Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Giải pháp nâng cao kỹ năng viết tiếng anh cho sinh viên, ĐIỂM 9!

Luận văn: Giải pháp nâng cao kỹ năng viết tiếng anh cho sinh viên, ĐIỂM 9!

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu thế chuyển dịch lao động giữa các quốc gia của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lƣợng cao càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trƣớc thực tế đó, trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai các chƣơng trình đào tạo cử nhân chất lƣợng cao. Đây là chƣơng trình đào tạo đƣợc đánh giá là có ƣu thế vƣợt trội so với chƣơng trình đào tạo tiêu chuẩn, trong đó có chƣơng trình tiếng Anh dự bị đƣợc áp dụng trong thời gian một năm đầu tiên với các học phần Từ vựng – Ngữ pháp, Phát âm, Tiếng Anh cơ sở và các học phần thực hành tiếng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Kết thúc giai đoạn học tiếng Anh dự bị, sinh viên sẽ chuyển sang giai đoạn học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do các giảng viên uy tín của Nhà trƣờng và giảng viên nƣớc ngoài giảng dạy. Thực tế cho thấy, trong quá trình học tập bất cứ một ngôn ngữ nào, kỹ năng viết thƣờng là kỹ năng đƣợc học sau cùng sau các kỹ năng nghe, nói, đọc và đây cũng là kỹ năng khó nhất đối với ngƣời học. Do đó, các sinh viên, đặc biệt là sinh viên không chuyên ngữ thƣờng gặp khó khăn và mắc nhiều lỗi khi viết. Việc khắc phục những trở ngại này đòi hỏi cần phải có thời gian và sự luyện tập kiên trì nên đôi khi khiến cho sinh viên dễ bị mất động lực đối với môn học. Từ đó dẫn đến kết quả học tập môn học không nhƣ mong muốn và sinh viên mất đi sự tự tin trong quá trình viết các văn bản bằng tiếng Anh. Trong bài viết này, nhóm tác giả làm rõ những khó khăn của sinh viên trong quá trình học tập môn kỹ năng viết, tìm hiểu nguyên nhân gây ra khó khăn và từ đó đề xuất một số phƣơng pháp hiệu quả giúp sinh viên có động lực tốt và phát triển kỹ năng viết, góp phần cải thiện kết quả học tập và nâng cao hiệu quả của chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài sử dụng phƣơng pháp định tính với quy mô mẫu là 22 sinh viên của lớp chất lƣợng cao Khóa 14 tại trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, tập trung vào 3 câu hỏi nhƣ sau (i) Sinh viên gặp khó khăn gì khi viết các văn bản bằng tiếng Anh?; (ii) Nguyên nhân nào gây ra những khó khăn đó?; và (iii) Làm thế nào để nâng cao kỹ năng Viết tiếng Anh cho sinh viên? Để phân tích, nhóm nghiên cứu sử dụng cả nguồn số liệu thứ cấp bao gồm các tài liệu về giảng dạy kỹ năng Viết tiếng Anh, thông tin về chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao của Nhà trƣờng, báo cáo về kết quả kiểm tra đầu vào môn Viết; và số liệu sơ cấp thông qua phiếu điều tra và việc quan sát từ thực tế giảng dạy trên lớp. Số liệu khảo sát sau khi đƣợc nhập liệu sẽ đƣợc phân tích bằng phƣơng pháp thống kê mô tả và phƣơng pháp so sánh. THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO LỚP CHẤT LƢỢNG CAO TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD Hoạt động giảng dạy Các giảng viên đƣợc phân công giảng dạy học phần Viết là những giảng viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy kỹ năng Viết cho sinh viên lớp chất lƣợng cao các khóa trƣớc của Nhà trƣờng, đồng thời đã từng tham gia các khóa luyện thi kỹ năng Viết cho các bài thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Trong quá trình giảng dạy, để tạo động lực và thu hút sinh viên tham gia các hoạt động học tập của môn học, các giảng viên luôn cố gắng phát triển tài liệu giảng dạy phù hợp để tạo cơ hội cho sinh viên đƣợc tiếp cận với các hoạt động viết đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, nhóm giảng viên gặp không ít trở ngại khiến cho hiệu quả giảng dạy chƣa đƣợc nhƣ mong muốn. Một số nội dung trong giáo trình chƣa thật sự hấp dẫn để lôi cuốn ngƣời học tham gia. Bên cạnh đó, sự hạn chế về vốn từ vựng và ngữ pháp của sinh viên khiến cho giảng viên phải mất nhiều thời gian cho việc giải
3. Đặng Thị Ngọc Anh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 196(03): 181 – 187 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 183 thích cách sử dụng của các cấu trúc từ vựng – ngữ pháp cần thiết theo yêu cầu của các bài viết, từ đó gây ảnh hƣởng đến quỹ thời gian vốn để dành cho việc dạy và thực hành kỹ năng Viết. Hơn nữa, ý thức tự giác của sinh viên chƣa cao, cùng với bản chất giờ học kỹ năng Viết thƣờng là giờ học mang tính “tĩnh” và có phần buồn tẻ hơn nên sinh viên dễ nảy sinh tâm lý chán nản và không hoàn thành các bài viết đƣợc giao. Cùng với đó, khả năng làm việc nhóm của sinh viên còn hạn chế khiến cho việc viết bài và chữa bài theo nhóm chƣa thật sự phát huy đƣợc hiệu quả. Hoạt động học tập Theo số liệu khảo sát, 100% sinh viên của lớp chất lƣợng cao K14 đều đƣợc học tiếng Anh trƣớc khi vào đại học, trong đó có 86% sinh viên bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 3 và đã học liên tục trong vòng 10 năm. 73% sinh viên trong lớp là nữ và hầu hết các sinh viên đều sinh sống ở khu vực thành thị. Đặc biệt, có 4 sinh viên của lớp (18%) học theo khối D và thi đầu vào đại học theo khối D. Nhƣ vậy có thể thấy, hầu hết các sinh viên lớp chất lƣợng cao đều có những điều kiện thuận lợi cho việc học tiếng Anh và ít nhiều cũng đã có những phƣơng pháp học tập nhất định. Các lỗi thường gặp của sinh viên khi viết tiếng Anh Phân tích kết quả bài kiểm tra trình độ đầu vào của môn Viết 1 cho thấy kỹ năng Viết của sinh viên lớp chất lƣợng cao K14 thật sự không đúng nhƣ mong đợi. Theo đề bài, sinh viên đƣợc yêu cầu viết 1 email phản hồi cho một ngƣời bạn để trả lời 3 câu hỏi trong email trƣớc đó của ngƣời bạn. Trong tổng số 22 sinh viên tham gia kiểm tra đầu vào, có 04 sinh viên không thể hoàn thành bài viết email, 16 sinh viên hoàn thành bài viết đúng yêu cầu về nội dung (trả lời đủ 3 câu hỏi trong đề bài), mục đích và lƣợng từ. Tuy nhiên, trong số các bài viết đƣợc coi là đúng yêu cầu, sinh viên mắc rất nhiều lỗi. Cụ thể, chỉ có 23% sinh viên hiểu đƣợc cấu trúc của một email, mặc dù yêu cầu bài viết đƣa ra rất rõ ràng; hơn nữa, email là một loại văn bản rất thông dụng trong giao tiếp hàng ngày.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7317

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *