tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài luận văn là Đánh giá mức độ hài lòng cRead More…

Luận văn: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách trên tuyến Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ôtô giường nằm

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài luận văn là Nâng cao sự hài lòng của khách hàRead More…

Luận văn: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng HSBC,CN TP. Hồ Chí Minh

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Tài chính Ngân hàng với đề tài luận văn là Nghiên cứu sự hài lòng của kháchRead More…

Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng tại công ty Cổ Phẩn Thiết Bị Điện Sài Gòn

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài luận văn là Các yếu tố ảnh hưởng đến quyRead More…