Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Luận văn: Giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

1. Tính cấp thiếtcủađềtài MỞ ĐẦU Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Phụ nữ là nửa phần xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài ngƣời. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. Giải phóng phụ nữ, nâng cao năng lực và thừa nhận vị thế, vai trò của ngƣời phụ nữ, trong xã hội là một mục tiêu quan trọng, một cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt và dai dẳng diễn ra trong mỗi con ngƣời, trong từng gia đình và toàn xã hội. Ngay từ khi mới giành đƣợc chính quyền, Đảng và Nhà nƣớc ta đã nhận thức sâu sắc vai trò và vị thế của phụ nữ trong sự phát triển chung của quốc gia, dân tộc. Nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm cụ thể hoá quyền bình đẳng nam nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội và điều kiện tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… Bình đẳng giới trở thành mục tiêu của sự phát triển đồng thời cũng trở thành vấn đề trung tâm của phát triển và là một trong những mục tiêu tăng trƣởng của quốc gia, xoá đói giảm nghèo và quản lý nhà nƣớc có hiệu quả. Huyện Phú Lƣơng gồm có 16 xã, phƣờng, thị trấn, dân số năm 2010 là 105.229 ngƣời (bao gồm: dân tộc Kinh 59.019 ngƣời, chiếm 56,1%; dân tộc Tày 20.863 ngƣời, chiếm 19,8%; dân tộc Sán Chay 11.515 ngƣời, chiếm 10,9%; dân tộc Nùng 5.516 ngƣời, chiếm 5,2%; dân tộc Sán Dìu 4.888 ngƣời, chiếm 4,6%; dân tộc Dao 2.675 ngƣời, chiếm 2,5%; dân tộc Mông 311 ngƣời, chiếm 0,3%; dân tộc Hoa 270 ngƣời, chiếm 0,3%; các dân tộc khác 172 ngƣời, chiếm 0,2%); dân số ở thành thị 7.350 ngƣời, chiếm 6,98%; dân số ở nông thôn 97.879 ngƣời, chiếm 93,02%; nam giới 52.273 ngƣời, chiếm 50,1%; nữ giới 52.506 ngƣời, chiếm 49,9%. Hiện nay, vai trò phụ nữ trên bình diện chung đã đƣợc phát huy, lao động nữ đã đóng vai trò tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội nói chung và phát triển kinh tế hộ nói riêng. Nhƣng trên thực tế nhiều nơi, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số do đặc thù về phong tục tập quán, trình độ dân trí thấp…

 

MÃ TÀI LIỆU: 51817

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *